LOWES: zapraszamy na wizyty studyjne w PES!!!

Mając na względzie chęć pokazania bogactwa podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie wielkopolskim, Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza  na wizyt studyjne w lipcu (11, 18), jedną Poznaniu oraz jednej w Lesznie. Podczas każdej z wizyt planujemy pokazać Państwu minimum 4 podmioty (w tym 2 spółdzielnie socjalne), które wyróżnią się wśród innych konceptem i skutecznością działania. 

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości nr 36 w Zielonej Górze,  od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.12. 2018r. Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o łącznej powierzchni 600,00 m².

Konkurs: „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą”

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. 

Czytaj dalej

Inicjatywa: Meet and Code

Reprezentujesz organizację pozarządową i chciałbyś/chciałabyś zorganizować wydarzenie promujące kodowanie wśród dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat? Może być to warsztat, hakaton lub wydarzenie innego rodzaju – nie ma żadnych ograniczeń! A może masz już gotowy pomysł? Jeśli tak, to zachęcamy do zarejestrowania organizacji już teraz! Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w Meet and Code 2018! W dniach 4.06 – 15.09.2018 zgłoście pomysł na wydarzenie promujące kodowanie, które odbędzie się w czasie Europejskiego Tygodnia Kodowania (6 – 21.10.2018 roku) i zdobądźcie grant w wysokości 400 euro na jego organizację!

 

MŁODZI NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O nasze dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.Termin składania wniosków przez wnioskodawców upływa 20 lipca 2018 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

Regulamin konkursu

Bezpłatne szkolenie: JAK SIĘ CHWALIĆ? – MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.

JAK SIĘ CHWALIĆ? – MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

Organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Spotkanie poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Czytaj dalej

MEN: Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”.  Celem konkursu jest wyłonienie ofert dotyczących przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 listopada 2018 r.