Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

W związku z zaostrzeniem się Pandemii Covid-19  informujemy, iż jesteśmy zobowiązani wprowadzić pewne zmiany w codziennej pracy LOWES . Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie. Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

Dokumenty, pisma i podania prosimy składać w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej LOWES w zakładce KONTAKT kliknij TUTAJ telefon do siedziby LOWES 95 738 00 61

Gorzów: Porady prawne tylko telefonicznie

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że od 26 października do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty w ww. terminie zostają przekwalifikowane na porady przez telefon. Mieszkańcy mogą korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. W tym celu należy wybrać jeden ze sposobów zapisu: 1. dzwoniąc pod numerem telefonu 95 7355 909, w godz. 11.00-14.00;2. wysyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na adres wss@um.gorzow.pl; wzór formularza znajduje się w załączeniu. Po wysłaniu wniosku należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady przez telefon lub za pośrednictwem e-maila zwrotnego;3. rejestrując się online na poradę na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.np.ms.gov.pl/ 

Informacja zaczerpnięta ze strony Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. kliknij TUTAJ

Razem w walce z koronawirusem. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – mówi Marlena Maląg. Resort rodziny i polityki społecznej koordynuje działania Korpusu.

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

W jego ramach uruchomiona zostanie dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior. Czytaj dalej

Potrzebne osocze od ozdrowieńców

Marszałek Elżbieta Anna Polak apeluje do osób, które przeszły zakażenie koronawirusem, by oddawały osocze. Podawane ciężko chorym – pomaga w procesie ich leczenia. – Ze statystyk wynika, że w naszym regionie jest ponad 1300 osób, które wyzdrowiały. Ich osocze jest teraz jednym z najcenniejszych darów – przekonuje marszałek. Osocze można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz we wszystkich oddziałach zamiejscowych (w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Żaganiu, Żarach i Sulęcinie).

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które: Czytaj dalej

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać (na wzorze będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

PRZYGOTOWUJĄC OFERTĘ NALEŻY MIEĆ NA UWADZE SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ    W KRAJU I OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA. Czytaj dalej

Ruszyła XIX edycja Konkursu „SPOŁECZNIK ROKU” w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak,  serdecznie zaprasza osoby, instytucje, organizacje działające w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do udziału w Konkursie.Szczególnie mile widziane będą wnioski dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

W trudnym okresie – epidemii SARS-CoV-2 – w którym znaleźliśmy się od marca br. – wszyscy przekonaliśmy się, jak ważne jest zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi. Działania wspierające, opiekuńcze wymagały nowatorskich i często innowacyjnych rozwiązań. Celem konkursu jest uhonorowanie pracy osób, organizacji czy instytucji, które
w dobie epidemii potrafią dotrzeć z pomocą do osób wykluczonych, słabszych wymagających pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji Konkursu jest sentencja Williama  Barclay – Czytaj dalej

Poradnik Likwidacja NGO


Nic nie trwa wiecznie, czyli jak zakończyć działanie stowarzyszeń, fundacji, federacji i klubów sportowych. Kiedy nie mamy już pomysłów lub środków, likwidujemy organizację, stosując się do zapisów prawa. Lepiej od razu dopilnować tej procedury, bo pozbyć się kłopotów z organizacją martwą od lat nie jest łatwo.

Chcesz wiedzieć więcej skorzystaj z pełnego poradnika na stronie NGO.pl kliknij TUTAJ

Pomoc dla potrzebujących w czasie pandemii


Jeśli z powodu pandemii koronowirusa nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy, np. przy robieniu zakupów, wyjściu z psem na spacer lub zaopiekowaniu się dzieckiem, możesz taką pomoc uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej najbliższej okolicy. Z kolei osoby, które chcą pomagać innym, mogą zgłosić się do wolontariatu.

Jak uzyskać pomoc?

Skontaktuj się z ośrodkiem pomocy społecznej znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania i powiedzieć, w czym mogą pomóc. W trakcie rozmowy należy podać swoje dane kontaktowe.

Lista ośrodków dostępnych w danym województwie znajduje się na stronie internetowej.

Następnie pracownicy zorganizują pomoc, np. znajdą sprawdzonego wolontariusza, który mieszka w okolicy i zgłosił chęć pomagania innym. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje: kto, kiedy i w jakim zakresie może Ci pomóc. Czytaj dalej

Od soboty nowe obostrzenia! Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej i żółtej


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, decyzją Ministra Zdrowia, od soboty 17 października w strefie żółtej obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia. Ponadto 4 lubuskie powiaty: gorzowski, międzyrzecki, żarski i krośnieński znajdą się w strefie czerwonej!

Szczegóły kliknij TUTAJ