Konkurs. Pokonać bezdomność

Rusza program „Pokonać bezdomność” edycja 2019. Na jego realizację przeznaczono 6 mln zł.

Głównym celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” jest uzupełnieniem ustawowych obowiązków samorządów gmin dot. przeciwdziałania bezdomności. O środki z puli 6 mln zł starać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Dofinansowanie można uzyskać w ramach 4 modułów. Moduł 1) na prowadzenie działań profilaktycznych, Moduł 2) na działania aktywizujące osoby bezdomne, Moduł 3) na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym to cel zawarty w module IV programu.

Oferty konkursowe można składać do 7 stycznia 2019r., szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są pod linkiem.

Dodaj komentarz