Weź udział w spotkaniach informacyjnych w powiatach dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027

zanowni Państwo,

w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 Instytucja Zarządzająca programem zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. W wydarzeniach udział wezmą przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego oraz departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zaangażowanych we wdrażanie programu.

Celem spotkań jest przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat realizacji programu regionalnego dla województwa lubuskiego, m.in.: planowanego harmonogramu naborów, Szczegółowego Opisu Priorytetów oraz założeń pierwszych do ogłoszenia w 2023 r. konkursów.

Planowany czas spotkań: godz. 10.00-12.00.

Ramowy program:

Informacje ogólne o programie, wraz z podziałem alokacji.

Harmonogram prac dotyczący uruchomienia pierwszych konkursów.

Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFRR.

Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFS+.

Podsumowanie spotkania, pytania.

https://rpo.lubuskie.pl/-/spotkania-informacyjne-w-powiatach-dot-programu-fundusze-europejskie-dla-lubuskiego-2021-2027?fbclid=IwAR3AZwxUtG-cQJ5FkosNh1qBUeguskLWtKPF7lLHERo_jVqsXb9Gi3XZwpQ#

Dodaj komentarz