Styczniowe deklaracje i podatki. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jeden ze styczniowych obowiązków, o których nie może zapomnieć organizacja pozarządowa. Ustalcie, czy obowiązek ten Was dotyczy, a jeśli dotyczy, złóżcie deklarację!

Podatek od nieruchomości to jeden ze styczniowych obowiązków, o których nie może zapomnieć organizacja pozarządowa. Ustalcie, czy obowiązek ten Was dotyczy, a jeśli dotyczy, złóżcie deklarację!

Roczna deklaracja dotycząca podatku od nieruchomości składana jest do 31 stycznia.

Kiedy organizacja pozarządowa płaci podatek od nieruchomości

Najbardziej ogólnie można odpowiedzieć, że płatnikiem podatku od nieruchomości jest ten, kto dysponuje przedmiotem opodatkowania, czyli: gruntem lub budynkiem lub jego częścią. Organizacja będzie więc płaciła podatek, jeśli jest właścicielem nieruchomości, np. kupiła samodzielny budynek czy lokal w budynku.

Ale NGO wcale nie musi być właścicielem – obowiązek pojawi się również w przypadku wynajmu.

Organizacja, zawierając z urzędem państwowym lub samorządowym umowę o użytkowaniu budynku albo jego części, staje się podatnikiem podatku od nieruchomości. Odpowiedni zapis informujący o tym fakcie powinien znaleźć się w umowie stanowiącej podstawę do korzystania z danego obiektu (ale brak zapisu nie zwalnia nas z podatku). W innych sytuacjach – jeśli podmiotem, który wynajmuje nam nieruchomość, będzie prywatny właściciel czy firma – organizacja NIE musi płacić podatku od nieruchomości.

Organizacje pozarządowe mają specjalne zwolnienia

NGO-sy w wielu sytuacjach będą korzystać ze zwolnień lub preferencyjnych stawek podatku. Zwolnione z podatku będą m.in. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Sytuacji kiedy organizacja będzie zwolniona jest więcej [kliknij i przejdź do tekstu w PORADNIK.NGO.PL].

Gdzie (komu) organizacje płacą podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacimy gminie. Gminy mogą same ustalać wysokości stawek, ale w granicach stawek maksymalnych. Informacje o podatku i stawkach znajdziemy na stronach internetowych i w BIP-ach urzędów.

W deklaracji składanej do 31 stycznia każdego roku organizacja deklaruje wyliczona kwotę podatku za cały rok. Uiszczamy ją w ratach wyliczonych proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku (zazwyczaj całego roku), w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, bez wzywania przez urząd. Wyjątek stanowi podatek za styczeń, który uiszczamy do 31 stycznia. Przelania kwoty podatku dokonujemy na rachunek wskazany przez daną gminę.

Wzór deklaracji jest uniwersalny dla każdej gminy – ustalony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Mimo, że wzór jest jeden, najłatwiej będzie nam go znaleźć na stronie naszej gminy lub w jej BIP-ie.

https://publicystyka.ngo.pl/styczniowe-deklaracje-i-podatki-podatek-od-nieruchomosci

Rusza czwarta edycja konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

Minister Marlena Maląg ogłosiła start kolejnej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina!”, skierowanego do organizacji pozarządowych. W tym roku konkurs ma zwiększony budżet i nowy priorytet – „Kluby”.

„Polityka prorodzinna jest w sercu polityki naszego rządu. Na programy społeczne od 2016 r. przeznaczyliśmy ponad 227 mld zł. Widząc jak ważna dla Polaków jest dostępność do mieszkań i elastyczność w pracy, realizujemy politykę mieszkaniową oraz wprowadzamy zmiany do Kodeksu Pracy. Uruchomiliśmy liczne programy, takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej. Rozwijamy program Maluch+ i konkurs „Po pierwsze Rodzina!”. Znamy potrzeby Polaków i wychodzimy im naprzeciw. Od 2016 roku zainwestowaliśmy w rodziny 227 mld zł” – mówi minister Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało konkurs „Po pierwsze Rodzina!”, aby wzmacniać i pogłębiać więzi rodzinne oraz zachęcać młode osoby do małżeństwa i zakładania rodziny. Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, które realizują działania na rzecz promocji rodziny w lokalnych środowiskach.

