Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Lubuskiego

na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowo określonych w „Programie Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”.

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, planowane jest wsparcie zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze promocji województwa.

Zadanie: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, obejmujące w szczególności:

– organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki;

– promocję produktu regionalnego i tradycyjnego;

– działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny –   wdrażanie Strategii Marki „Lubuskie warte zachodu”;

– opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych;

–  produkcję filmów promujących walory województwa lubuskiego;

– organizację eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

Wysokość przeznaczonych środków na realizację zadań w tym zakresie –
250.000 zł. Maksymalna kwota przyznana na wsparcie jednego zadania publicznego  – 50.000 zł.  

Oferty należy składać do dnia 7 marca 2023 r.

https://bip.lubuskie.pl/899/4747/otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_formie_wsparcia_w_2023_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_promocji_wojewodztwa_2C_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/

Praktykuj w kulturze edycja wiosenna – nabór dla praktykantów

Wystartowała nowa edycja programu Praktykuj w kulturze! Jeśli studiujesz kierunek artystyczny, humanistyczny lub społeczny, a przy tym interesujesz się sztuką, kulturą i chcesz zmierzyć się z nowymi projektami, to program Praktykuj w kulturze pomoże Ci osiągnąć postawione cele. 

 Praktykuj w kulturze edycja wiosenna - nabór dla praktykantów

Zacznij od ciekawych praktyk, dzięki którym dowiesz się: 

– jak działa sektor kultury w Polsce, 

– jakie są kulisy codziennego funkcjonowania instytucji kultury, 

– kto, z kim i gdzie – czyli jak projektować działania w branży. 

Co będzie Twoim zadaniem? 

– pomoc w bieżącej realizacji działań instytucji kultury, 

– praca projektowa, 

– pogłębianie swoich umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji i promocji, 

– animacja kulturowa, 

– kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji kultury w Polsce, 

a co najważniejsze – rozwój osobisty i zawodowy. 

Dlaczego warto? 

Praktykuj w kulturze to ważny krok w świadomym budowaniu ścieżki zawodowej. Po zakończonych praktykach otrzymasz dwa dokumenty: list rekomendujący od instytucji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Ponadto dla praktykantów i praktykantek, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności przygotowujemy webinarium oraz trzydniowe szkolenie, które ułatwią Wam dalsze decyzje na rynku pracy. Będzie to również okazja do spotkania się z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu oraz z pracownikami i pracowniczkami Narodowego Centrum Kultury. 

Jak aplikować? 

Praktykanci i praktykantki mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze w zakładce Praktykuj w kulturze – „Szukaj praktyk”, używając przycisku APLIKUJ pod interesującą ich ofertą. 

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant, praktykantka może wybrać maksymalnie trzy interesujące go, ją oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie danej edycji można odbyć wyłącznie jedne praktyki. 
 

Instytucje kultury czekają na Wasze zgłoszenia do 27.02.2023. 
 
Realizacja praktyk odbędzie się w okresie od 28.02.2023 do 30.06.2023. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Praktykuj w kulturze oraz na stronie NCKU

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/aktualnosci/nabor-dla-praktykantow-praktykuj-w-kulturze-edycja-wiosenna-2023-

Międzynarodowy Konkurs „Kopernik – Konstelacje”

19 lutego celebrujemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z  najwybitniejszych przedstawicieli epoki renesansu, światowej sławy astronoma i twórcy teorii heliocentrycznej.

Z tej okazji Narodowe Centrum Kultury organizuje międzynarodowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną i zaprasza do udziału wszystkich odważnych, nieszablonowych i twórczych projektantów. 

Międzynarodowy Konkurs "Kopernik – Konstelacje"

Konkurs skierowany jest do projektantów oraz grup projektowych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Ma na celu przybliżenie postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika.  

Chcemy zachęcić współczesnych twórców i projektantów do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki, a także do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Wierzymy, że udział w konkursie zainspiruje uczestników do poszukiwania praktycznych i uniwersalnych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu wysokiej dbałości o formę i czytelność prezentowanych treści.  

Zwycięskie instalacje wzbogacą przestrzeń publiczną o materiały edukacyjne, zaprezentowane  
w nowoczesnej, atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy formie.    

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie w załącznikach do pobrania: regulamin, wkład merytoryczny, formularz zgłoszeniowy, wzór umowy. 

