Broker edukacyjny, terapeuta – rozstrzygnięcie zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? broker edukacyjny, terapeuta, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od firmy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400. W związku z powyższym, iż Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. spełnia wymagania i dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c., ul. Sczanieckiej 33/4, Gorzów Wlkp. 66-400.

Zapytanie Ofertowe – rozstrzygnięcie

Gorzów Wielkopolski, 28.06.2016.

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 roku ? tutor, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano cztery oferty od: Czytaj dalej

OWES to obietnica wsparcia ekonomii społecznej

Tutaj może przyjść każdy potrzebujący bezpośrednio z ulicy.

OWES to obietnica wsparcia ekonomii społecznej

Pojęcie ekonomii społecznej to pojęcie stosunkowo ?młode? i pomimo sprawnej promocji. W świadomości społecznej odbierane jest trochę jako ?egzotyczne?. Statystyczny Polak zupełnie nie wie czym jest ekonomia społeczna, a szkoda, bo to właśnie dla ?statystycznych? na różnych etapach ich życia, ekonomia społeczna stanowić może drogę powrotu na rynek pracy, aktywności społecznej, drogę powrotu do świata po prostu. Dlaczego? Ponieważ ekonomia ?zaopatrzona? w cały system odpowiednich narzędzi, instytucji i podmiotów ma jeden podstawowy cel wieloaspektowe wsparcie zjawiska przedsiębiorczości społecznej.

czytaj więcej: OWES w Echo_Gorzowa – plik PDF

Zapytanie Ofertowe

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu:

Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej ?Wykonawcami?), które pozwolą na wyłonienie wykonawcy (lub wykonawców) usługi realizowanej przez: Czytaj dalej

Zapytanie Ofertowe

Gorzów Wlkp. 20-06-2016 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – rozstrzygnięcie

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego z dnia 06.06.2016 roku ? warsztaty, w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, informuję , iż otrzymano jedną ofertę od Spółdzielni socjalnej ?Odkrywamy lubuskie?, ul. Spichrzowa 4a, Gorzów Wlkp. 66-400.
W związku z powyższym, iż Spółdzielnia socjalna ?Odkrywamy lubuskie? spełnia wymagania, dokonaliśmy wyboru oferty  wykonawcy – Spółdzielni socjalnej ?Odkrywamy lubuskie?, ul. Spichrzowa 4a, Gorzów Wlkp. 66-400.

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w PES, w tym w PS

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna nabór wniosków do konkursu na wsparcie finansowe na utworzenie stanowiska pracy  w podmiotach ekonomii społecznej. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, to projekt w ramach poddziałania 7.6.1. Oś priorytetowa 7: Równowaga społeczna. Działanie 7 6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej.Poddziałanie 7. 6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru drugiego obejmującym powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, żagański, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński. A ponadto w 7 gminach lubuskich spoza subregionu, tj.: Rzepin, Wschowa, Łęknica, Przewóz, Lubsko, Sulęcin.

Czytaj dalejNabór wniosków o dotację

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE skierowane do podmiotów ekonomii społecznej

Postępowanie prowadzone na podstawie podsekcji 6.5.2 Zasada konkurencyjności – Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  o wartości zamówienia  przekraczającej  50 tys. złotych netto.

Czytaj dalejZapytanie ofertowe