W poprzednich edycjach konkursu udzieliliśmy wsparcia 109 projektom na kwotę ponad 25 mln zł – wskazała minister rodziny.

Kluby rodzinne

Aktualna edycja konkursu została rozszerzona o nowy priorytet. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski na dofinansowanie w dwóch kategoriach. Kontynuujemy wsparcie tworzenia Kampanii, czyli projektów informacyjno-edukacyjnych i szkoleniowych wzmacniających rodziny. Z kolei nowością jest priorytet „Kluby”. W tym priorytecie zachęcamy NGOsy do tworzenia sieci placówek, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny – mówi pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Do tej pory do konkursu mogły zgłaszać się organizacje, mające w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, kampanie społeczne i inne inicjatywy, wzmacniające więzi rodzinne. W tym roku ogłaszamy również nabór na tworzenie Klubów rodzinnych. W nich rodzice będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalni mieszkańcy będą uczestniczyć w inicjatywach prorodzinnych. Całkowity budżet tegorocznej edycji konkursu to 17 mln zł – blisko dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Terminy i kwoty

Dofinansowanie na priorytet pierwszy – „Kampanie” – wynosi w tym roku od 30 tys. zł do 500 tys. zł, Na priorytet „Klub” organizacje pozarządowe mogą otrzymać nawet 2,4 mln zł. Warunkiem jest zorganizowanie co najmniej trzech placówek.

Na wnioski, składane przez elektroniczny system Witkac, czekamy do 28 lutego. Ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca, a okres realizacji projektów to 1 maja – 31 grudnia br.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-czwarta-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina

ZMIANY 2023. O czym pamiętać, na co uważać, do czego się przygotować

Minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za pracę

Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2023. To zmiana, która następuje co roku, więc powinniśmy się już do niej przyzwyczaić. W 2023 r. minimalna stawka godzinowa oraz minimalne wynagrodzenie zmieni się dodatkowo 1 lipca

Wysyłając pracownika, współpracownika lub wolontariusza w podróż służbową musimy pamiętać o kosztach „DELEGACJI”, które urosły na początku 2023 roku. Opisaliśmy je w PORADNIK.NGO.PL.

Po wejściu w życie na początku 2022 r. zmian w podatkach, sytuacja podatników skomplikowała się. Dodatkowo w trakcie roku nastąpiła kolejna zmiana. Wszystko to spowodowało, że w tym roku podatnikowi może się opłacić uważnie i w sposób przemyślany wpływać na wysokość płaconych od jego wynagrodzeń zaliczek na podatek. Zaliczki płaci płatnik czyli pracodawca (w tym wynagradzające za pracę NGO-sy). Do komunikacji pracownika-podatnika i pracodawcy-płatnika służy m.in. formularz PIT-2. W 2023 będziemy z niego korzystać częściej niż w ubiegłych latach.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Decyzje pracowników

O Pracowniczych Planach Kapitałowych pisaliśmy sporo na początku 2021 r. Wtedy przepisy te zaczęły dotyczyć większości organizacji pozarządowych i musiały one zacząć się do nich stosować. Organizacje zbierały od zatrudnionych deklaracje o rezygnacji z PPK. Taka deklaracja ma swój „termin ważności”. Termin ten upływa z końcem lutego 2023 r. i deklaracje trzeba będzie uzyskać od nowa (oczywiście jeśli osoba nadal nie jest zainteresowana uczestnictwem w programie). Deklaracje można będzie składać od 1 marca. Powiązanym z deklaracjami obowiązkiem pracodawcy jest też poinformowanie o tzw. „autozapisie”. W lutym będziemy jeszcze o tym przypominać.

W tej chwili praca poza biurem możliwa jest dzięki regulacjom, które przygotowano na czas pandemii. Praca zdalna zostanie jednak z nami również po jej zakończeniu i potrzebna jest bardziej stabilna regulacja. Stosowne przepisy znalazły się już w Kodeksie pracy (uchwalono je ostatecznie w połowie stycznia 2023 r.). Przygotujemy materiał, który opisze jak się zastosować do tych przepisów. Regulacja dotycząca pracy zdalnej wejdzie stopniowo – część przepisów 14 dni od dnia ogłoszenia, a część po upływie dwóch miesięcy.

