Kadra LOWES

Razem tworzymy Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego “ROZWÓJ”

Marta Kowalska – Kluczowy Doradca procesu animacji i inkubacji

Katarzyna Miczał – Animator

Grzegorz Witkowski – Animator

Rafał Wojtkiewicz – Animator

Katarzyna Zielonka – Animator

Jan Kochanowski – Opiekun Inkubacji

Marta Komin- Opiekun Inkubacji

Adam Nitka – Opiekun Inkubacji

Anna Budzyńska – Opiekun Inkubacji

Grzegorz Musiałowicz – Opiekun inkubacji

Magdalena Gudzowska – Doradca prawny procesu animacji i inkubacji

Edyta Pituła – Specjalista ds. monitoringu indywidualnej ścieżki edukacyjnej

Aleksandra Mikołajczyk-Wasilewska – Specjalista ds. promocji i informacji PES

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych “KRĄG”

Helena Guhl – Doradca procesu szkoleniowo-doradczego

Mariusz Nowak – Doradca kluczowy

Anita Kruszewska – Doradca kluczowy

Daniel Olejniczak – Doradca kluczowy

Dariusz Sass – Doradca kluczowy

Marta Zmora – Pracownik wspierający pracę doradców

Anna Dębicka – Ewaluator szkoleń

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie

Szczepan Słomczyński – Koordynator merytoryczny

Joanna Wojciechowska – Kluczowy doradca biznesowy

Arleta Łukasik – Doradca biznesowy

Paulina Staszak – Specjalista ds. procesu doradczego

Joanna Skibińska – Specjalista ds. procesu doradczego

Dorota Zalewska – Specjalista ds. procesu doradczego