Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte


Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

  • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Czytaj dalej

COVID-19 Monitor – oceń swój stan

Poznański Uniwersytet Medyczny i zielonogórska firma CodeLab stworzyły stronę, która pozwoli nam ocenić swój stan zdrowia. Postępowanie określone w schemacie jest oparte na rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia. Wystarczy anonimowo, ale rzetelnie (!) wpisać kilka danych, by poznać zalecenia postępowania przy aktualnym samopoczuciu. Zobacz: https://covid-monitor.org/

Serwis jest wspólnym dziełem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i specjalistów z zakresu programowania i analizy danych – firmy CodeLab z Zielonej Góry. Jak czytamy na stronie covid-monitor.org, ma ona służyć samoocenie własnego stanu zdrowia w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest rzetelne udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankieta jest anonimowa. Proponowane postępowanie tam zawarte powstało w oparciu o rekomendacje Ministerstwa Zdrowia.

SARS-CoV-2 a położenie geograficzne Czytaj dalej

Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa


Trudności w związku z epidemią koronawirusa dotykają wszystkich. Jak w tej sytuacji odnajdują się podmioty ekonomii społecznej? Jakie wsparcie zapewnia im tarcza antykryzysowa? – Ekonomia społeczna i solidarna potrzebuje dzisiaj pomocy i my tę pomoc gwarantujemy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Intensywne prace nad pakietem rozwiązań skierowanych przede wszystkim do przedsiębiorców i pracowników objęły również tak ważny obszar, jakim jest ekonomia społeczna i solidarna.

Specustawa pozwoli m.in. wypłacić uczestnikom Centrów Integracji Społecznej świadczenia integracyjne w pełnej wysokości. W obecnym stanie prawnym świadczenia integracyjne wypłacane są uczestnikom CIS, jeżeli uczestniczą oni w zajęciach reintegracyjnych w odpowiednim wymiarze. W związku z epidemią zajęcia w CIS zostały zawieszone, co w rezultacie uniemożliwiło wypłatę świadczeń w pełnej wysokości.

– Uczestnicy Centrów Integracji Społecznej to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, m.in. ubodzy, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, chorzy psychicznie. Dlatego tak ważne jest rozwiązanie zapewniające im świadczenie w pełnej wysokości. Często jest ono istotnym składnikiem ich dochodów, a jego brak może doprowadzić do pogłębienia życiowych problemów – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Czytaj dalej

Dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych – WUP pomoże przedsiębiorcom

W ramach rządowej „Tarczy Antykryzysowej” Wojewódzki Urząd Pracy rozpocznie wypłaty wsparcia dla firm, które mają  przestój ekonomiczny lub obniżyły wymiar czasu pracy. Dofinansowanie będzie wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i będzie obejmowało dopłaty do wynagrodzeń. Sprawdź, kto może wnioskować o dofinansowanie.

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

 Schemat – uzyskanie pomocy. Czytaj dalej

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnoprawnych i zatrudnieniu wspomaganym


Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakłada szereg nowych rozwiązań, które pozwolą pracodawcom zapewnić wynagrodzenia dla pracowników niepełnoprawnych i utrzymać miejsca pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów.

Dopłaty do wynagrodzeń z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych

Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych.
Celem tego zapisu jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia osób niepełnoprawnych.

Ustawa zakłada podwyższenie: Czytaj dalej

Postojowe w czasie epidemii. Kto i ile dostanie? Dla kogo elastyczny czas pracy?


Samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych należą do grupy najbardziej zagrożonej w przypadku kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa. – W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła i samozatrudnionym świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Kogo obejmą przepisy o elastycznym czasie pracy?

Brak zleceń czy zamówień to dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych brak zarobków.

– Celem tzw. tarczy antykryzysowej jest jak najszersze wsparcie przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie. W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dla zleceniobiorców,  wykonawców dzieła i samozatrudnionych świadczenie w kwocie do ok. 2 tys. zł brutto – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W piątek Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Czytaj dalej

Rozpakowywanie towarów bez zakazu. Ważne zmiany dotyczące niedzielnego handlu


Sejm przyjął nowelę przepisów tzw. specustawy przygotowanej do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Zmiany dotyczą m.in. zasad pracy placówek handlowych w niedziele objęte zakazem handlu. To ważne decyzje, które mają zapewnić, że świeże produkty w sklepach będą dostępne od poniedziałkowych poranków.

Na początku marca parlament przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Przepisy określają m.in. zasady wypłaty dodatkowego zasiłku dla rodziców opiekujących się dziećmi, kiedy zamknięte są szkoły, przedszkola czy żłobki oraz przewidują możliwość pracy zdalnej.

Rząd przygotował nowelę ustawy. Tak zwana tarcza antykryzysowa to przede wszystkim pakiet rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców i pracowników. Nowe przepisy mają zapewnić firmom wsparcie i zapobiec utracie miejsc pracy czy zamykaniu przedsiębiorstw.

Sejm przyjął ustawę w tej sprawie. Czytaj dalej

Pracownicy LOWES angażuje się w akcje Caritas #PomocDlaSeniora możesz i Ty!

Od jutra pracownicy animacji i inkubacji Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczną wolontariat w ramach akcji CARITASU #pomocdlaseniora. Będziemy jeździć od drzwi do drzwi wraz z innymi i dostarczać żywność, środki higieniczne oraz maseczki. Animacja społeczna dziś to coś zupełnie innego niż jeszcze kilka tygodni temu. To przede wszystkim wparcie aktywności obywateli zarówno w promocji ich działań jak i pomocy w dotarciu do adresatów. Taki mamy challenge

Podejmujemy

Więcej informacji o programie znajduje się TUTAJ

Szczegóły rządowej pomocy dla przedsiębiorców


Znane już są szczegóły rządowej pomocy dla przedsiębiorców. Jeśli miesięczne przychody firmy nie przekroczyły 15 tys. zł, przedsiębiorca otrzyma nie tylko zwolnienie z ZUS, ale również specjalny zasiłek postojowy w wysokości 2 tys. zł.

Rząd ogłosił założenia do projektu tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród wielu rozwiązań, mających złagodzić gospodarcze skutki epidemii koronawirusa, znalazły się również propozycje dla najmniejszych firm, w tym dla osób samozatrudnionych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają całkowite zwolnienie ze składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zwolnienie będzie przysługiwać przez 3 kolejne miesiące. Co ważne, potwierdziły się wcześniejsze informacje o tym, że ZUS nie będzie wymagał udowadniania spadku przychodów. Czytaj dalej

KOMUNIKAT DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NT. ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNEGO

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla podmiotów zatrudnienia socjalnego nt. świadczenia integracyjnego wypłacanego uczestnikom centrów integracji społecznej za miesiąc marzec 2020 r.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ze względu na trudną sytuację uczestników zajęć CIS, które zostały zawieszone na podstawie polecenia odpowiedniego wojewody w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej informuje:

Centra integracji społecznej wypłacają świadczenie integracyjne za miesiąc marzec w pełnej wysokości (w przypadku okresu próbnego 50%) uczestnikom zajęć, którzy w okresie ich zawieszenia przez wojewodę: Czytaj dalej