Czas trwania: 17.02 – 14.05. 2023 r. 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury 

Opieka merytoryczna: dr Michał Targowski, Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Kontakt oraz przesyłanie zgłoszeń pod adresem: kopernik@nck.pl

1,5% z PIT-OP. Informacja dla emerytów i rencistów

Od kilku lat działa ułatwienie, tzw. PIT-OP, dzięki któremu emeryci i renciści mogą w prosty sposób wskazać organizację pożytku publicznego, bez konieczności dokonywania skomplikowanych wyliczeń i składania „prawdziwej” deklaracji. Zobacz, dla kogo jest PIT-OP, pobierz formularz i przekaż w 2023 roku 1,5%!

Od 2023 roku mamy 1,5%!

W 2023 r. podatnicy przekazują 1,5% zamiast 1%. Ta zmiana związana jest z podatkową rewolucją, która miała miejsce na początku 2022 r. Jednak mimo większej kwoty „procenta” organizacje obawiają się, że nie uda im się zebrać tyle, co w ubiegłych latach i sukces alokacji wyhamuje. Dlatego tym bardziej ważna jest wasza pamięć i aktywność! Wspierajcie OPP i nie zapominajcie o 1,5%.

Dzięki PIT-OP emeryci i renciści (osoby rozliczane przez organy rentowe) mogą w prosty sposób przekazywać 1,5%. Nie muszą wyliczać, jaką kwotę stanowi ich 1,5%. Wystarczy, że w PIT-OP wskażą organizację pożytku – podadzą jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1,5% wyglądają w PIT-OP podobnie jak rubryki procentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji. PIT-OP można wysłać w formie elektronicznej, ale prawdopodobnie dla większości uprawnionych najprościej będzie go wypełnić ręcznie i wysłać tradycyjnie – pocztą.

PIT-OP pojawił się w marcu 2017 r. i można było z niego korzystać przy rozliczaniu podatków (i przekazywaniu 1%) za 2016 r. Pomimo zmian w sposobie komunikowania się z urzędem skarbowym i stopniowego przechodzenia na rozliczenia przez internet (usługa Twój e-PIT), PIT-OP może być wykorzystywany przez emerytów i rencistów tak samo jak w latach ubiegłych – analogowo.

Do momentu pojawienia się PIT-OP korzystanie przez emerytów i rencistów z możliwości przekazywania 1% postrzegane było jako trudne, ponieważ wymagało od nich samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym (wypełniania „całego” PIT-a). Specjalny formularz, który służy wyłącznie do wskazywania organizacji pożytku miał maksymalnie ułatwić tej grupie przekazywanie jednego procenta – od 2023 roku 1,5%.

https://publicystyka.ngo.pl/1-5-z-pit-op-informacja-dla-emerytow-i-rencistow

1% zamienia się w 1,5%! Zobacz, jak prof. Jan Miodek odmienia 1,5% i nieodmiennie wspiera OPP!

1,5% – to ważne!

Ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego uprawnionych jest do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok. Wcześniej przekazywaliśmy 1% i to ta sama akcja, tylko w nowym wymiarze.

Pamiętaj, że przekazując 1,5% podatku jednej z OPP nie tracisz nawet złotówki. Wspierasz organizacje bliskie Twojemu sercu i przekonaniom kwotą, która musiałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” przygotowało kampanię społeczną z udziałem profesora Jana Miodka. Profesor Jan Miodek zachęca do wspierania organizacji pożytku publicznego.

Patronat medialny: ngo.pl

Partnerzy społeczni: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Pobierz materiały!

Link do serwisu: https://poltoraprocent.org

Materiały do pobrania dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Treść licencji dostępna jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl nowej karcie

W przypadku chęci użycia materiału w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem: kontakt@calanaprzod.org.

Źródło: Stowarzyszenie „Cała Naprzód”

https://publicystyka.ngo.pl/1-zamienia-sie-w-1-5-zobacz-jak-prof-jan-miodek-odmienia-1-5-i-nieodmiennie-wspiera-opp

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023, w ramach którego młodzież z Polski i Ukrainy, w tym dzieci uchodźców przebywające na terenie Polski będą wspólnie realizować projekty dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży służy wspieraniu działań, których celem jest dostarczanie  uczestnikom wiedzy na temat kultury obydwu krajów oraz ich współczesnych realiów.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów organizowanych:

– przy współpracy z partnerem ukraińskim – ukraińscy uczestnicy przyjeżdżają do Polski pod opieką ukraińskiego partnera,

– samodzielnie przez polskiego organizatora – ze strony ukraińskiej uczestnikami są dzieci uchodźców z Ukrainy przebywające na terenie Polski.

