Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831
luty 2020
Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Program Pomocy Dzieciom


Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb.

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego oraz innych całodobowych, specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych podtrzymujących funkcje życiowe. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

XII edycja Programu Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski rozpoczęło nabór wniosków do XII  edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.  Nabór wniosków potrwa do 6 marca 2020 r.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny. Program skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji, bibliotek, domów kultury i muzeów regionalnych z całej Polski. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wystartuj w konkursie SENIORZY W AKCJI

Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marzenia i chowane do szuflady pomysły. 

Przekonujemy, że słowo „senior” brzmi dumnie. Zachęcamy, aby nie wstydzić się zmarszczek i przybywających lat.

Szukamy aktywnych osób, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych. Czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert : Promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w roku 2020 w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.Cel konkursuCelem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz jednostkom w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 1. Zgodnie z Planem działań Wydziału Przedsiębiorczości i Strategii Marki na rok 2020, planowane jest wsparcie zadań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą.
 2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy) Podmiotu.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania może wynieść do 50 000 zł.
 5. Na realizację ww. zadań przeznaczono środki w wysokości 200 000 zł.
 6. Podaje się do wiadomości, że suma przekazanych dotacji na realizację zadań publicznych w obszarze promocji województwa poprzez sport w roku 2019 wyniosła 190 000 zł, a w roku 2018 wyniosła 195 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020!

Celem programu Kultura – Interwencje 2020 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2020 są:

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku. Czytaj dalej

Konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci.

W organizacjach pozarządowych siła! Chcemy z niej skorzystać i działać razem. Dlatego ogłaszamy konkurs na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci, którą wspólnie zrealizujemy.

NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną

Naszym celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Niezależnie, ile mają lat – zależy nam, aby byli świadomymi użytkownikami internetu. Nie chcemy straszyć. Chcemy edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi. Czytaj dalej

PROGRAM „WZMOCNIONE” NA INICJATYWY BUDUJĄCE RÓWNĄ GODNOŚĆ PŁCI W POLSCE

Fundacja Ashoka i Magovox sp. z o.o. ogłaszają Program na nowatorskie inicjatywy, które wspierają

i wzmacniają prawa człowieka, rozwój ekonomiczny i społeczną pozycję dziewcząt i kobiet w Polsce, a także budują zaufanie społeczne oraz równą godność płci.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „WzmocniONE” na inicjatywy budujące równą godność płci w Polsce oraz korzystania z wsparcia przyznawanego jako wsparcie w Programie. Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie w ramach programu “Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji
 • podmioty prowadzące PZS,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDDPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej,
 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych
 • podmioty prowadzące PZS,
 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży
 • podmioty prowadzące PZS,
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,
 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS
 • podmioty prowadzące PZS
 • samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego na podstawie Programu Od wykluczenia do aktywizacji Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022. Czytaj dalej