Konkurs. Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową.

Uprzejmie informujemy, że w lutym 2019 roku wystartuje pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy.

Ten 3 letni projekt grantowy ma na celu wsparcie beneficjentów projektów dofinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS, poprzez dodanie do krajowego projektu standardowego komponentu współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzenie go
o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy
z partnerem z UE.

Więcej szczegółów nt. konkursu, znajdą Państwo w informacji (link) oraz ulotce (link).

Ankieta. Gorzowski Bank Danych o NGO

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zaprasza gorzowskie organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie i aktualizacja danych o podmiotach działających w sferze pożytku publicznego.

Na podstawie złożonych ankiet tworzony jest Gorzowski Bank Danych o NGO, który zawiera najważniejsze informacje o działających na terenie miasta organizacjach.

Wypełnione ankiety składać można:
1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – ul. Sikorskiego 3-4;
2) w Wydziale Spraw Społecznych – ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6;
3) w Wydziale Kultury i Sportu – ul. Okólna 2, parter, pok. nr 2;
4) lub przesłać e-mailowo skan ankiety na adres email w linku

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny: 95 7355 971 lub osobisty w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6.

Ankieta jest dostępna na stronie: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/315/Bank_Danych_o_NGO/

FiO 2019. Znane są wyniki

Szanowni Państwo! Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakończył ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2019.

FiO to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego  dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Gorzowskie organizacje będą realizować 8 projektów:
1) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa ” Misja Wspólnota”, 2) Fundacji „Barwy Duszy” p.n. Spotkania Kultur „Barwy Duszy” , 3) Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM „Młody Obywatel”, 4) Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami” p.n. Potrafimy Więcej, 5) Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem „Charytatywny bieg dla autystów”, 6) Stowarzyszenia Świętego Eugeniusza de Mazenoda p.n. Przystań za Wartą,
7) Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim p.n. Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski w Gorzowie Wielkopolskim oraz
8) Gorzowskiego Centrum Opieki Domowej p.n. Aktywni wolontariusze wsparciem dla osób starszych – Walka z samotnością i więcej.

Wszystkim organizacjom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Konkurs. Wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać  
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 13 lutego 2019 roku. Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie słubickim. Zadanie realizowane do 31.12.2019r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach przy ul. Mickiewicza 3, przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Spotkanie. Zielona Pozarządowa

Zielona Pozarządowa to cykl spotkań dla zielonogórskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników zapoczątkowany przez Fundację Lyada. W trakcie spotkań następuje wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń o działalności społecznej.

Podczas najbliższego spotkania zostanie rozebrana na czynniki pierwsze kwestia związana
z organizowaniem charytatywnych bazarków przez fundacje
i stowarzyszenia. Prowadzący wyjaśnią i opowiedzą na jakich warunkach można sprzedawać cegiełki oraz będzie poruszony temat sponsorów i umów sponsoringowych.

Bazarki charytatywne – kto może je organizować i na jakich warunkach. Cegiełki – czym są? Czym różnią się od zbiórek publicznych i darowizn? Sponsoring – na jakich warunkach kluby sportowe mogą zawierać umowy sponsorskie. Jakie obowiązki niosą ze sobą? Czy do ich zawarcia potrzebna jest działalność gospodarcza?

Ze względów organizacyjnych uprasza się o wcześniejsze potwierdzenie udziału mailowo: kontakt@lyadafund.eu lub a.szulczewski@fundacjacp.org, tel. 533 316 283. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wydarzenie. Ogólnopolski Konkurs FLORIANY 2019

FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych
z udziałem OSP i Samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych
i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju
i aktywizacji lokalnych środowisk. Konkurs organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika „Strażak”.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie
z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj (link).

Webinarium. Inicjatywy lokalne – jak wprowadzić i jak z nich korzystać?

Zapraszamy do udziału w webinarium w ramach akcji Masz Głos, które odbędzie się w najbliższą środę 23 stycznia o godz. 19. Podczas webinarium dowiecie się:

  • jakie są podstawy prawne inicjatywy lokalnej?
  • jak wprowadzić inicjatywę lokalną w swojej gminie?
  • jak powinna wyglądać procedura zgłaszania i realizacji inicjatyw lokalnych i jakie są dobre praktyki i standardy w tym zakresie?
  • jakie wymogi formalne muszą spełniać wnioski o realizację inicjatywy lokalnej?

Aby wziąć udział w webinarium, należy zarejestrować się pod linkiem zarejestruj się,
następnie w środę 23 stycznia o 19.00 wejść na webinarium klikając na link webinarium (link)

Spotkania. Stowarzyszenie Wsparcia Osób z Chorobą Alzheimera

Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi zaprasza na spotkania z członkami Stowarzyszenia, psychologiem oraz podologiem.

Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia osobom z chorobami otępiennymi oraz opiekunom i rodzinom. Ponadto zajmuje się popularyzacją wiedzy
o chorobie, promuje nowe kierunki diagnostyki i rozwiązania terapeutyczne
w chorobie.

Spotkania w miesiącu luty planowane są według poniższego harmonogramu:
1) 6 i 20 lutego w godz. 11.00-12.00 odbędzie się dyżur członków Stowarzyszenia,
2) 13 lutego o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z psycholog Alicją Sikorą w ramach Grupy Wsparcia,
3) 27 lutego o godz. 17.00 spotkanie z podolog Jolantą Ziółkowską nt. Pielęgnowanie stóp
u osób leżących, przewlekle chorych i seniorów.

Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Przemysłowej 53. Więcej informacji pod numerem telefonu 796 119 066 lub na stronie Stowarzyszenia www.alzheimergorzow.pl

Nabór. Budżet Obywatelski 2020

Szanowni Państwo. 1 lutego 2019r. w naszym mieście rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2020. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony miejskiej lub w siedzibie Urzędu w kancelarii ogólnej na parterze. W tym roku dostępny jest cennik miejski, który zawiera uśrednione koszty realizacji przykładowych zadań, potrzebne do oszacowania kosztu naszego pomysłu. 

Do formularza dołączono listę poparcia 20 mieszkańców Gorzowa. O podpis warto zwrócić się do sąsiadów i osób zainteresowanych realizacją pomysłu. W ten sposób zyskamy sojuszników i ich wsparcie w kolejnych etapach. Warto też zapoznać się z instrukcją dotyczącą charakteru zadania, kategorii i maksymalnych kwot, o które można się zwrócić.

Gorzowscy urzędnicy zorganizowali maraton pisania wniosków i zapraszają 12 lutego br. (wtorek) do siedziby Urzędu, sala 201 w godzinach od 17.00 do 19.00. Wypełniony wniosek należy złożyć do 3 marca 2019r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub wysłać jego skan na adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl. Szczegóły dostępne są pod linkiem.