Warsztaty. III Edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju.

Misją Lubuskiej Akademii Rozwoju jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. 

14 grudnia rusza III edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju, jako cykl warsztatów dla przedsiębiorców oraz samorządowców, podczas których będzie można nabyć wiedzę na temat funduszy unijnych, promocji marek produktowych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Naukę rozpocznie się od spotkań z wykładowcami, którzy należą do czołówki ekspertów w swoich dziedzinach.

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie (link).  Zapraszamy do zapoznania się z programem pierwszej edycji (link) i do udziału w III edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju.

 

LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

ZA NAMI POSIEDZENIE KAPITUŁY KONKURSU
LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO!

W dniu wczorajszym w siedzibie ROPS
w Zielonej Górze zakończyły się obrady Kapituły Konkursu i s
pośród 33 zgłoszonych kandydatów  wyłoniono laureatów konkursu w każdej z  trzech kategorii:

I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)
II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)
III kategoria konkursu – Debiut

Wyniki poznamy już niebawem podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 7 grudnia 2018r.  w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 15.

Akcja Społeczna. 100 – lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce

Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym minęło dokładnie 100 lat, odkąd nasze prababki wywalczyły prawo brania udziału w wyborach, wraz z Dekretem Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, który stanowił iż Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci. Prawo to umożliwiło nam głosowanie, ale też bycie wybieranymi!

Wczoraj odbyły się obchody 100 lat Praw Wyborczych Kobiet, zorganizowane przez społeczników miasta – Monikę Twarogal oraz Krystynę Arciszewską! Do udziału w obchodach dołączyli gorzowscy Radni, tuż po zakończeniu Sesji Miasta.

Organizatorki oddały głos Posłance Krystynie Sibińskiej oraz Radnym Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z przyjemnością wspierał akcję społeczną.

XIV Jarmark Adwentowy w Kostrzynie nad Odrą tuż, tuż!

Szanowni Państwo. Już tylko dwa dni dzielą nas od 
XIV Jarmarku Adwentowego, który odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą (pisaliśmy o nim tutaj).

Przypominamy:
Miejsce: Plac Wojska Polskiego, Kostrzyn nad Odrą
Dzień: 1 grudnia 2018r. w godz. od 11:00 do 15:00

Tutaj odnajdziemy świąteczne inspiracje i pomysły na prezent. W ofercie stoisk kiermaszowych znajdą się ręcznie wykonane ozdoby świąteczne,  świąteczny poczęstunek i grzane wino na stoiskach gastronomicznych! 

Jarmark jest doskonałą okazją do zapoznania się
z wachlarzem produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej działające na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Województwa Lubuskiego. Podmioty te poprzez swoją działalność nie tylko realizują cele ekonomiczne, rozwiązują również niezwykle ważne kwestie społeczne. Oferta podmiotów jest bardzo szeroka i będzie można zapoznać się przy stoiskach kiermaszowych!

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest w pełni gotowy do Jarmarku i Świąt!

 

Spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
Spotkanie skierowane było Pań powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

Mama możne wszystko, w tym również skorzystać z oferty LOWES.  Pod tym hasłem nasz animator – Katarzyna Miczał, wzięła udział w spotkaniu, podczas którego opowiedziała
o możliwościach współpracy w ramach naszego projektu. Panie otrzymały Katalog Produktów
i Usług oferowanych przez lubuskie podmioty ekonomii społecznej, gdzie prezentujemy ofertę naszych spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

Organizatorowi dziękujemy za zaproszenie.

Spotkanie. Innowacyjne usługi opiekuńcze.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie pt. „Innowacyjne usługi opiekuńcze”, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2018 roku
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 15. 

Planowany czas trwania spotkania informacyjnego – 4,5 godziny, zgłoszenia na spotkanie organizator prosi kierować poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie  do dnia 30.11.2018r. 

Szczegółowych informacji udziela Dorota Kołkowska, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl, tel. 68 323 19 26.

Zapraszamy do udziału.

Audycja. Radiowa Akademia Ekonomii – siódma część

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji p.n. Radiowa Akademia Ekonomii, będącej siódmą odsłoną cyklu audycji 
o przedsiębiorczości społecznej.

Gośćmi Krzysztofa Baługa byli byli Katarzyna Miczał – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Sławomir Wojciechowski – lider Spółdzielni Socjalnej Art.Music. 

W cyklu audycji o przedsiębiorczości społecznej tworzonej przy współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie omawiane są cele i idee ekonomii społecznej, sposoby zakładania spółdzielni socjalnej, o ścieżkach w projekcie i przebytych szkoleniach w ramach projektu LOWES. Zapraszamy do wysłuchania audycji (play).

Dotacja. Ruszył Program „Senior+” edycja 2019r.

Szanowni Państwo. Ruszył Program „Senior+” na 2019r., co oznacza że Samorządy – od 26 listopada 2018 r. – mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie placówek „Senior+”.

Celem programu jest aktywizacja społeczna osób starszych. Dotacja przyznawana jest
w ramach jednorazowego wsparcia finansowe na utworzenie, bądź przebudowę lub remont,
i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+” lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Oferty można składać w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl,  ponadto osobiście, bądź listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul.Jagiellończyka 8 lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.
Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2019 roku o godz. 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz formularze znajdą Państwo tutaj (link).

 

 

Ogłoszenie. Otwarty konkurs na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” 

Tegoroczny Programu Osłonowego obejmuje cztery priorytety, tj. rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski można składać osobiście, bądź listem poleconym, z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, pod adres Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8, w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, program oraz formularze znajdą Państwo tutaj (link).