Urlopy rodzicielskie

Ta zmiana zapowiadana była od dawna. Jednak projekt ustawy trafił do Sejmu dopiero w ostatnich dniach. Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. różnego rodzaju urlopów związanych z dziećmi. Przepisy mają szansę wejść w życie już wiosną tego roku. Warto je śledzić! Będziemy je również dla Was opisywać w portalu.

zobacz projekt w serwisie sejmowym: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Stan epidemii trwał do wiosny 2022 roku. Po nim ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Jest on sukcesywnie przedłużany. Ostatnio przedłużono go do końca marca 2023 r. Wraz z zakończeniem stanu zagrożenia przestaną działać ważne przepisy, z których korzystały organizacje pozarządowe. Trzeba się na ten moment przygotować.

przeczytaj koniecznie: NGO i epidemia. Nadal możemy stosować regulacje covidowe

Sprawozdanie finansowe. Standardowe terminy

Ostatnie trzy lata mieliśmy więcej czasu na realizację obowiązków sprawozdawczych. Spowodowane to było epidemią, a w ostatnim roku dodatkowo większym obciążaniem działów księgowych borykających się z nowymi przepisami podatkowymi. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że tego komfortu zostaniemy pozbawienia w 2023 r. i wrócą standardowe terminy.

o możliwości powrotu starych terminów informowaliśmy w artykule: Sprawozdanie finansowe NGO za 2022 rok. Czy w 2023 wrócą standardowe terminy sprawozdawcze?

1,5% i nowelizacja rozporządzeń do ustawy o pożytku

Tak! To już od tego roku stosujemy 1,5% dla OPP przy rozliczeniach podatkowych! To wcale nie znaczy, że kwoty, które trafią do organizacji pożytku będą większe. Zwiększenie procenta miało służyć właśnie temu, żeby środków trafiających do organizacji nie zabrakło (takie obawy rodziły zmiany w podatkach w 2022 r. – tzw. Polski Ład). Tym bardziej ważne jest zaangażowanie każdego podatnika, który może przekazać 1,5%.

Zmiana wysokości alokacji spowodowała konieczność zmian w rozporządzeniach do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmieniono 3 rozporządzenia.

o zmianach w rozporządzeniach pisaliśmy w artykule: 1,5% i nowelizacja rozporządzeń do ustawy o pożytku

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl

https://publicystyka.ngo.pl/2023-zmiany-w-prawie-nowosci-do-sledzenia-i-zapamietania

200 mln zł na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Blisko 200 mln zł będą mogły w sumie otrzymać podmioty ekonomii społecznej w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od wielu lat koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej. 30 października ub.r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która kompleksowo reguluje ten obszar.

Sektor ekonomii społecznej pozwala na odblokowanie i pełne wykorzystanie aktywności społecznej, kreatywności i oddolnej mobilizacji dla dobra wspólnego. Podmioty ekonomii społecznej łączą rynkowe i nierynkowe formy działania po to, aby wspierać potrzebujących, tworzyć miejsca pracy i świadczyć usługi społeczne na rzecz lokalnych ojczyzn – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej Anita Czerwińska.

O Programie

Program Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 to nowy instrument, dzięki któremu Minister Rodziny i Polityki Społecznej może wspierać rozwój tego sektora. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwe będzie zwiększanie oddziaływania PES w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Przeznaczenie wsparcia

W ramach Programu wspierane będą działania umożliwiające przeprowadzenie modernizacji w podmiotach ekonomii społecznej, której celem jest m.in.:

  • zwiększenie skali działalności (np. o dodatkowe obszary i branże działania, zwiększenie zasięgów terytorialnych sprzedaży produktów i usług),
  • zmiana branży,
  • zwiększenie obrotów finansowych.

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia mieszczące się w trzech obszarach:

Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.

Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.

Obszar 3 – wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Beneficjenci

W ramach programu wsparcie będą mogły uzyskać podmioty ekonomii społecznej. Preferencyjne warunki przewidziano dla przedsiębiorstw społecznych (wyższa maksymalna kwota wsparcia, dodatkowe punkty). Wsparcie w ramach obszaru 1 będzie dostępne dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych.

