Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 26 sierpnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej
I.    Rodzaj zadania  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.II.    Wysokość dotacji na realizację zadania
1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 367 800,00 zł, w tym w okresie od 01 października do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 39 000,00 zł, a w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 328 800,00 zł.
2.    W ramach realizacji zadania przewidziane jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 7500 godzin w okresie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wspomagających zaburzone funkcje organizmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 1920 godzin w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
3.    Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania (jego zwiększenie lub zmniejszenie) z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, np.: zmniejszenie lub zwiększenie liczby świadczeniobiorców. Ostateczna kwota dotacji będzie uzależniona od  liczby świadczeniobiorców  oraz wysokości dotacji przekazywanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Rozmowa z kluczowym doradcą procesu animacji i inkubacji LOWES Martą Kowalską

Zachęcamy do lektury u nas lub na echogorzowa:

Trzy pytania do Marty Kowalskiej,‭ ‬kluczowego doradcy procesu animacji w Lubuskim‭ ‬Ośrodku‭ ‬Wsparcia‭ ‬Ekonomii‭ ‬Społecznej w Gorzowie

 ‬Jak w dobie trudności gospodarczych wywołanych pandemią radzą sobie przedsiębiorstwa społeczne‭?

-‭ ‬Bardzo różnie,‭ ‬podobnie jak inni przedsiębiorcy.‭ ‬Pomiędzy tymi grupami nie ma większej różnicy,‭ ‬może poza tym,‭ ‬że przedsiębiorstwa społeczne często mają sporo osób na utrzymaniu,‭ ‬gdyż najmniejsze podmioty muszą liczyć przynajmniej czterech pracowników etatowych.‭ ‬Dlatego wielu przedsiębiorców korzystna z pomocy publicznej,‭ ‬jaką dają im tarcze antykryzysowe,‭ ‬ale otrzymane w‭ ‬jej‭ ‬ramach‭ ‬ulgi powoli się kończą.‭ ‬Tam,‭ ‬gdzie można było sięgnąć po pożyczki wiele firm to uczyniło.‭ ‬Generalnie jest bardzo trudno.‭ ‬Każdy stara się znaleźć sposób na przezwyciężenie kryzysu.‭ ‬Najtrudniej jest z podmiotami,‭ ‬które zajmowały się rozrywką czy organizacją imprez kulturalnych.‭ ‬Ciężko im jest‭ ‬teraz szybko się przebranżowić.‭ ‬Każdemu staramy się pomóc w miarę naszych możliwości,‭ ‬choćby‭ ‬poprzez‭ ‬przedłużenie okresu wsparcia pomostowego,‭ ‬ale to wiąże‭ ‬się‭ ‬z dodatkowymi obowiązkami,‭ ‬jak choćby wydłużeniem minimalnego okresu prowadzenia działalności. Czytaj dalej

TARGI w Gorzowie tuż tuż…

Odwiedzający Targi Ekonomii Społecznej będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców usługami. Wśród nich spółdzielnie zajmujące się gastronomią – będzie można dobrze zjeść – począwszy od cepelinów z nadzieniem mięsnym, po różnego rodzaju pierogi, słodkie desery, ciasta, ciasteczka. Nie zabraknie również probiotyków w postaci kiszonej marchwi, cytryn, rzodkiewek, brokułów, kalafiorów, szczawiu, buraków i koreańskiego kimchi. Od godziny 15 zobaczymy jak przygotowuje się wegańskie lody owocowe, a godzinę później pokaz gotowania wegańskiego dania “dla każdego” – makaron smażony z warzywami. Przez cały czas trwania targów odbywać się będą konsultacje na temat wprowadzania dań roślinnych do codziennej diety i ekologicznych alternatyw na co dzień. Osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z badania skóry głowy i łodygi włosa za pomocą kamery trychologicznej. Badania biorezonansem niedoborów witamin i minerałów w organizmie, oraz rozmowy z dietetykiem w ramach 20 minutowej konsultacji psychodietetycznej. Nie zabraknie produktów rękodzieła, przygotowanych przez mieszkańców DPS i Stowarzyszenia.  Dla najmłodszych przewidziano artystyczne warsztaty taneczne.

Serdecznie zapraszamy!

Zakłady Aktywności Zawodowej wspierają osoby niepełnosprawne w czasie pandemii


Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele aspektów naszego życia musiały przejść diametralne zmiany. Szczególnie odczuły je osoby niepełnosprawne, które należą do grupy najbardziej narażonej na zakażenie. W końcu należało postawić pierwszy krok ku normalności. W tym celu istotne było wznowienie działalności zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), które przygotowują osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w życiu społecznym, w tym także do podjęcia aktywności zawodowej. Ich pracownicy musieli tym samym dostosować się do nowej rzeczywistości.

