Spotkanie. Zielona Pozarządowa – pisanie projektów w pigułce

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza 7 stycznia 2019r. na pierwsze spotkanie z cyklu Zielona Pozarządowa. Nowy rok – trzy ważne tematy dla organizacji pozarządowych:
1) Pisanie projektów – czyli jak pisać dobre wnioski,
2) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019,
3) oraz konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele.

Zielona Pozarządowa to cykl spotkań dla zielonogórskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników zapoczątkowany przez Fundację Lyada. W trakcie spotkań wymieniamy się m.in. wiedzą, informacjami i doświadczeniami z działalności społecznej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegóły dotyczące spotkań dostępne są pod linkiem.

Konkurs. Pokonać bezdomność

Rusza program „Pokonać bezdomność” edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 mln zł.

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dot. przeciwdziałania bezdomności. O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł 1) na prowadzenie działań profilaktycznych, Moduł 2) na działania aktywizujące osoby bezdomne, Moduł 3) na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu. Czytaj dalej