Finansowanie

Na realizację programu zaplanowano kwotę 45 mln euro tj. ok 200 mln zł. Z tych środków do PES trafi ponad 197 mln. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wdrożenie programu.

Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej, które zobowiążą się do uzyskania tego statusu będą mogły uzyskać wsparcie do 190 tys. zł. Pozostałe podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać do 170 tys. zł.

Nabór wniosków

W ramach programu planowane jest ogłoszenie kilku naborów wniosków. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie pierwszego z nich zaplanowano na I kwartał 2023 r. W ramach tego naboru Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 100 mln zł na wsparcie PES.

Szczegółowe informacje o tym i kolejnych naborach będą dostępne w BIP MRiPS oraz m.in. na stronach:

www.gov.pl/rodzina

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.kpo.gov.pl

Ustawa o fundacji rodzinnej. Rozstrzygnięcie pod koniec stycznia

Pomysł uregulowania w polskim prawie możliwości tworzenia fundacji rodzinnej wyszedł ze środowiska firm rodzinnych. Fundacja rodzinna ma być przede wszystkim instytucją umożliwiającą przeprowadzenie skutecznej wielopokoleniowej sukcesji w firmach rodzinnych.

Nowy rodzaj fundacji, który nie będzie miał nic wspólnego z trzecim sektorem, niepokoił środowisko organizacji społecznych, od kiedy tylko zaczęto pracować nad tym pomysłem. Dziś sprawa wydaje się już przesądzona.

Rządowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej wpłynął do Sejmu 23 listopada 2022 roku. Posłowie dość szybko uporali się z projektem i trafił on do Senatu. Ten zajmował się ustawą na pierwszym posiedzeniu w 2023 r. Teraz projekt wraca do Sejmu. Poprawki zaproponowane w Senacie będą rozpatrywane prawdopodobnie na ostatnim styczniowym posiedzeniu zaplanowanym na 25 i 26 stycznia.

Fundacje już nie tylko dla III sektora

Dlaczego środowisko organizacji pozarządowych sprzeciwiało się wykorzystaniu określenia „fundacja”? Określenie to w społecznej świadomości jest bardzo silnie (silniej niż stowarzyszenie), kojarzone z działaniami społecznymi i działaniami non-profit. Często fundacja funkcjonuje niemal jak synonim organizacji pozarządowej. NGO-sy obawiają się, że kiedy do systemu prawnego wejdzie nowy rodzaj fundacji, stworzony dla zaspokojenia stricte prywatnych potrzeb środowiska przedsiębiorców, spowoduje to znaczne szkody dla wizerunku całego III sektora. W konsultacjach przedstawiciele organizacji wielokrotnie proponowali nazwy alternatywne, jednak bez skutku.

https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-fundacji-rodzinnej-rozstrzygniecie-pod-koniec-stycznia

Zmiany w Kodeksie pracy

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczący m.in. równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – mówiła minister Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w KPRM.

Zdjęcie z konferencji prasowej w KPRM z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Minister Marleny Maląg i Minister Magdaleny Rzeczkowskiej

W opinii premiera Mateusza Morawieckiego dobre prawo pracy to bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, ale także elastyczność, jaką daje np. praca zdalna. Zmiany są konieczne, gdyż zmienia się rynek pracy, a wraz z nim potrzeby pracowników i pracodawców.
Łatwiej godzić role

Zmiany służą polskim rodzinom i rynkowi pracy – mówiła minister Marlena Maląg podczas konferencji prasowej w KPRM. Dodała, że mają one dawać możliwość elastycznego czasu pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych.
Zmiany będą też dotyczyć umów na okres próbny, a pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.
Dla rodziców


Celem tzw. dyrektywy rodzicielskiej jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między kobietami i mężczyznami. Dyrektywa przewiduje zmiany w urlopach rodzicielskich, w urlopach ojcowskich, wprowadzenie tzw. bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz większej elastyczności w organizacji pracy.
Urlop rodzicielski będzie dłuższy. Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego.
5 dni na opiekę
Nowością będzie też urlop opiekuńczy. To pięć dni w roku kalendarzowym bezpłatnego urlopu udzielanego na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku, albo innemu członkowi rodziny.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-kodeksie-pracy

