Kadra LOWES

fot3

Jan Koniarek(R.I.P.) – koordynator projektu LOWES, ale i jego spiritus movens. Sam Leonardo Da Vinci myślał chyba o nim kiedy powiedział, że mądrość to córka doświadczenia. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Studiów doktoranckich w zakresie ekonomii. Posiadacz takiej ilości uprawnień i certyfikatów, że wymienienie ich wszystkich wymagało by osobnego artykułu. Wśród nich – pedagogicznych i trenerskich z zakresu kształcenia osób dorosłych, uprawnień doradcy personalnego i zawodowego. Ponadto prowadzi szkolenia, warsztaty o przeciwdziałaniu bezrobociu, tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.  Doradza w konstruowaniu programów pomocowych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Autor i realizator wielu projektów społecznych realizowanych w województwie zachodniopomorskim, lubuskim i w Wielkopolsce.

fot2

Marta Kowalska – jest kierownikiem merytorycznym Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – młodość, merytoryka i dynamika. Wprowadza do zespołu organizację i administruje w kierunku realizacji celu. Aż dziw, że jest w zespole, a nie pracuje np. w ONZ. Ale żeby nie pozostać gołosłownym, należy spojrzeć na jej dossier. Socjolożka po Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka zarządzania instytucjami pomocy społecznej, Wieloletni pracownik organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i bezrobociu. Specjalistka od funduszy europejskich oraz terapeutka. Interdyscyplinarna jak nikt inny w drużynie.

Katarzyna Miczał – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. To stanowisko stworzone dla niej. Jej charyzma, podejście do ludzi oraz fachowość, wzbudzą entuzjazm u każdego współpracownika. Jest urzędnikiem państwowym przez duże U. I to nie tylko dlatego, że dyplomowanym. Także dlatego że znajomość najnowocześniejszych mechanizmów zarządzania połączona ze sznytem starej dobrej urzędniczej szkoły daje rewelacyjne połączenie – klasy, kompetencji i empatii, tak potrzebnej w tej pracy. W trzecim sektorze ?od zawsze?. Była pierwszym pracownikiem na stanowisku ds. organizacji pozarządowych w gorzowskim magistracie, ale przede wszystkim jest działaczką społeczną i komentatorką miejskich spraw. Współtworzy jeden z najbardziej poczytnych i ciekawych projektów w gorzowskiej blogosferze. W Gorzowie inspiruje nie tylko cenne wydarzenia, ale także ludzi. A to, nomen omen bezcenne.

Grzegorz Witkowski – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nie bez kozery. Założyciel Fundacji Kota Dziwaka, inicjator wielu ciekawych projektów kulturalnych jak Centrum Kultury Niezależnej Grota Sztuki i Magnetoffon. Przede wszystkim jednak, gwarant powodzenia nawet najbardziej ambitnych projektów. Autor samorządowej ?rewolucji? w Gorzowie, współtwórca inicjatywy Ludzie dla Miasta. To nie dziwi. Czuje Gorzów i jego mieszkańców jak mało kto. Choć przyjechał z Warszawy? taka ciekawostka.

fot4

Paulina Pytlos – w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obsługuje utworzone partnerstwa. Mimo młodego wieku nabyła bogate doświadczenie zawodowe. Pracownik merytoryczny jednostek samorządu terytorialnego. Integruje, koordynuje i doradza. Robi to z pasją i zaangażowaniem. Gdyby ekonomia społeczna była kobietą, bez wątpienia przybrała by szaty Pauliny. Szaty dobrej współpracy, pomocy i zrozumienia.

fot5

Anna Budzyńska– w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się monitorowaniem Podmiotów Ekonomii Społecznej. Bada także ścieżkę, którą przechodzi Beneficjent. To odpowiedzialne stanowisko. Wymaga znajomości mechanizmów rynkowych, przepisów prawa oraz umiejętności analitycznych. To praca niezbędna do realizacji celów Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Doświadczenie Ani w biznesie oraz w zakresie obsługi funduszy europejskich to kompetencje, których poszukuje każda szanująca się organizacja. My je mamy!

fot6

Sylwia Lemska – specjalistka ds. PEFS. Zaraża entuzjazmem. Współpracownicy i klienci wiedzą, że jeśli chcą się zmierzyć z zagadnieniem to Sylwia będzie tą, która rzeczowo, merytorycznie i bez chwili zwłoki udzieli kompleksowego wsparcia. Grunt pod to daje jej doświadczenie zawodowe. Jest pracownikiem wielu projektów współfinansowanych z EFS, autorką wniosku o fundusze unijne dla ZSM Gorzów, kierowała działem szkoleń w prywatnym przedsiębiorstwie. Trenerka.

IMG_0469

Krystyna Koniarek – podejmować temat jej kompetencji i doświadczenia zawodowego to tak jakby podejmować ?temat rzekę?. Można o nim pisać, mówić a i tak nie widać końca. Spróbujmy więc streścić do niezbędnego minimum.  Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog, doradczyni personalna  i trenerka Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ?Rozwój?. Dzięki dużej wrażliwości społecznej oraz jako kwalifikowana psychoterapeutka uzależnień pomogła setkom rodzin borykających się z tym problemem. Zdiagnozuje, doradzi, udoskonali. Przeprowadzi warsztaty, nauczy jak być asertywnym. Nie do przecenienia w naszym projekcie.

arleta łukasik

Arleta Łukasik – w projekcie na stanowisku doradcy biznesowego. Ukończyła Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie na Wydziale Finansów i Bankowości. Wyspecjalizowana w handlu zagranicznym. Specjalistka Pożyczkowy Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. Opracowuje koncepcje projektów dla sektora MSP dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz bezpośrednich inwestycji finansowanych ze środków strukturalnych. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów. W związku z tym posiada bezcenne doświadczenie, którym chętnie się dzieli ze współpracownikami oraz beneficjentami. A gdy znajdzie czas w natłoku służbowych obowiązków, czyta książki, ogląda filmy, poszerza wiedzę na temat gospodarki i współczesnej historii.