Dziś 29 listopada 2021r. oficjalnie została zainaugurowana kampania społeczna Resursa Plus, mająca zwrócić uwagę na problemy współczesnych seniorów. Inauguracja odbyła się w restauracji wegetariańskiej/wegańskiej Bazylia i Groszek w CH Nova Park. Projekt finansowany jest ze środków prezydenta miasta Gorzowa.

https://www.facebook.com/bazyliaigroszek/photos/a.106584357510864/437703167732313/

Startujemy już dziś!

Musicie to zobaczyć: Irena Polańska, Leszek Sekowski, Zenon Cichy, Jadwiga Teresa Zurawska, Barbara Kaczmarek, Marta Kowalska, Miła Moda, Liudmyla Poluliakh, Vasyl Kadynskyi, Anastasiia Marchenko, Paweł Polowczyk Barwni, Bazylia i Groszek

gorzow, #seniorzy, #depopulacja, #demografia, #resursaplus, #kampanaspoleczna, #kampaniamiejska, #senior, #problemy, #waznesprawy, #lowes, #stowarzyszenierozwoj

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332997540

Projekt finansowany jest ze środków prezydenta miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Czy firmy ułatwiają rodzicom łączenie pracy z opieką nad dziećmi? Ministerstwo Rodziny prezentuje wyniki badań

Niemal trzy czwarte pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a ponad połowa ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy. To wnioski z badania Kantar dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało wyniki badania podczas poniedziałkowej debaty „Pracodawcy pro familia” z udziałem m.in. przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. Z badania wynika, że 72 proc. Polaków zgadza się, że ważne jest, żeby firma prowadziła własną politykę prorodzinną. Jest to ważne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, choć nieco częściej zgadzają się z tą opinią kobiety (74 proc. wobec 72 proc. mężczyzn). Zdecydowana większość pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym – takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc. ankietowanych. Z kolei 58 proc. pracujących ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy.
Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśla, że w kontekście działań prorodzinnych i wzrostu dzietności niezmiernie istotna jest sytuacja kobiet na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 w drugim kwartale br. wyniósł w Polsce ok. 64 proc., co oznacza wzrost o blisko 13 proc. w porównaniu z rokiem 2015.
Poprawił się również współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata. W drugim kwartale br. wynosił 66 proc. (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Zmniejszyło się też bezrobocie. W drugim kwartale bieżącego roku wg danych Eurostatu bezrobocie BAEL wśród kobiet w wieku 15-74 wynosiło ponad 3,7 proc. (spadek o ponad 52 proc. w porównaniu z rokiem 2015). To 4,1 p. proc. mniej niż średnia dla Unii Europejskiej.
Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że przy wyborze miejsca pracy to, czy pracodawca prowadzi własną politykę prorodzinną, jest ważne aż dla 75 proc. badanych (i dotyczy to zarówno osób posiadających dzieci do 17. roku życia – 75 proc., jak i dopiero planujących założenie rodziny – 74 proc.). Odsetek ten wzrasta aż do 93 proc. wśród osób, które mają troje lub więcej dzieci.
Te dane powinny być sygnałem dla wszystkich firm, że warto inwestować w rozwiązania prorodzinne, ułatwiać rodzinom łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci – mówi szefowa MRiPS.
– Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie. Pracownik, który czuje wsparcie od pracodawcy i może swobodnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym, jest najlepszym kapitałem dla firmy.
źródło: Badanie Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzono technika CATI, w dniach 4-12 listopada br. na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/czy-firmy-ulatwiaja-rodzicom-laczenie-pracy-z-opieka-nad-dziecmi-ministerstwo-rodziny-prezentuje-wyniki-badan

