Konkurs. LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

My, jako organ, który powołał do życia wiele przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej  – zgłosiliśmy nasze jednostki do udziału
w konkursie! W dniu 8 listopada br., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, odbyło się drugie posiedzenie Kapituły Konkursowej LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. LIDERA BIZNESU SPOŁECZNEGO. Weryfikacji formalnej poddano wszystkie zgłoszone do konkursu podmioty i do dalszego etapu przeszło 14 podmiotów: Spółdzielnia Socjalna Art.Music z Dobiegniewa, SS Azymut ze Skwierzyny, SS Eco-Fach z Gorzowa, SS Gorący Garnuszek z Kożuchowa, SS Koliber z Gorzowa, SS Paradise z Bytomia Odrzańskiego, SS Smaki znad Warty i Noteci – Ługi, SS Stacja Zabawa z Bytomia Odrzańskiego, SS U Babci Nońci z Gorzowa, WSS Woreczek
z Gorzowa, Fundacja MagnetOffOn z Gorzowa, Stowarzyszenie Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa, WSS Eden z Kożuchowa, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ROZWÓJ z Gorzowa i Fundacja Pomocna Dłoń z Kostrzyna n./O. GRATULUJEMY!
Czytaj dalej

Spotkanie. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”

Szanowni Państwo. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Zielonej Górze zaprasza w dniu 26.11.2018 roku na spotkanie informacyjne pt
. „Warsztaty stosowania klauzul społecznych”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz jednostek podległych. Organizator zachęca do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w salce prasowej w dniu 26.11.2018r. w godz. od 10.00 do 13.00. Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne. Mama może wszystko

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Gorzowie Wlkp., działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, w dniu 28 listopada 2018 roku organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”. Spotkanie skierowane jest do Pań powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, organizatorzy proszą o wypełnienie formularza (link).  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27 listopada 2018 roku. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań, organizator prosi o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich pod numerami telefonów: 95 7390-377; -378; -380; -386. Czytaj dalej