OGŁASZENIE O KONKURSIE : Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 czerwca 2018 r. i zakończy się 6 lipca 2018 r.

Podczas Dni Gorzowa odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego.

Podczas Dni Gorzowa 2018 na Bulwarze Wschodnim odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego. Około 20 podmiotów ekonomii społecznej z obszaru województwa lubuskiego zaprezentuje mieszkańcom Gorzowa wachlarz produktów i usług, które oferują. Będzie barwnie, twórczo i smacznie albowiem najpopularniejsze obszary, w których działają lubuskie PESy to rękodzielnictwo, gastronomia i szeroko pojęte działania artystyczne.

Czytaj dalej

KONKURS nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
ogłasza konkurs nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 25 czerwca 2018 r. i zakończy się 1 lipca 2018 r.

Ruszyła 8 edycja Konkursu [eS]

Nominacje może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, jednostka organizacyjna (także samorządowa) oraz każdy inny podmiot działający zgodnie z polskim prawem. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które są na rynku przynajmniej 12 miesięcy. 

 W ramach Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia nagradzamy tych, którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Zgłoszenia i nominacje  do 8. edycji Konkursu [eS] należy składać do 20 czerwca.

Nabór wniosków na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie ogłasza nabór wniosków na realizację mini pakietów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Dla Podmiotów zainteresowanych dostarczeniem dokumentacji dotyczącej mini pakietów osobiście lub przez osobę upoważnioną Realizator uruchomi dwa punkty, w których będzie można złożyć wniosek oraz sprawozdanie:

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wizyt studyjnych

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”  w związku z realizacją projektu pt. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu 3 wizyt studyjnych dla uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS – uczestników projektu LOWES z terenu powiatów:

Czytaj dalej