Do składania wniosków w programie Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023 uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 15 maja do 31 października 2023 roku.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 15 marca 2023 roku.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sposób aplikowania

Wnioski do programu składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK SOP.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z  instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP.

Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.pl

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-wnioskow-do-programu-polsko-ukrainska-wymiana-mlodziezy-2023

Wystartowała nowa edycja programu Praktykuj w kulturze!

Jeśli studiujesz kierunek artystyczny, humanistyczny lub społeczny, a przy tym interesujesz się sztuką, kulturą i chcesz zmierzyć się z nowymi projektami, to program Praktykuj w kulturze pomoże Ci osiągnąć postawione cele. 

 Praktykuj w kulturze edycja wiosenna - nabór dla praktykantów.

Zacznij od ciekawych praktyk, dzięki którym dowiesz się: 

– jak działa sektor kultury w Polsce, 

– jakie są kulisy codziennego funkcjonowania instytucji kultury, 

– kto, z kim i gdzie – czyli jak projektować działania w branży. 

Co będzie Twoim zadaniem? 

– pomoc w bieżącej realizacji działań instytucji kultury, 

– praca projektowa, 

– pogłębianie swoich umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji i promocji, 

– animacja kulturowa, 

– kontakt z przedstawicielami i przedstawicielkami różnych instytucji kultury w Polsce, 

a co najważniejsze – rozwój osobisty i zawodowy. 

Dlaczego warto? 

Praktykuj w kulturze to ważny krok w świadomym budowaniu ścieżki zawodowej. Po zakończonych praktykach otrzymasz dwa dokumenty: list rekomendujący od instytucji, w której odbędziesz praktyki oraz zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury za udział w projekcie. Ponadto dla praktykantów i praktykantek, którzy ukończyli praktyki i zostały dopełnione wszystkie formalności przygotowujemy webinarium oraz trzydniowe szkolenie, które ułatwią Wam dalsze decyzje na rynku pracy. Będzie to również okazja do spotkania się z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu oraz z pracownikami i pracowniczkami Narodowego Centrum Kultury. 

Jak aplikować? 

Praktykanci i praktykantki mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze w zakładce Praktykuj w kulturze – „Szukaj praktyk”, używając przycisku APLIKUJ pod interesującą ich ofertą. 

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki. Każdy praktykant, praktykantka może wybrać maksymalnie trzy interesujące go, ją oferty. Może się to wiązać z koniecznością odbycia trzech rozmów kwalifikacyjnych. W trakcie danej edycji można odbyć wyłącznie jedne praktyki. 
 

Instytucje kultury czekają na Wasze zgłoszenia do 27.02.2023. 
 
Realizacja praktyk odbędzie się w okresie od 28.02.2023 do 30.06.2023. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Praktykuj w kulturze oraz na stronie NCK 

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/aktualnosci/nabor-dla-praktykantow-praktykuj-w-kulturze-edycja-wiosenna-2023-

PPK w lutym i marcu 2023 r. Co powinny zrobić organizacje pozarządowe?

Przypominamy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jesteście pracodawcami (ale też „tylko” takimi, którzy zatrudniają w ramach umów-zleceń)? Realizujecie obowiązki związane z PPK? W tym i kolejnym miesiącu tych obowiązków będzie więcej.

Dwa lata temu wszystkie organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników lub zleceniobiorców, za których odprowadzają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe – bo taka jest definicja „osoby zatrudnionej” w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – musiały wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

O tym, jakie obowiązki ciążą na organizacjach i w jaki sposób należy je wypełnić pisaliśmy wielokrotnie, zarówno w okresie poprzedzającym ostateczny termin wdrożenia PPK, jak i po roku funkcjonowania Programu (zobacz informacje z kategorii: PPK Pracownicze Plany Kapitałowe). Zakładamy zatem, że wszystkie organizacje mające obowiązek wdrożenia PPK już to zrobiły i na bieżąco realizują związane z tym zadania wobec „osób zatrudnionych”. To jednak nie koniec obowiązków NGO. Kolejne wiążą się z cyklicznym – na szczęście odbywającym się tylko raz na cztery lata – autozapisem do PPK osób, które się z niego wypisały. Co zatem trzeba wiedzieć o związanych z autozapisem obowiązkach organizacji?

