Konkurs. LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

My, jako organ, który powołał do życia wiele przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej  – zgłosiliśmy nasze jednostki do udziału
w konkursie! W dniu 8 listopada br., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Konkursowej LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO. Weryfikacji formalnej poddano wszystkie zgłoszone do konkursu podmioty i do dalszego etapu przeszło 14 podmiotów: Spółdzielnia Socjalna Art.Music z Dobiegniewa, SS Azymut ze Skwierzyny, SS Eco-Fach z Gorzowa, SS Gorący Garnuszek z Kożuchowa, SS Koliber z Gorzowa, SS Paradise z Bytomia Odrzańskiego, SS Smaki znad Warty i Noteci – Ługi, SS Stacja Zabawa z Bytomia Odrzańskiego, SS U Babci Nońci z Gorzowa, WSS Woreczek
z Gorzowa, Fundacja MagnetOffOn z Gorzowa, Stowarzyszenie Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa, WSS Eden z Kożuchowa, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ROZWÓJ z Gorzowa i Fundacja Pomocna Dłoń z Kostrzyna n./O. GRATULUJEMY!

Tym samym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przystąpił do kolejnego etapu, na który składają się wizyty studyjne, mające na celu analizę sposobu funkcjonowania, a także ocenę pozycji rynkowej oraz społecznej zgłoszonych do Konkursu podmiotów. Wizyty, potrwają do 30 listopada 2018 r. UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD JUŻ 7 GRUDNIA!

Dodaj komentarz