Szkolenie. Wsparcie działań realizowanych przez NGO

Spotkanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i odbędzie się 6 lutego 2019r.
w godzinach od 10:00 do 12:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w sali 216.

Podczas spotkania omówione będą warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne dofinansowanie oraz krajowe środki. Ponadto spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczyć będą harmonogramu otwartych konkursów ofert oraz kwot przeznaczonych na wsparcie w poszczególnych obszarach, a także zmian legislacyjnych związanych z nowymi wzorami ofert, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2019r. Dodatkowo omówiony zostanie nowy regulamin Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza (link). Termin zgłoszeń upływa dnia 5 lutego 2019r.  Czytaj dalej

Konferencja. Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Szanowni Państwo, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zachęca do udziału w konferencji dotyczącej konsultacji społecznych na temat projektu KSRR, która odbędzie się 21.01.2019 r. w Nowej Soli.

Osoby chcące wziąć w niej udział proszę wypełnienie formularza zgłoszeniowy:
https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-lubuskie/

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji (link). Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Dofinansowanie z funduszy europejskich

W styczniu na małe, średnie i duże firmy czeka 77 konkursów. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania
i rozwój, edukację, innowacje i efektywność energetyczną.

Przedsiębiorcy Województwa Lubuskiego w ramach programów regionalnych mogą starać się
o dofinansowanie na działania 3.1 Odnawialne źródła energii, 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków w ramach programów regionalnych, ogólnopolskich oraz współpracy transgranicznej dostępne są pod linkiem.

INFORMACJA

Szanowni Państwo. Zespół Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej uprzejmie informuje, iż dnia 14 stycznia 2019r. (poniedziałek) w godzinach od 11:00 do 16:00 wszyscy pracownicy będą przebywać na szkoleniu, w związku z czym może być utrudniony kontakt telefoniczny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mail’owy: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Dziękujemy za miłą współpracę. Zespół LOWES

Spotkanie. Centra Usług Społecznych

Szanowni Państwo. Władze Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, uprzejmie zapraszają na spotkanie z prof. Markiem Rymszą, Doradcą Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem spotkania jest prezentacja założeń oraz perspektyw wprowadzenia w życie ustawy
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 19.12.2018 r. – druk sejmowy nr 3040. Państwa opinie i uwagi mogą mieć wpływ na ostateczną treść uchwalanego aktu prawnego.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 11 na Uniwersytecie Zielonogórskim przy ul.Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze i adresowane jest do przedstawicieli instytucji pomocowych oraz naukowych z województwa lubuskiego i będzie okazją do zgłaszania ewentualnych uwag i pytań dotyczących ustawy. Czytaj dalej

Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim. Zadanie realizowane do 31.12.2019r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3, przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Konkurs POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 7.01.2019 r. do 11.02.2019 r. do godz. 12.00. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Dobroczyńca Roku

Konkurs o tytuł “Dobroczyńca Roku” powstał po to, aby promować prospołeczne działania firm
i jest najdłużej działającym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Konkurs pokazuje jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność, tj. wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne czy społeczne.

Od 9 stycznia br. rozpoczął się nabór w kolejnej, XXII już edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku. Wnioski można składać do
6 lutego 2019r. w kategoriach: 1) Edukacja, 2) Ekologia,
3) Rozwój Lokalny, 4) Zdrowie, 5) Pomoc Społeczna, 6) Sport oraz 7) Fundacja Korporacyjna.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie on-line. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej  wniosek.dobroczyncaroku.pl. Czytaj dalej

Spotkanie. Pozyskiwanie środków na działalność badawczo-rozwojową

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Omówione zostaną możliwości pozyskania środków na działalność badawczo-rozwojową, opracowanie innowacyjnych produktów i usług, możliwość skorzystania
z bonów na innowacje oraz środki wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Ponadto omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2019 r. od 10:00 do 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5. Organizatorem jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Zielonej Górze.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link), w terminie do 22 stycznia 2019r.  Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są pod linkiem.

Podpowiadamy. Zmiany we wzorze sprawozdania fundacji

Nie wszystkie Fundacje mają obowiązek składania sprawozdań ministrowi, który sprawuje nad nimi nadzór. Jest grupa fundacji zwolniona z tego obowiązku. To fundacje mające status organizacji pożytku publicznego, które sprawozdanie już złożyły. Pozostałe Fundacje składają sprawozdanie z wykorzystaniem ramowego wzoru, który opisany jest w rozporządzeniu.
Od 1 stycznia 2019 r. wzór ten wygląda inaczej.

Zmiany dotyczą zasadniczo regulacji, które weszły w życie ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi. Zgodnie
z zapisami, w sprawozdaniu Fundacja musi podać informację o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce jako pojedynczej operacji lub w formie powiązanych ze sobą kilku operacji, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji oraz nazwy nadawcy bądź odbiorcy. Oznacza to również konieczność wyodrębniania form płatności – z podziałem gotówka/przelew przy opisie kosztów i przychodów Fundacji.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (link) w tej sprawie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij