Nabór kandydatów na członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił nabór członków Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zespół Roboczy będzie składał się maksymalnie z 14 członków, w tym:1) maksymalnie 6 przedstawicieli strony społecznej;2) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego;3) 2 przedstawicieli Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie;4) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Przedstawicielami strony społecznej mogą być:1) mieszkańcy miasta Gorzowa Wielkopolskiego;2) przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego;3) przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi”, działających na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?


Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł.

Kogo dotyczy?

  • Ciebie, jeśli pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku.
  • Ciebie, jeśli Twoja umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.

Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli: Czytaj dalej

Konkurs otwarty “Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc humanitarna i rozwojowa w odpowiedzi na pandemię COVID-19”

 1.      Rodzaj zadania publicznego: pomoc humanitarna i rozwojowa. Czytaj dalej

PIFE o Lubuskich Bonach Wsparcia Przedsiębiorców

Czy słyszeliście 👂 już o Lubuskich Bonach Wsparcia Przedsiębiorców❓
Jeśli jeszcze nie 🤔, to specjaliści 👨‍💻👨‍💼 ds. Funduszy 💶 Europejskich 🇪🇺 z Głównego Punktu Informacyjnego w Zielonej Górze opowiedzą 📣📢🔉 Wam 👥 o nich. Obejrzyjcie 💻🖥📺 filmik 🎥📽🎞

Nabory wniosków przeprowadzą Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.
Szczegółowych informacji szukajcie 🔍🧐🔎 na ich stronach inetrnetowych🌐 https://lbw.opzl.pl/ oraz https://www.ziph.pl/.
Dokumenty 📑🧾 konkursowe znajdziecie na ⬆️ stronach 25 czerwca 2020 r. 📆, a nabór wniosków startuje 🏁 29 czerwca 2020 r.📅

Interesuje Was ten temat❓ Skontaktujcie się z nami  Czytaj dalej

Fundacja “Templariusze” z Bledzewa

Kontynuując cykl mówiący o tym, jak sobie radzą „nasze” przedsiębiorstwa w tych trudnych czasach, co zrobiły, co robią by przetrwać na rynku, przedstawiamy Fundację „Templariusze” z Templewa, gmina Bledzew. Specjalizują się w robotach budowlanych wykończeniowych. W ofercie fundacji znajdziemy między innymi posadzkarstwo, tapetowanie, tynkowanie, oblicowywanie ścian.

Pandemia sprawiła, że zleceń na wykonywanie prac było/jest jak na lekarstwo.  Żeby przetrwać ten trudny czas trzeba było pomyśleć o przekwalifikowaniu się, bądź rozszerzeniu swojej oferty. Zdecydowali się na rozszerzenie oferty o utrzymanie i  pielęgnację terenów zielonych. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Międzyrzeczu zaprosiła ich do współpracy w zakresie koszenia traw i utrzymania terenów zielonych, głównie przy drodze ekspresowej S3.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do korzystania z oferty Fundacji „Templariusze”, wspierając tym samym Podmioty Ekonomii Społecznej. Czytaj dalej

17 czerwca 2020 roku w Spółdzielni Socjalnej U Babci Nonci – w Restauracji Viktoria” z inicjatywy Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” odbyło się śniadanie prasowe, mające na celu poinformowanie lokalnych mediów o powstaniu Punktu Informacji dla Cudzoziemców “InfoCud” w Gorzowie Wlkp przy ul. Przemysłowej 53.

Punkt Informacji dla Cudzoziemców „InfoCud” to projekt realizowany ze środków miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W jego realizację zaangażowanych jest kilka organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu miasta i regionu.

Podstawowym zadaniem Punktu jest informacja obejmująca ważne aspekty życia cudzoziemców w naszym regionie. Ale nie tylko… Planujemy działania wieloaspektowe choćby warsztaty, szkolenia, czy imprezy kulturalne. W punkcie będzie również przyjmować psycholog/terapeuta. Czytaj dalej

VII otwarty konkurs w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2020-2023

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023

Dysponent Funduszu uprzejmie informuje o udostępnieniu elektronicznego systemu składania ofert za pośrednictwem witkac.pl.

Aby złożyć ofertę w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac: Czytaj dalej

Ogłoszenie o dodatkowym konkursie ofert “Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” 2020

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert 2020

12.06.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach MODUŁU III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Czytaj dalej

PROGRAM STYPENDIALNY KLASA

,,KLASA” TO STYPENDIUM OBEJMUJĄCE:
 

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  • stypendium finansowe na I roku studiów.

PONADTO „KLASA” ZAPEWNIA:
  Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ WNIESIENIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I SPRZĘTU W ZWIĄZKU Z COVID-19 NA POTRZEBY INSTYTUCJI POMOCOWYCHZ TERENU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020”, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w związku z art. 6 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zaprasza do składania ofert na zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej  i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