Będzie się działo: wkrótce rusza projekt „RESURSA PLUS”.

Już wkrótce rusza projekt „RESURSA PLUS”. Dotyczyć będzie fantastycznego środowiska, któremu zgodnie z panującą modą dla dookreślenia dodaliśmy słówko. Przedstawimy Wam ludzi z pasją, ludzi świadomych, ludzi od których można i trzeba się uczyć. Zanim jednak poznacie nasze gwiazdy i zanim zaczną one lśnić złotym blaskiem. Przedstawiamy ekipę, którą udało nam się zebrać by realizacja projektu: Vasyl Kadynskyi, Miła Moda, Liudmyla Poluliakh, Anastasiia Marchenko, Barwni, Efka Sajkofska… I nasze Gwiazdy! Zaproszenie COMING SOON!

Rusza program „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.”

Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło poinformować Was, że Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w partnerstwie z Fundacją Pomocna Dłoń rozpoczynają realizację zadania miasta pod nazwą „Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.”
W przypadku zainteresowania ofertą opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt 669 430 823
Usługi zawarte w ofercie są bezpłatne.
Projekt finansowany jest ze środków Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wystartowała kampania promująca WOLONTARIAT DŁUGOTERMINOWY

Trwa nowa kampania promująca wolontariat długoterminowy realizowana przez Narodowy Instytut Wolności. Kampania jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2019 roku i prowadzonych dotychczas pod hasłem „Pomagaj nie raz a cały czas”.
– Głównym celem naszej komunikacji jest zachęcenie do stałego wspierania osób i środowisk potrzebujących pomocy. W świecie ciągłych zmian, tysięcy bodźców i możliwości chcemy promować takie wartości jak stałość, wytrwałość w postanowieniach i konsekwencja w działaniu. Chcemy czynnie wspierać wolontariuszy w ich codziennym rozwoju – zachęcamy do samodoskonalenia i odnajdywania satysfakcji w odpowiedzialności za stałe działania – mówi Michał Rulski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, operatora Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności.
W promowanie wolontariatu stałego włączyli się również ci, którzy o sile pomagania wiedzą najwięcej – laureaci konkursu „Wolontariusz Roku”, organizowanego corocznie przez Korpus Solidarności. Rozmowy z nimi są częścią kampanii, a ich celem jest pokazanie, że wolontariat jest dla każdego i pozwala odnaleźć w nim to, co w życiu najcenniejsze – przyjaźń, szacunek, wdzięczność oraz poczucie własnej wartości.
– Zależało nam, żeby kampania była pełna dobrej energii i właśnie na dobrych emocjach zbudowaliśmy nasz przekaz. Chcieliśmy pokazać, że to co dobre warto w życiu powtarzać i cieszyć się wspieraniem innych na co dzień. Wolontariat to często odpowiedzialna i wymagająca praca, ale też ogromna satysfakcja i naturalny bodziec do doceniania własnego szczęścia – rodziny, przyjaciół, zdrowia i nieskończonych możliwości, które są dostępne dla każdego ochotnika – mówi Dariusz Pietrowski, kierownik Biura Korpusu Solidarności w NIW-CRSO.

W ramach kampanii powstała komunikacja w mediach społecznościowych oraz spot radiowy emitowany w stacjach ogólnopolskich. Za koncepcję oraz realizację działań odpowiada agencja Twożywo. Kampania została zrealizowana na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Opublikowany w Korpus Solidarności

Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2021.
Ogłoszenie o naborze
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.
Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych
Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych
Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:
umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.
Najważniejsze informacje:
nabór wniosków rozpoczyna się 8 października 2021 r. o godz. 14:00,
termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00,
projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,
wkład własny w ramach składanych wniosków nie jest wymagany,
wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 3 000 000 zł, w tym:
1 500 000 zł w 2021 roku
1 500 000 zł w 2022 roku
maksymalna roczna wartość dotacji:
250 000 zł w Priorytecie 2
65 000 zł w Priorytecie 4
Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.

Opublikowany w Granty, Konkurs, Uniwersytety Ludowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY, TEJ WYSTAWY NIE MOŻNA NIE ZOBACZYĆ!

Brandenburskie Główne Archiwum Krajowe (BLHA) w Poczdamie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zapraszają niesamowicie prestiżowe, międzynarodowe przedsięwzięcie – organizują w siedzibie WiMBP wystawę pt. „Juta – domy -.republika. Przemysłowiec i reformator społeczny Max Bahr (1848-1930) z Landsbergu nad Wartą”.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w najbliższy poniedziałek (25.10.2021r./ WiMBP). A my we współpracy z gorzowskimi artystami organizujemy w ramach tego wydarzenia Specjalny Koncert dedykowany Maxowi Bahrowi. Koncert stanowi element inauguracji Wystawy i rozpocznie się około godziny 19:00.