Czym jest autozapis

Pomysłodawcom pracowniczych planów kapitałowych tak bardzo zależy na możliwie masowym udziale w PPK, że w ustawie zawarli liczne rozwiązania bezpośrednio lub pośrednio wspierające powszechne uczestnictwo w programie „osób zatrudnionych”. Służyć temu ma automatyczne zapisanie do programu każdej „osoby zatrudnionej”, która nie ukończyła 55 roku życia, zakaz prowadzenia działań zmierzających do zniechęcania „osób zatrudnionych” do udziału w PPK, formułowanie informacji jaka ma być przedstawiana wszystkim uprawnionym do udziału, czy wreszcie wysokie kary dla organizacji i osób działających w ich imieniu. 

Rozwiązaniem wspierającym powszechne uczestnictwo w programie jest też ponawiany co cztery lata ponowny autozapis do PPK każdej „osoby zatrudnionej”,  która w danym momencie nie przekroczyła 55 roku życia, nawet jeśli osoba ta wcześniej złożyła poprawne oświadczenie o wystąpieniu z PPK i nie zmieniła na ten temat zdania.

Kogo dotyczy autozapis

Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK każdej osoby, która podlega automatycznemu zapisowi do programu – czyli każdej „osoby zatrudnionej” w wieku 18-55 lat. Oczywiście jeśli osoba ta wcześniej nie złożyła oświadczenia o wystąpieniu z PPK, nic się dla niej nie zmienia – pracodawca kontynuuje naliczanie i odprowadzanie za nią składek tak jak dotychczas. Autozapis – jak sama nazwa wskazuje – dotyczy bowiem osób aktualnie nie zapisanych, czyli takich, które wcześniej były automatycznie zapisane, ale się wypisały. I tylko tych, które na dzień ponownego autozapisu nie mają ukończonego 55 roku życia.

Mogą to być zarówno osoby, które złożyły oświadczenie o wypisaniu z PPK przed podpisaniem umowy o prowadzenie dla nich PPK (takie osoby zostaną ponownie do PPK zapisane i pracodawca będzie musiał w ich imieniu podpisać taką umowę), jak i osoby, w imieniu których pracodawca już wcześniej podpisał umowę o prowadzenie PPK, ale na ich późniejszy wniosek zaprzestał dokonywania wpłat (za takie osoby będzie musiał wznowić dokonywanie wpłat). Oczywiście pod warunkiem, że osoby te nie skorzystają z możliwości wystąpienia z PPK, składając (PONOWNIE) podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji.

Podsumowując
W przypadku osób, które do 1 kwietnia 2023 nie ukończą 55 roku życia, pracodawca dokona ich ponownego zapisania do PPK (jeśli nie podpisał w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, bo wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji) lub wznowi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie składek (w przypadku osób, w imieniu których już wcześniej podpisał umowę o prowadzenie PPK, ale następnie zaprzestał dokonywania wpłat, na podstawie złożonej przez pracownika deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat).

W przypadku osób, które przed 1 kwietnia 2023 ukończą 55 rok życia, ale nie osiągną jeszcze wieku 70 lat, pracodawca może ich zapisać (lub wznowić odprowadzanie składek), ale tylko na ich wniosek.

W przypadku osób, które przed 1 kwietnia 2023 ukończą 70 lat, pracodawca nie może ich zapisać nawet, jeśli same by tego chciały.

Obowiązki pracodawcy

Niezależnie od tego, kiedy podmiot zatrudniający miał obowiązek wdrożyć PPK, ani od tego czy i kiedy podpisał umowy o prowadzenie PPK w imieniu poszczególnych „osób zatrudnionych”, terminy związane z ponownym autozapisem są dla każdego podmiotu takie same.

Lutowy obowiązek wobec osób PODLEGAJĄCYCH autozapisowi
Do 28 lutego 2023 (włącznie) podmiot zatrudniający musi poinformować każdą „osobę zatrudnioną” podlegającą autozapisowi, że od 1 marca 2023 rozpocznie/wznowi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie składek na PPK. Tego dnia traci bowiem ważność złożone wcześniej oświadczenie o wystąpieniu z PPK.

Ustawodawca nie określa sposobu, w jaki taki obowiązek informacyjny należy spełnić, trzeba jednak pamiętać, że pracodawca powinien móc udowodnić, że się z niego wywiązał wobec wszystkich osób zatrudnionych, których ponowny autozapis dotyczy. Najlepiej zatem zastosować formę pisemną takiej informacji i zadbać o potwierdzenie podpisem przez osoby zatrudnione, że się z informacją zapoznały. Jeśli nie jest to możliwe, informacja może być oczywiście przekazana w innej formie, na przykład mailowo, ale tu również warto zadbać o zwrotną informację od odbiorcy, że się z nią zapoznał.

