Ostateczna Lista Rankingowa KOW

W dniu 24.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Odwoławcze Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu ?Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu odwoławczym został rozpatrzony jeden wniosek.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne o funduszu małych projektów

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na spotkanie „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca w godzinach 10:00-13:00.

Więcej szczegółów w linku poniżej:

http://www.euroregion-viadrina.pl/szkolenie-z-%E2%80%9Ezasad-realizacji-projektow-za-posrednictwem-funduszu-malych-projektow-w-ramach-programu-wspolpracy-interreg-va-brandenburgia-polska-2014-%E2%80%93-2020%E2%80%9C.html

 

Otwarty konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6582044

III edycja projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa Błaszczyk, Jan Englert, Lech Wałęsa s. Małgorzata Chmielewska, Rafał Sonik czy Jacek Żakowski.

Więcej szczegółów w linku poniżej:

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2067292.html

Konkurs w ramach RPO – Lubuskie 2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym;

w ramach 112  kategorii interwencji

112 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w linku poniżej:

http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-07-05-00-iz-00-08-k01-17-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-7-rownowaga-spolec

Lista Rankingowa KOW

W dniu 10.05.2017 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków  złożonych w ramach projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Kożuchowie przy ul. Anny Haller 1. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy z Nowej Soli Pani Jolanta Sieracka, Powiatowego Urzędu Pracy z Żagania Pan Tomasz Nowak oraz przedstawiciel SWMP, który jest Przewodniczącym Komisji Pan Tadeusz Kałuziak. Na posiedzeniu zostało rozpatrzonych 6 wniosków.

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne dotyczące projektów w ramach KPO i RPO-L2020

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze, działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zapraszają na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędzie się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017r. w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń w linkach poniżej:

http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dot-mozliwosci-realizacji-projektow-w-zakresie-aktywizacji-zawodowej-w-ramach-kpo-i-rpo-l2020-zielona-gora

 

http://rpo.lubuskie.pl/-/spotkanie-informacyjne-dot-mozliwosci-realizacji-projektow-w-zakresie-aktywizacji-zawodowej-w-ramach-kpo-i-rpo-l2020-gorzow-wielkopolski#

 

 

Współpraca z nadleśnictwem kwitnie

Nadleśnictwo Skwierzyna jako pierwsze w kraju przekazało na rzecz konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej, w skład którego wchodzą Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Społecznych „Awangarda” ze Skwierzyny, Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” także ze Skwierzyny oraz Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie” realizację usług dla Zakładu Usług Leśnych.

Czytaj dalej