Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831
październik 2019
Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Przedsiębiorstwo Społeczne “Gorący Garnuszek”

„Gorący Garnuszek” to spółdzielnia socjalna mieszcząca się w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1 powstała dzięki otrzymanej z LOWES dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy. Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie na 5 miejsc pracy, aktualnie zatrudnia 8 osób. Gorący garnuszek jak sama nazwa wskazuje zajmuje się szeroko rozumianym cateringiem oferuje dania na zimno, na gorąco, oraz piecze ciasta. Obsługuje głównie firmy, przedszkola, szkoły, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Poza tym Spółdzielnia kooperuje z innymi podmiotami ekonomii społecznej. Dzięki wsparciu LOWES SS Gorący Garnuszek zakupił sprzęt niezbędny do pracy a były to między innymi : namioty ogrodowe, agregat prądotwórczy, piec, fontanna czekoladowa, wyposażenie gastronomiczne, wystrój sali bankietowej, nagłośnienie i sprzęt oświetleniowy.

Zachęcamy do korzystania z usług Spółdzielni Socjalnej Gorący Garnuszek oraz do wspierania podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do Kożuchowa ul.Anny Haller 1, Spółdzielnia Socjalna “Gorący Garnuszek”, Czytaj dalej

Granty od IKEA – konkurs „Zabawa to poważna sprawa”

Organizacje, które pomagają dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym, ponownie mają szansę zrealizowania projektów edukacyjno-ekologicznych przy wsparciu IKEA. Ubiegłoroczni zwycięzcy, dzięki otrzymanym grantom mogli m.in. stworzyć interaktywny plac zabaw, wyremontować swoje placówki czy zatroszczyć się o pobliskie tereny zieleni. Tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu, są zmiany klimatu. Instytucje i organizacje z całej Polski mogą zgłaszać się do udziału już od 4 listopada br.
Program jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”. Poprawa jakości życia dzieci i młodzieży zmagających się z różnorodnymi problemami oraz jednoczesna dbałość o środowisko naturalne to główne cele trzeciej już edycji tego konkursu. W ubiegłym roku jury wybrało 4 zwycięskie instytucje z różnych regionów Polski, które otrzymały dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na realizację programów edukacji ekologicznej.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie konkursu nr 1/2019 ,,PRACA-INTEGRACJA”


PFRON zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA – INTEGRACJA”.

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa będzie obsługiwała oferty zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych złożone przez Grupę Kapitałową ENEA, Pocztę Polską S.A i Grupę Kapitałową ORLEN.

Rolą organizacji będzie rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Organizacja może również wesprzeć kadrę menedżerską pracodawcy poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

Oferty należy składać do 18 listopada b.r. Czytaj dalej

Dobro Procentuje Fundacja PKO – Projekty

Dobroczynność jest miarą szacunku dla otoczenia, w szczególności dla drugiego człowieka. To podstawowy instrument budowania solidarności społecznej.

Jednym z zadań strategicznych Banku jest stałe pogłębianie relacji z klientem, czego wyrazem jest powołanie  Fundacji PKO Banku Polskiego.  Celem Fundacji  od początku jej istnienia, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

Więcej informacji o projektach kliknij TUTAJ

ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Przemysłowej 53 i zajmuje się realizacją usług społecznych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

W ramach projektu pn. “Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”  Związek prowadzi dwa Domy Dziennego Pobytu: w Gorzowie Wlkp. przy ul. Herberta 3, oraz w Deszcznie przy ul. Świetlanej 75. Domy zapewniają ośmiogodzinną profesjonalną opiekę pod okiem dwóch opiekunek oraz psychologa.

Działania Domów      opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej. Czytaj dalej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa NABÓR WNIOSKÓW

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Czytaj dalej

GRA MIEJSKA: „MAX BAHR. PREKURSOR SPOŁĘCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają do udziału w Grze Miejskiej pn. MAX BAHR. Prekursor Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to pojęcie współczesne. Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jak to się stało, że urodzony w 1848 r. w Landsbergu, Gottlieb Max Adolf Bahr nie tylko intuicyjnie docenił wartość tej filozofii ale wdrożył ją modelowo u nadbrzeży rzeki Warty ponad wiek temu?
GRA MIEJSKA: „MAX BAHR. PREKURSOR SPOŁĘCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU” zabierze uczniów gorzowskich szkół w wyjątkową podróż w obszarze zamkniętego ulicami: Fabryczna, Śląska, Towarowa, Waryńskiego – Zawarcia. Drogowskazami będą współcześnie używane pojęcia z zakresu polityki społecznej, usług społecznych oraz III Sektora, tłem dla nich: faktycznie dokonania MAXA BAGR’A.
 NGO
 BUDOWNICTWO SPOŁECZNE
 KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA
 FUNDUSZ PRACOWNICZY
 OPIEKA DZIENNA
Do udziału w grze zapraszamy 25 października (piątek) 2019 r.
START 10:00 siedziba Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Przemysłowa 53 p. I

PRZYSTANEK PIERWSZY: LUBUSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ
ul. PRZEMYSŁOWA 53
Tel. 690 002 714

DO WYGRANIA 100 EURO!