Wzór klauzuli informacyjnej dotyczącej autozapisu oraz inne wzory dokumentów znajdują się na stronie https://www.mojeppk.pl/pliki-do-pobrania.htmlotwiera się w nowej karcie

Lutowy obowiązek OSÓB niepodlegających autozapisowi, a chcących oszczędzać w PPK
Ostatni dzień lutego to termin, w którym osoby niepodlegające autozapisowi (czyli takie, które 1 kwietnia 2023 roku będą mieć ukończony 55 rok życia), ale chcące przystąpić do PPK lub wznowić opłacanie składek muszą złożyć pracodawcy wniosek o podpisanie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (dla osób, dla których takiej umowy jeszcze nie zawarto) lub o wznowienie opłacania składek (dla pozostałych osób). 

W marcu 2023 podmiot zatrudniający:

  • Przyjmuje od „osób zatrudnionych” podlegających autozapisowi, ale niezamierzających korzystać z tej formy oszczędzania, deklaracje o wystąpieniu z PPK lub rezygnacji z dokonywania wpłat (uwaga: wszystkie deklaracje muszą być składane na właściwym wzorze i mieć formę pisemną).
  • Podpisuje umowy o prowadzenie PPK w imieniu „osób zatrudnionych”, które nie złożyły deklaracji o wystąpieniu z PPK (osoby, które 1 kwietnia 2023 nie będą mieć ukończonego 55 roku życia) lub złożyły wniosek o przystąpienie do PPK (osoby, które 1 kwietnia będą mieć ukończony 55 rok życia, ale nieukończony 70 rok życia).
  • Nalicza i pobiera należne składki od wynagrodzeń osób, które w wyniku autozapisu stały się uczestnikami PPK,

Do 17 kwietnia 2023:

  • Przekazuje naliczone i pobrane w marcu składki „osób zatrudnionych” do instytucji finansowej, z którą ma podpisaną umowę o zarządzanie PPK.

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/ppk-w-lutym-i-marcu-2023-r-co-powinny-zrobic-organizacje-pozarzadowe

mLegitymacja dla emerytów i rencistów

Od 1 stycznia każdy senior z dostępem do elektronicznej formy legitymacji emeryta i rencisty – tzw. mLegitymacji. Korzysta z niej już ok.130 tys. świadczeniobiorców. O włączaniu osób starszych do cyfrowego świata mówili podczas briefingu prasowego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Briefing_prasowy_dot_mLegitymacji

Elektroniczna wersja legitymacji upoważnia do korzystania ze wszystkich ulg i uprawnień, z jakich mogą korzystać emeryci i renciści. Ma taką samą moc prawną jak plastikowa legitymacja i można się nią posługiwać w każdej sytuacji, wymagającej okazania tradycyjnego dokumentu. Można ją samodzielnie dodać do aplikacji mObywatel w smartfonie, wybierając odpowiednią opcję.

Wirtualny świat także dla seniorów

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że okres pandemii pokazał, jak bardzo cyfrowa administracja publiczna ułatwia codzienne funkcjonowanie. Doświadczeniom z tamtego okresu zawdzięczamy też rozwój pracy zdalnej.

Kodyfikacja pracy zdalnej, ujęta w nowelizacji Kodeksu pracy, czeka już tylko na podpis prezydenta – przypomniała minister Maląg.

Starszy wiek nie musi oznaczać wykluczenia cyfrowego. MRiPS podejmuje szereg działań, które mają zniwelować zjawisko wykluczenia cyfrowego wśród seniorów. Służą temu m.in. inicjatywy realizowane w ramach programu Aktywni+, takie jak warsztaty czy zajęcia informatyczne. Równie ważne jest wspólne przedsięwzięcie MRiPS oraz Ministerstwa Cyfryzacji w ramach którego uruchomiliśmy Cyfrowe Kluby Seniora.

Rozwijają one umiejętności cyfrowe osób starszych. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy 12 mln zł. Do dyspozycji osób starszych są także cyfrowi wolontariusze. To przeszkolone osoby, które pomagają seniorom odnaleźć się w cyfrowym świecie. Inicjatywa jest realizowana przez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Wspólne działania całego rządu pozwalają budować nowoczesną Polskę i podnosić kompetencje cyfrowe seniorów – podsumowała minister Marlena Maląg.

