Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku mieści się przy ul. Warszawskiej 4. Jest to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

Działalność CIS została określona w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225, późn. zm.)

Podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez następujące usługi: Czytaj dalej

Uroczyste śniadanie w stylu włoskim w DPS Nr.1

W dniu 10 października 2019r. mieliśmy jako LOWES zaszczyt uczestniczyć w uroczystym śniadaniu organizowanym dla  Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wielkopolskim.

Zaproszonych gości przedstawiła i  powitała  Pani Barbara Kałużna, Dyrektorka Domu Pomocy Społecznej nr 1. Przyjaciele Domu otrzymali dyplomy i drobne upominki wykonane przez pensjonariuszy. Następnie goście delektowali się wspaniałym śniadaniem w stylu włoskim przygotowanym przez pracowników DPS. Serdeczną atmosferę umilał występ słynnego gorzowskiego tenora, Pana Tadeusza Wolińskiego. W repertuarze nie mogło zabraknąć włoskich arii oraz znanych wszystkim przebojów muzycznych.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie! Czytaj dalej

Projekty współpracy europejskiej!

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła konkurs na najlepsze projekty w obszarze Projekty współpracy europejskiej!

Działania kulturalne realizowane w ramach Projektów współpracy europejskiej powinny być oparte na ścisłej międzynarodowej współpracy partnerskiej organizacji i instytucji aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

Dla Projektów współpracy europejskiej wyznaczono pięć priorytetów tematycznych i składane projekty powinny w pełni realizować przynajmniej jeden z nich – są to:

 • mobilność transnarodowa;
 • rozwój publiczności;
 • budowanie potencjału (cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie);
 • dialog międzykulturowa i integracja społeczna migrantów i uchodźców;
 • spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2020 roku.


 1. Rodzaj zadania:

1. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 5.2.Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 5.           II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które:
 • w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
 • w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 1. Adresaci zadania:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Na realizację zadania w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 190.080,00 zł (w tym 9.900,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
 2. Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku wynosi 63.360,00 zł (w tym 3.300,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Promocja czytelnictwa.


Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do Programów Ministra na 2020 rok.

Programy Ministra Programy MKiDN mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków, poza jednym programem – Ochrona zabytków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z terenu całego województwa lubuskiego mogą uzyskać BEZPŁATNE PORADY

W ramach kolejnej edycji projektu pod nazwą:
MIĘDZYREGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z terenu całego województwa lubuskiego mogą uzyskać BEZPŁATNE PORADY * osobiście * telefonicznie * on–line * *

Punkt Informacji dla woj. lubuskiego ma swoje Biuro Regionalne w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem ul. Kosynierów Gdyńskich 81 66-400 Gorzów Wlkp. Czytaj dalej

Mobilny Punkt Informacyjny w Drezdenku

Mieszkasz w Drezdenku lub w okolicach? Interesuje Cię pozyskanie środków unijnych? Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Nie ma znaczenia, czy masz pracę czy jesteś bezrobotny, czy jesteś pracodawcą czy pracownikiem, czy jesteś przedsiębiorcą czy dopiero myślisz o własnej firmie, ani to czy jesteś związany z administracją publiczną lub organizacją pozarządową. Po prostu przyjdź i porozmawiaj z naszym specjalistą ds. Funduszy Europejskich. Zupełnie za darmo! Nie musisz wysyłać żadnego zgłoszenia.

Podczas konsultacji możesz uzyskać informacje na temat wsparcia jakie dają Fundusze Europejskie, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, a także na temat szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania. Do dyspozycji będą też bezpłatne materiały informacyjne – ulotki i broszury tematyczne. Czytaj dalej