ZWIĄZEK ORGANIZACJI POMOCOWYCH

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Przemysłowej 53 i zajmuje się realizacją usług społecznych na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

W ramach projektu pn. „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”  Związek prowadzi dwa Domy Dziennego Pobytu: w Gorzowie Wlkp. przy ul. Herberta 3, oraz w Deszcznie przy ul. Świetlanej 75. Domy zapewniają ośmiogodzinną profesjonalną opiekę pod okiem dwóch opiekunek oraz psychologa.

Działania Domów      opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb, z uwzględnieniem stanu ich zdrowia, sprawności motorycznej oraz intelektualnej.

W ofercie Domów Dziennego Pobytu, można liczyć na pomoc socjalną, na zajęcia edukacyjne, plastyczne, muzyczne, wycieczki, udział w wydarzeniach kulturalnych, zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym terapię zajęciowa, zajęcia muzyczne i wiele innych atrakcji. Podopieczni  korzystają z dwóch nieodpłatnych posiłków (śniadania i obiadu). Ponadto Dom przy ul. Herberta posiada świetnie wyposażoną w sprzęt medyczny rehabilitację, z której oprócz rezydentów mogą korzystać osoby pracujące – w ramach skierowania od lekarza.

Związek Organizacji Pomocowych prowadzi również usługi asystenckie. Osiem asystentek ma pod swoją opieką 48 osób podlegających asystenturze. Asystentki pomagają w prowadzeniu domu, robią zakupy, realizują recepty, podają posiłki, rozmawiają i wspierają swoich podopiecznych.

ZOP realizuje również zadania z obszaru podnoszenia kompetencji społecznych. W ramach projektu „Lubuskie młodzieżą silne” młodzież w wieku 15 – 19 lat bierze między innymi udział w wolontariacie.

Poprzez swoje działania w licznych projektach i zadaniach Związek idealnie wpisuje się w budowanie sieci wsparcia społecznego.

Strona organizacji: zopgorzow.pl

Więcej zdjęć kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz