UWAGA KONKURS!!! UWAGA OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA!!! Wchodź! Nagroda jest BARDZO lokalna

Do wszystkich „naszych” przedsiębiorców społecznych wyślemy jutro maila z zadaniem. A będzie ono dziecinnie proste, zaś jego wykonanie zajmie Wam maksymalnie 5 minut. Odpowiedzcie nam na pytanie: „PO CO?”, a może bardziej „DLACZEGO?”. Dlaczego założyłem/am przedsiębiorstwo społeczne. Forma – dowolna. Dajcie nam jednak coś, co pozwoli nam hasło #wlasniepoto rozbujać na FB. Czyli: selfy z aktualnej sytuacji plus max 3 zdania, jako odpowiedź na pytanie „po co?” albo krótki film. Ostatecznie z naszych zasobów wybierzemy formę graficzną i stworzymy ładny post, ale po to musicie przesłać nam trzy zdania uzasadnienia zaczynającego się od słów #wlasniepoto.


NAGRODA: Artykuł o WAS w papierowym wydaniu majowego ECHO GORZOWA (cała strona) plus krótki wywiad na stronie www.echogorzowa.pl HEY! To mega reklama, bo tytuł wyborny, bezpłatny i bardzo dobrze dystrybułowany. Artykuł zawierać będzie wszystko to, co chcecie powiedzieć i pokazać. Będzie wydany z wybranymi przez Was zdjęciami lub (plus) grafiką. Zapewniamy również wsparcie przy opracowaniu jego treści albo po rozmowie – napiszemy go w Waszym imieniu. Forma będzie zależeć tylko od Was, ale wymagać będziemy treści dotyczących Kampanii „Waśnie Po To”


KTO WYGRA? WYGRA ten, kto uzyska największą ilość „lajków” pod postem ze swoim uzasadnieniem na Facebooku, a udostępnienia liczymy jako „lajk” X2 (udostępnienie na własnym profilu lidera również liczymy X2 a tym samym w ten sposób liczymy udostępnienia na profilach pracowników. Udostępnienie musi zawierać #wlasniepoto).

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NT. ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNEGO

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje:

Centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za miesiąc marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę: Czytaj dalej

Komisja Europejska: 180 milionów zł na sprzęt dla szkół!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, iż Komisja Europejska poparła pomysł, aby zaoszczędzone do tej pory środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli. Mowa o kwocie 180 milionów złotych. Od 1 kwietnia samorządy będą mogły składać drogą elektroniczną wnioski do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. O pieniądze będzie mogła wnioskować każda gmina.

Samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety, a jeśli jest taka potrzeba, także na mobilny dostęp do Internetu. Gminy będą mogły liczyć na wsparcie rzędu czterdziestu- i więcej tysięcy złotych. Gminy i powiaty powinny oszacować teraz swoje potrzeby, Ministerstwo nie wskazuje wymagań dotyczących parametrów sprzętu, aby wnioskodawcy mogli zmaksymalizować wsparcie w oparciu o potrzeby mieszkańców oraz liczbę zakupionego sprzętu.

Według informacji podanej na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, pomimo, iż przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpocznie się dopiero w środę, 1 kwietnia 2020 r., można już zacząć ponosić wydatki. Co ważne, przyznawanie wsparcia ma charakteryzować szybka ścieżka proceduralna: złożenie wniosku drogą elektroniczną i wypłata środków. Działanie nie wymaga wkładu własnego, a złożenie wniosku to gwarancja wypłaty. Czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Ważne informacje dla rodziców


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia szkoły, żłobka czy przedszkola, do którego uczęszczało dziecko do 8. roku życia, przysługiwał od 12 do 25 marca. Ten czas minął, co dalej? Rodzice i opiekunowie nie muszą się martwić, dodatkowy zasiłek będzie wydłużony.

W związku z zamknięciem szkół, żłobków i przedszkoli rodzicom i opiekunom dzieci do 8. roku życia przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy – od 12 do 25 marca.

– Jeżeli w oświadczeniu wskazane zostały także dni wolne od pracy, to 25 marca będzie ostatnim dniem przysługiwania zasiłku. Jeżeli rodzic wskazał jednak tylko dni robocze, bez sobót i niedziel, wówczas do wykorzystania będzie miał jeszcze 4 dni – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prawo zadziała wstecz

Osoby, które wykorzystają 14 dni zasiłku do 25 marca, będą mogły od 26 marca skorzystać z następnych dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8, ponieważ przepisy przyznające ten zasiłek obowiązywać będą z mocą wsteczną. Czytaj dalej

Ulotki dla gorzowian związane z epidemią

W ramach kampanii informacyjnej do czterdziestu tysięcy gospodarstw domowych trafi ulotka związana z epidemią. Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta, a także innych instytucji w mieście oraz niezbędne zalecenia dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem. Urząd Miasta nie jest bezpośrednio dostępny dla mieszkańców, a obsługa odbywa się głównie telefonicznie oraz pocztą tradycyjną i elektroniczną. Dlatego w informatorze znalazły się najważniejsze numery kontaktowe, które pozwolą na sprawniejszą obsługę. W ulotce zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych wydziałów magistratu, wprowadzonych ograniczeń, a także ułatwień w obsłudze firm i ulg podatkowych w ramach „Pakietu pomocowego dla gorzowskich przedsiębiorców”. Zamknięte placówki oświatowe spowodowały konieczność wprowadzenia zdalnej nauki. W informatorze można znaleźć adresy stron internetowych, na których znajdują się materiały dydaktyczne do wykorzystania przez uczniów. Ponadto ulotka zawiera zalecenia dotyczące profilaktyki przed zarażeniem, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz informacje dotyczące symptomów sugerujących chorobę, sposoby postępowania dla osób objętych kwarantanną, niezbędne numery kontaktowe dla pacjentów szpitala oraz informacje dotyczące opieki medycznej w czasie epidemii, a także najpopularniejsze fakty i mity dotyczące koronawirusa. Walka z epidemią to także rzetelna i sprawdzona informacja w czasie społecznej kwarantanny. Prosimy o korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji i stosowanie się do zaleceń służb. 

Ulotka do pobrania tutaj Karolina MachnickaWydział Promocji i Informacji

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa!


Niecodzienne okoliczności wymagają niestandardowych działań. Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

co to oznacza w praktyce?


Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania.
– Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył – tłumaczy minister Marlena Maląg.
Uwaga! Nie będzie konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.


Usprawnić pracę zespołów orzekających


Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.


– Te dziedziny medycyny po pierwsze znajdują szerokie zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a po drugie – dostępność lekarzy posiadających specjalizację w tym zakresie jest większa – wskazuje szefowa MRPiPS. Czytaj dalej

Ograniczenia pracy urzędu marszałkowskiego!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zmieniają się zasady pracy urzędu marszałkowskiego. Od 27 marca do odwołania urząd nieczynny będzie dla interesantów. Nieczynna będzie kancelaria ogólna oraz punkty podawcze. Kontakt z rzędem możliwy jest wyłączenie drogą elektroniczną.

1. Od dnia 27 marca 2020 r. do odwołania Urząd Marszałkowski jestnieczynny dla interesantów.

2. Nieczynna jest Kancelaria Ogólna Urzędu oraz punkty podawcze we wszystkich lokalizacjach Urzędu. Czytaj dalej

Dzieci wspierają personel medyczny

“Dziękuję, że ratujecie ludzi. Bardzo was wspieram”. Tak napisał do szpitala 9-letni Adrian z Gorzowa. Jego brat Jaś – pisać jeszcze nie umie, ale narysował serce. 7-letnia Basia na oknie w swoim pokoju, na gorzowskim osiedlu Piaski przykleiła obrazek z lekarzem i słowami „Dziękuję”. Słowa wsparcia dla szpitala i jego pracowników płyną nie tylko od dorosłych, którzy szyją maseczki, drukują przyłbice i dostarczają obiady, ale też od dzieci, które o ciężkiej pracy personelu medycznego dowiadują się z przekazów medialnych i od rodziców.

– Każde słowa wsparcia są dla nas ważne, niezależenie od tego, kto je wypowiada i w jakiej formie to robi – mówi Robert Surowiec wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Z prac i laurek, które do nas trafiają zamierzamy, gdy już skończy się kwarantanna – przygotować wystawę. Jeśli więc jeszcze są gdzieś dzieci, które w przerwie od zajęć przedszkolnych rysują coś, co dotyczy medycyny i pracy medyków w domu zachęcam gorąco do dzielenia się z nami swoją twórczością.

Na prace dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym czekamy do 9 kwietnia 2020 r. Rysunki sukcesywnie będziemy publikować na naszych stronach internetowych, a później wszystkie zaprezentujemy pacjentom i pracownikom na wystawie na terenie szpitala. Czytaj dalej