Życzenia minister Marleny Maląg z okazji Europejskiego Dnia Seniora 20.10.2021

Drodzy Seniorzy,
obchodzimy dziś Europejski Dzień Seniora. To święto co piątego obywatela Unii. Już w podpisanej przed 21 laty Karcie Praw Podstawowych – zbiorze fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich – wskazano, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju”.
Wypełnienie tych zobowiązań pozostaje jednak w gestii poszczególnych państw członkowskich. Zapewniam, że rząd przyjmując politykę senioralną za jeden z filarów polityki rodzinnej, dokłada wszelkich starań, aby je realizować.
Staramy się zapewnić Seniorom bezpieczeństwo finansowe, wsparcie, możliwość uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pragniemy, by mogli Oni spędzać jesień życia w sposób godny. Wynika to nie tylko ze zobowiązań traktatowych, ale z głębokiego przekonania do idei solidaryzmu społecznego i pokoleniowego.
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę wielu pogodnych dni, energii pozwalającej na spełnianie marzeń oraz zdrowia i radości na kolejne lata.

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/zyczenia-minister-marleny-malag-z-okazji-europejskiego-dnia-seniora

Światowy Dzień Żywności. Nasze działania są naszą przyszłością.

Jedz zdrowsze posiłki, kupuj lokalne i sezonowe jedzenie, używaj toreb wielorazowych, oszczędzaj wodę, dowiedz się, co oznacza pojęcie „systemy żywnościowe” – zachęca ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności.
Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jest obchodzony na całym świecie 16 października. Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.
Obchody Światowego Dnia Żywności w 2021 roku odbywają się pod hasłem „Nasze działania są naszą przyszłością. Lepsza produkcja, lepsze odżywianie, lepsze środowisko i lepsze życie” i skupiają się na uświadamianiu potrzeby wspierania transformacji systemów rolno-spożywczych na bardziej wydajne, integracyjne, odporne i zrównoważone.
Ogranicz marnowanie żywności: ponad 900 milionów ton żywności – 17% całej żywności dostępnej dla konsumentów – co roku trafia do koszy na śmieci, podczas gdy prawie 700 milionów ludzi na całym świecie głoduje.
Zatrzymajmy marnowanie żywności!
Wyrzucając żywność, marnujesz również energię zużytą na jej uprawę, produkcję, pakowanie i transport. Kupuj tylko to, czego potrzebujesz – i korzystaj z tego, co kupujesz. Możesz zaoszczędzić pieniądze, zmniejszyć zanieczyszczenie i pomóc zachować zasoby dla przyszłych pokoleń.
Jedz zdrowsze posiłki. Ogranicz produkty, których uzyskanie jest trudniejsze na naszej planecie, bo do wyprodukowania potrzebuje więcej zasobów naturalnych, zwłaszcza wody (mięso, które wymaga jej więcej niż rośliny, owoce i warzywa, które nie są sezonowe ani lokalne). To nie tylko dobre dla zdrowia, ale także dla środowiska!
Pamiętaj, aby kupować żywność w mniejszej ilości opakowań. Kupuj lokalne i sezonowe jedzenie
Transport żywności na całym świecie pochłania dużo energii. Wiele owoców pochodzi z daleka, podczas gdy lokalni rolnicy walczą o zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy, aby kontynuować produkcję. Kupowanie lokalnej i sezonowej żywności wspiera lokalną gospodarkę i obniża emisję dwutlenku węgla. Lokalne i sezonowe produkty też smakują lepiej – spróbuj. I nie wahaj się kupować niedoskonałych owoców i warzyw. W przeciwnym razie mogą zostać wyrzucone.

https://publicystyka.ngo.pl/swiatowy-dzien-zywnosci-nasze-dzialania-sa-nasza-przyszloscia

W skład Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjęto Martę Kowalską, kluczowego doradcę procesu animacji i inkubacj LOWES!

Wczoraj w Bibliotece Herberta odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Łukasz Porycki. W programie były rozmowy o większej aktywności przedstawicieli rady na północy regionu oraz o nowej perspektywie finansowej i środkach dla NGO. W skład Rady przyjęto Martę Kowalską – jedyną gorzowiankę w tym gremium. Do zadań wojewódzkiej rady należy m.in.: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.
Podczas obrad zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności rady, debatowano o projekcie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku”, o projekcie statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego. W porządku obrad znalazły się także tematy dotyczące zaliczkowania funduszu małych projektów, a także informacja z prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym. Przedstawiono informację o działalności urzędu marszałkowskiego na rzecz lubuskich organizacji pozarządowych w 2022 r. oraz o projekcie „Regionalne partnerstwo dla wolontariatu edycja 2021-2023.