Ogłoszenia

LISTA RANKINGOWA KOW z dnia 12 lipca 2022r.

Aby zobaczyć listę kliknij TUTAJ

Nabór wniosków

szczegółewe informacje w linku poniżej:

Ogłoszenie – IX dodatkowy Nabór wniosków o dotację LOWES

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Lista rankingowa z dnia 12-11-2020 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES

Ogłoszenie – VIII dodatkowy Nabór wniosków o dotację LOWES

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Lista Rankingowa z dnia 15.10.2020 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES

Lista Rankingowa z dnia 25.06.2020 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES

Ogłoszenie – VII Nabór wniosków o dotację LOWES

Więcej informacji kliknij TUTAJ

AKTUALNY Harmonogram 2020:

Harmonogram naboru wniosków o jednorazową dotację oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach ” Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Nowy Harmonogram 2020:

Harmonogram naboru wniosków o jednorazową dotację oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach ” Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Harmonogram 2020:

Harmonogram naboru wniosków o jednorazową dotację oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach ” Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Lista Rankingowa z dnia 17.10.2019 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES


Ogłoszenie – IV Nabór wniosków o dotację LOWES

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Lista Rankingowa – rezerwowa z dnia 15.07.2019 r.

Lista rankingowa – rezerwowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES.

Lista Rankingowa z dnia 15.07.2019 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES.

Ogłoszenie – III Nabór wniosków o dotację LOWES

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ostateczna Lista Rankingowa – Rezerwowa z dnia 07.06.2019 r.

Ostateczna Lista Rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES

Ostateczna Lista Rankingowa 07.06.2019 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES.

Lista Rankingowa – rezerwowa 21.05.2019 r.

Lista rankingowa – rezerwowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES.

Lista Rankingowa 21.05.2019 r.

Lista rankingowa Komisji Oceny Wniosków o jednorazową dotację w projekcie LOWES.

Harmonogram:

Harmonogram naboru wniosków o jednorazową dotację oraz o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach ” Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Listy sprawdzające: dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dotację (LINK)

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dotację i wsparcie pomostowego

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO

Z-1 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Wzór

Z-2 Biznesplan do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym – Wzór

Z-2a Załącznik do biznesplanu – Wzór

Z-3 Harmonogram rzeczowo-finansowy – WzórUmowa o udzielenie dotacji – Wzór

Z-5 Oświadczenie o statusie podatnika VAT – Wzór

Z-6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Wzór

Z-7 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis – Wzór

Z-8 Oświadczenie – Wzór

Z-9 Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego – Wzór

Z-10a Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Z-11 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji

Z-12 Karta oceny merytorycznej wniosku o dotacje

Z-17 Wniosek o uzyskanie podstawowego wsparcia pomostowego – Wzór

Z-18 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego – Wzór

Z-23 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Dokumenty niezbędne do realizacji dotacji i wsparcia pomostowego po podpisaniu umowy o dofinansowanie:

Z-4 Umowa o udzielenie dotacji – Wzór

Z-6 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Wzór

Z-7 Informacja o uzyskanej pomocy de minimis – Wzór

Z-9 Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego – Wzór

Z-13 Wzór weksla i deklaracji wekslowej – Wzór

Z-14 Oświadczenie o dokonaniu zakupu lub usługi zgodnie z biznesplanem – Wzór

Z-15 Zestawienie poniesionych wydatków – Wzór

Z-16 Deklaracja pochodzenia sprzętu i oświadczenie sprzedawcy – Wzór

Z-19 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w formie finansowej i zindywidualizowanych usług – Wzór

Z-20 Aneks do umowy o przedłużenie wsparcia pomostowego – Wzór

Z-21 Wsparcie finansowe- zestawienie wydatków – Wzór

Z-22 Oświadczenie dot. rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego – Wzór

Z-23 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Z-24 Oświadczenie o zakupach nie od członków rodziny – Wzór

Z-25 Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona w nowym miejscu pracy – Wzór

Ogłoszenie o przedłużonym naborze

https://lowes.lubuskie.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ogłoszenie-Nabór-wniosków-Subregion-II-nabór-VIII-przedłużony-1.docx

Ogłoszenie o naborze

https://lowes.lubuskie.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ogłoszenie-Nabór-wniosków-Subregion-II-nabór-X.docx