Lista rankingowa KOW

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH BĄDŹ W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ,

Czytaj dalej

Napiszmy wniosek w ramach Lubuskich Inicjatyw Młodzieżowych !

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków w ramach projektu LUBUSKIE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE.

Szkolenie odbędzie się w dniu 04 lipca 2017 r. (wtorek), w siedzibie LOWES przy ul. Przemysłowej 53 w Gorzowie Wlkp., w godzinach 10.00-14.00.

Szkolenie będzie miało charakter roboczy i skupi się na przygotowaniu oraz omówieniu wniosków na mikrodotacje. Szkolenie prowadzić będą przedstawiciele Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zgłoszenia przyjmujemy do dnia 03 lipca 2017 r. na adres mailowy: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Z racji ograniczonej liczby miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie już wkrótce w Gorzowie

SPOTKANIE W SPRAWIE MŁODZIEŻOWYCH INICJATYW OBYWATELSKICH – GORZÓW Wlkp., 28 czerwca 2017, godzina 14.00, sala konferencyjna ul.Targowa 9 Inkubator Przedsiębiorczości (budynek LFZCG, wejście obok Jysk), organizacja i prowadzenie spotkania Punkt Kontaktowy Gorzów. Zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, grupy nieformalne, młodzież i wszystkich z pomysłami na projekty dla młodych i z młodymi.

 

 

Lista Rankingowa KOW

W dniu 14.06.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Krajeńskich Pani Magdalena Martyniszyn, Powiatowego Urzędu Pracy z Gorzowa Wlkp. Pan Adam Kamilewicz oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu rozpatrzono 4 wnioski: wszystkie wnioski oceniono pozytywnie.

Czytaj dalej