Partnerzy

LOWES tworzy konsorcjum:

 

www.lubuskie.org.pl

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”
ul. Targowa 9
66-400 Gorzów Wlkp.
www.lubuskie.org.pl

 

www.krag.org.pl

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”

Teatralna 26
66-400 Gorzów Wlkp.
www.krag.org.pl

 

SWMP_logo

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie

Mickiewicza 7
66-520 Dobiegniew
www.swmpdobiegniew.pl

 

 

 Współpracujemy:

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Ul. Gen. Dąbrowskiego 41 D/3,

65-001 Zielona Góra

owes@fundacjacp.org

 

www.polityka-spoleczna.lubuskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl
 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa     

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl