Świąteczne życzenia.

1-10540W tych wyjątkowych dniach Świąt Bożego Narodzenia,
chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Niech w nadchodzącym Nowym 2017 Roku
szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do realizacji nowych pomysłów.

                                     Jesteśmy z Wami; Zespół LOWES

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych organizowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu

W dniu 9 grudnia 2016 r. Marta Kowalska, kierownik merytoryczny Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wzięła udział, w roli jednego z prelegentów, w spotkaniu informacyjnym dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu żagańskiego, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Spotkanie dotyczyło możliwości wsparcia organizacji pozarządowych w ramach środków krajowych i unijnych.

Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na działalność statutową organizacji pozarządowych. m.in. na: prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym w przedsiębiorstwach społecznych, odbycia stażów, doposażenia stanowiska pracy, podniesienie kompetencji poprzez udział w kursach i szkoleniach. Omówiono warunki przyznania wsparcia, wskazano dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne oraz krajowe środki. Pani Marta Kowalska przekazała informacje o możliwościach, jakie daje ekonomia społeczna organizacjom pozarządowym, zainteresowanych ekonomizacją i tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiono cele ekonomii społecznej, rodzaje podmiotów ekonomii społecznej i rodzaje przedsiębiorstw społecznych oraz omówiono możliwości i zagrożenia w podejmowaniu zatrudnienia w PS.

1 2 3