Z powodu pandemii wszystkie placówki musiały na pewien czas zawiesić swoją działalność. Tę nagłą zmianę mocno odczuł ZAZ w Stoczku Łukowskim w woj. lubelskim. Zakład zajmuje się gotowaniem obiadów dla wszystkich szkół na terenie gminy. Obecnie w placówce zatrudnionych jest 37 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób obsługi.

Z powodu pandemii od połowy marca wszystkie szkoły zawiesiły swoją działalność, przez co zakład – w marcu i kwietniu – miał przestój. W kolejnym miesiącu osoby niepełnosprawne pracowały już w dwóch grupach w systemie  „tydzień pracy-tydzień wolnego”. Od czerwca zakład pracuje na poziomie około 20 proc. pełnych obrotów.

Niepełnosprawni pracownicy zakładu nie tracą zapału ani nadziei. Pani Halina Kaczor bardzo cieszy się, że zakład ponownie rusza ze swoją działalnością. – Nie wyobrażamy sobie, że zakład będzie zamknięty. Bez względu na sytuację otrzymujemy regularnie wynagrodzenie – mówi. W podobnym tonie wypowiada się również pan Mariusz Dąbrowski. – Zakład daje mi swobodę. Mam własne pieniądze, a w pracy mam znajomych i kolegów. Czytaj dalej

Granty dla nauczycieli – dzięki programowi Edukacja Inspiracja

W programie Edukacja Inspiracja przyznawane są granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych. Uczestnicy programu wzmacniają swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.

  • Granty dla nauczycieli – dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:

  • – wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych;
    – docenić nauczycieli przez umożliwienie im samodzielnej realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych;
    – budować społeczność nauczycieli opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk;
    – odkrywać potencjał uczniów, którzy współtworzą projekt;
    – zachęcać uczestników do zaangażowania społecznego w duchu takich wartości, jak tolerancja, solidarność i równość.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele, a my pozostawiamy im swobodę w wyborze tematu. To, co łączy wyróżnione projekty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, oddawanie jej inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów. Doceniamy projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Zależy nam na rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz zachęcaniu ich do zaangażowania na rzecz innych.

W IV edycji istotnym elementem jest również uwzględnienie ewentualnej zdalnej realizacji opisywanego projektu edukacyjnego.

Więcej o projektach dowiecie się z Rocznika Nauczycieli podsumowującego I i II edycję programu, a tutaj poznacie uczestników III edycji.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii


Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy.

Ostatnie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. W związku z czasowym zamrożeniem gospodarki i obostrzeniami wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

Warto podkreślić, że w działalności podmiotów ekonomii społecznej nie chodzi o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. To działanie na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie w czasie pandemii Czytaj dalej

Inicjator PoMocy Wesprzyj osoby pokrzywdzone przez nazizm

Konkurs „Inicjator PoMocy”

Celem konkursu jest znalezienie i nagrodzenie pomysłów, które będą odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania mieszkańców Polski pokrzywdzonych przez nazizm – pomysłów, które poprawią jakość ich życia oraz dadzą im wsparcie i wzmocnienie. Osoby pokrzywdzone przez nazizm to osoby w podeszłym wieku, które mierzą się z wieloma związanymi z tym problemami – często są samotne i schorowane, rzadko wychodzą z domu. Ich potrzeby są podobne jak u innych osób starszych. Chcą czuć się ważne dla innych, ale też być jak najdłużej samodzielne i niezależne. Mają potrzebę bliskości, kontaktu z innymi, towarzystwa oraz bycia wziętymi pod uwagę, wysłuchanymi. Traumatyczne przeżycia z czasów wojny i silny stres wynikający z zagrożenia życia, utraty bliskich czy głodu pozostawiły trwały ślad w ich ciele i psychice. Niektóre z nich mają więc także silną potrzebę dzielenia się powracającymi wspomnieniami, wypowiedzenia swoich przeżyć i pozostawienia po sobie śladu – świadectwa lub przestrogi dla młodszych pokoleń. Właśnie z myślą o nich organizujemy konkurs „Inicjator PoMocy”. Ogłaszając konkurs, chcemy połączyć siły w szukaniu pomysłów na najlepszą formę pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Chcemy znaleźć niecodzienne rozwiązania dla ich codziennych problemów. Przyłącz się do nas i zgłoś swój pomysł! Na autorów/autorki trzech najlepszych pomysłów czekają nagrody pieniężne w wysokości 20 000 złotych. Zwycięskie pomysły będziemy upowszechniać i wspierać ich wdrożenie. Opisy najciekawszych pomysłów znajdą się na tej stronie i będą służyły organizacjom, instytucjom oraz innym zainteresowanym, którzy w ramach swojej działalności wspierają osoby pokrzywdzone przez nazizm.
Konkurs jest częścią projektu „PoMoc. Działając razem, możemy więcej” realizowanego przez Fundację Stocznia na zlecenie Fundacji EVZ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość).

Więcej informacji kliknij TUTAJ