7 miliardów złotych na politykę społeczną

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska podpisała dziś porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej powierzające MRiPS funkcję Instytucji Pośredniczącej w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Efektem będzie wzmocnienie finansowe działań koordynowanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda wraz z przedstawicielami dziewięciu instytucji pośredniczących uczestniczących w systemie wdrażania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisali dziś porozumienia w tej sprawie.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w perspektywie 2021-2027 opiewa na kwotę blisko 5 mld euro. Największa alokacja – 1,62 mld euro – przypadła Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

We współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wynegocjowaliśmy ponad 7 miliardów złotych na działania związane z szeroko pojętą polityką społeczną i wsparciem rodziny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozwolą między innymi poprawić jakość życia najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z małymi dziećmi.  Dzięki flagowemu projektowi Maluch+ powstanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, zarówno w żłobkach, klubach dziecięcych, jak i u dziennych opiekunów – powiedziała wiceminister Anita Czerwińska podczas uroczystego podpisania porozumień.

Więcej żłobków

Dostęp do miejsc opieki w dużym stopniu warunkuje aktywność zawodową kobiet. Może też przyczynić się do dłuższej aktywności zawodowej kobiet 50+, które podejmując się opieki nad wnukami rezygnują z pracy. Dlatego ponad połowa alokacji, którą dysponuje MRiPS (tj. ok. 3,7 mld zł) zostanie przeznaczona na poprawę dostępu do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Ekonomia społeczna

Priorytetowo traktowanym obszarem są projekty koordynacyjne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, które pozwolą na usprawnienie koordynacji polityki społecznej w obszarze włączenia społecznego i ekonomii społecznej pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Dzięki dodatkowym środkom finansowym zwiększy się dostępność do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej.

Deinstytucjonalizacja

Dzięki środkom z EFS+ wzmocnimy również obszar związany z pomocą społeczną, w tym procesy dotyczące deinstytucjonalizacji usług społecznych, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej na poziomie regionu, jak również podejmowanie działań związanych z promocją zawodów pomocowych, tak ważnych z punktu widzenia samych pracowników socjalnych, jak i odbiorców tego wsparcia.

Integracja cudzoziemców

Działania w programie FERS, za które odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiadają również na wyzwania w zakresie integracji cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Planujemy w tym zakresie podjęcie szeregu działań podnoszących poziom usług instytucji rynku pracy, w tym utworzenie i modernizację systemu obsługi cudzoziemców w publicznych służbach zatrudnienia.

Dostępność

Zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami ma znaczenie dla gospodarki i dla nich samych – pomoże w budowie relacji społecznych i zapobiegnie izolacji. Na dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami otrzymaliśmy blisko 2 mld zł.

https://www.gov.pl/web/rodzina/7-miliardow-zlotych-na-polityke-spoleczna

Ruszył konkurs w ramach programu „Pokonać bezdomność” 2023

Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych. Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł. „Zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezdomnych do udziału w konkursie” – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Dłonie trzymające kartonowy mały domek

Autorem programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dotację – od 50 tys. zł do 300 tys. zł – można przeznaczyć m.in. na dostosowanie placówek do potrzeb osób dotkniętych problemem bezdomności. My jako rząd stwarzamy odpowiednie narzędzia pomocowe skierowane do lokalnych podmiotów, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. Problem bezdomności dotyka zazwyczaj osoby, które los doświadczył szczególnie, nie możemy pozostawić ich bez pomocy – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Oferty w ramach konkursu do programu „Pokonać bezdomność” 2023 należy złożyć do 10 lutego br. do Wydziałów Polityki Społecznej właściwych Urzędów Wojewódzkich.

Dotacje można uzyskać w ramach czterech modułów:

Moduł I: Profilaktyka

Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu I można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.

Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych

Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu II można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 150 000 zł.

Moduł III: Infrastruktura

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Na realizację zadania publicznego w ramach Modułu III można uzyskać dotację w wysokości od 50 000 zł do 300 000 zł.

Moduł IV: Innwacyjność

Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu „Pokonać bezdomność” nastąpi 31 marca 2023 roku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszyl-konkurs-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-2023