Pamiętajmy o programie Rodzina 500+

Od 1 lutego rodzice będą mogli składać wnioski o przyznanie 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Złożenie wniosku w terminie do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń, dlatego zachęcam rodziców, aby nie zwlekali i pamiętali o tych terminach – przypomniała minister Maląg.

Do tej pory świadczeniem objęliśmy 7 mln dzieci na ogólną kwotę blisko 220 mld zł. Konsekwentnie wprowadzamy nowe narzędzia pomocowe dla rodzin. Jednym z nich jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który funkcjonuje od ub. roku. Dotychczas Rodzinny Kapitał Opiekuńczy objął 628 tys. dzieci na łączną kwotę blisko 3,7 mld zł.

Elektronicznie, znaczy wygodnie i bezpiecznie

Aplikacja mObywatel to wygodny i bezpieczny cyfrowy portfel na dokumenty – mówił podczas briefingu Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM.

Korzysta już z niego kilka milionów Polaków. Ambicją i celem rządu jest zaproszenie do świata cyfrowego także seniorów.

mZUS

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poinformowała, że z mLegitymacji korzysta już ok. 130 tys. seniorów. Elektroniczny dokument jest wystawiony dla wszystkich 8 mln. świadczeniobiorców – wystarczy pobrać go na telefon.

Prezes Uścińska zapewniła też, że wydane dotychczasowo plastikowe legitymacje zachowują swoją ważność do końca wskazanego na nich terminu.

https://www.gov.pl/web/rodzina/mlegitymacja-dla-emerytow-i-rencistow

Miliard złotych na sprzęt, mieszkania i auta dla osób niepełnosprawnych

W środę w MRiPS odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Doroty Habich – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Programowych, PFRON oraz Tomasza Maruszewskiego – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych, PFRON.

1022023_briefing_prasowy_MPW

W ub.r. premier Mateusz Morawiecki przeznaczył miliard złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Wiceminister Paweł Wdówik poinformował o wykorzystaniu tych środków. Trafią one m.in. na  „Wypożyczalnie technologii wspomagających” oraz programy mieszkaniowe.

Ułatwiony dostęp do specjalistycznego sprzętu

W wypożyczalniach znajdą się urządzenia i technologie wspomagające dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności wzroku, słuchu, niepełnosprawności ruchowej oraz zaburzeń w komunikowaniu się. Będzie to sprzęt wysokospecjalistyczny, niefinansowany w ramach NFZ.

Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do technologii wysokiej jakości – powiedział Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – Na ten program przeznaczamy 200 mln zł.

Wypożyczalnia technologii wspomagających przyczyni się tego, że osoby z niepełnosprawnością nie będą musiały kupować nowego sprzętu. Pozwoli to na zaoszczędzenie środków, które będzie można przeznaczyć na inne cele.

Wniosek o wypożyczenie technologii będzie można złożyć drogą elektroniczną. Po tym nastąpi spotkanie z doradcą, w celu wyboru odpowiedniego sprzętu. Opłata roczna za wypożyczenie będzie wynosiła jedynie 1,5-2 proc. wartości technologii wspomagającej.

Mieszkania

W ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” starują trzy programy mieszkaniowe. W pierwszej połowie lutego zostaną ogłoszone wyniki programu Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Ma on jednocześnie umożliwiać zakwaterowanie oraz świadczenie całodobowych usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Na ten cel trafi 300 mln zł.

Program Dostępne mieszkania służy dofinansowaniu do zamiany lokalu, obarczonego barierami architektonicznymi – mówiła podczas briefingu Dorota Habich, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. programowych. – Z kolei program Mieszkanie dla absolwenta pomoże w wynajęciu lokum osobie z niepełnosprawnościami, która po ukończeniu nauki poszukuje bądź podejmuje pracę. Na każdy z tych programów kierujemy po 150 mln zł.

Samochody

Ostatni program w ramach pakietu służy dofinansowaniu do zakupu samochodu, przeznaczonego dla osoby z niepełnosprawnością.

Na ten cel mamy 250 mln zł – poinformował Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Zarządu PFRON ds. finansowych. 

Dodał, że choć nakłady na wszystkie te realizowane działania przekroczyły miliard zł, PFRON zapewni ich finansowanie w kolejnych latach.

https://www.gov.pl/web/rodzina/miliard-zlotych-na-sprzet-mieszkania-i-auta-dla-osob-niepelnosprawnych