Minister Maląg przekazała promesę na budowę pierwszego w woj. lubuskim centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wizyty w województwie lubuskim przekazała promesę na budowę pierwszego w regionie centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Racław w gminie Bogdaniec. Samorząd tej gminy otrzymał z rządowego programu ponad 3 mln zł na tę inwestycję.”- Kiedy podejmowaliśmy rządy wydatki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wynosiły 15 mld zł, a obecnie to ponad 32 mld zł. W ustawie okołobudżetowej zabezpieczyliśmy kolejny 1 mld zł na realizację zadań z zakresu mieszkań wspomaganych, wspierania zakupów samochodów dla osób z niepełnosprawnościami i tworzenie wypożyczalni nadzorowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Powstał również Fundusz Solidarnościowy, w ramach którego działa asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa i budowa centrów opiekuńczo-mieszkalnych właśnie. Te działania pozwalają i pozwolą na zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie działania rządowe, samorządowe i organizacji samorządowych są w tym przypadku niezwykle ważne” – podkreślała Minister Marlena Maląg podsumowując działania związane z polityką społeczną. Wniosek gminy Bogdaniec otrzymał dofinansowanie na realizację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 3 mln zł.
„- Przekazujemy dziś pierwszą promesę na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w województwie lubuskim, będzie wyrazem troski o osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, że nasze samorządy chcą i podejmują się realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej. Budżet Wojewody na pomoc społeczną wzrósł od 2015 roku o 360%. To pokazuje jak duży nacisk na wsparcie rodziny kładzie nasz rząd” – powiedział wojewoda Władysław Dajczak w czasie konferencji prasowej. W miejscu gdzie niebawem rozpocznie się budowa nowego obiektu, minister Marlena Maląg wraz z wojewodą lubuskim i poseł Elżbietą Płonką posadzili dąb pamięci.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla gmin i powiatów, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego i całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem programu, oprócz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych czy rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Pieniądze na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. W 2021 r. resort rodziny i polityki społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin i powiatów w tworzeniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Możliwe było pozyskanie dofinansowania do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Środki przyznane gminie zostaną przeznaczone na wybudowanie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na 20 miejsc (15 miejsc w ramach pobytu dziennego i 5 miejsc całodobowych) o powierzchni bliskiej 500m2 . Centrum będzie świadczyło głównie usługi bytowe, opiekuńcze oraz rehabilitacyjne by wspierać uczestników/mieszkańców.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-3-mln-zl-na-centrum-opiekunczo-mieszkalne-w-raclawiu

„Czerwona Kalina” weźmie udział w wielkiej Gali Tanecznej w Zielonej Górze ! Zespół działa przy utworzonym przy wsparciu LOWES, Stowarzyszeniu Artystycznym „Art Show”

Dziś młodzieżowa grupa taneczna Zespół Taneczno – Wokalny „Czerwona Kalina”, wywalczyła udział w Lubuskiej Gali Tanecznej Festiwalu Pro Arte ‼️ Co oznacza, że weźmiemy udział w wielkiej Gali Tanecznej w Zielonej Górze To nasz „następny krok” Budowanie zespołu nie trwa tydzień czy miesiąc. To ciężka wieloletnia praca. Idziemy więc jak burza w kierunku Wschodniej Strony Regionu 2022 . Trzymajcie kciuki za te piękne dzieciaki !

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3101406263513776&id=100009332997540

O czym musi pamiętać NGO, która dostała darowiznę pieniężną!

O czym musi pamiętać Twoja organizacja”. Zajrzyjcie i zróbcie wszystko, co trzeba, żeby darowizna przyniosła Wam więcej pożytku niż kłopotu. Obdarowana organizacja musi zadbać m.in. o właściwe zaksięgowanie darowizn i ich wykazanie w CIT-8.
Darowiznę można przekazać na wybrane działanie statutowe organizacji pozarządowej, np. dokarmianie dzieci, ochronę cietrzewi, pomoc dla szpitali, ratowanie demokracji, budowę pomnika. Celów jest bez liku – po prostu na wszystko to, co dobrego (małego i dużego) robią NGO z całej Polski.
Darowizny finansowe (pieniężne) może otrzymać każda fundacja i każde stowarzy­szenie, w tym również stowarzyszenie zwykłe. Przypominamy, co musi zrobić Twoja organizacja, jeśli otrzymujecie darowizny finansowe od darczyńców.

https://publicystyka.ngo.pl/o-czym-musi-pamietac-ngo-ktora-dostala-darowizne-pieniezna-infografika

Życzenia minister Marleny Maląg z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, pragnę złożyć wszystkim pracownikom socjalnym najserdeczniejsze życzenia i wyrazy podziękowania za ciężką, lecz jakże potrzebną pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
Praca na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy, a nawet zmiany jego sytuacji życiowej, to niezwykle trudne zadanie i dlatego tylko profesjonalista, jakim jest pracownik socjalny, może dać nadzieję na godne życie i pomóc dostrzec sens codziennych zmagań.
Wykonywany przez pracowników socjalnych zawód podlega nieustannym przeobrażeniom, z uwagi na czynniki społeczne czy też demograficzne. Dlatego też zawód ten nierozerwalnie musi wiązać się z wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i empatią.
Życzę Państwu, aby zaangażowanie i wysiłek związany z wykonywaną pracą był źródłem satysfakcji, a ten trudny zawód cieszył się poważaniem, uznaniem oraz zaufaniem społecznym i aby na co dzień doświadczali Państwo, tak niezbędnej zwykłej ludzkiej życzliwości, zarówno ze strony osób, którym udzielacie wsparcia, jak i pracowników instytucji oraz podmiotów niepublicznych, z którymi współpracujecie.
Dzień 21 listopada to także Święto wszystkich pracowników służb społecznych, dlatego też wszystkim pracownikom, a także osobom, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, składam najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości w realizacji osobistych planów, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku,

Marlena Maląg

https://www.gov.pl/web/rodzina/zyczenia-minister-marleny-malag-z-okazji-dnia-pracownika-socjalnego2