Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831
listopad 2018
Notice: Funkcja WP_Scripts::localize została wywołana nieprawidłowo. Parametr $l10n musi być tablicą. Aby przekazać dane do skryptów, proszę użyć funkcji wp_add_inline_script(). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 5.7.0.) in /home3/lubuskie/public_html/lowes/wp-includes/functions.php on line 5831

Warsztaty. III Edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju.

Misją Lubuskiej Akademii Rozwoju jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. 

14 grudnia rusza III edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju, jako cykl warsztatów dla przedsiębiorców oraz samorządowców, podczas których będzie można nabyć wiedzę na temat funduszy unijnych, promocji marek produktowych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Naukę rozpocznie się od spotkań z wykładowcami, którzy należą do czołówki ekspertów w swoich dziedzinach. Czytaj dalej

LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

ZA NAMI POSIEDZENIE KAPITUŁY KONKURSU
LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO!

W dniu wczorajszym w siedzibie ROPS
w Zielonej Górze zakończyły się obrady Kapituły Konkursu i s
pośród 33 zgłoszonych kandydatów  wyłoniono laureatów konkursu w każdej z  trzech kategorii:

I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)
II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)
III kategoria konkursu – Debiut Czytaj dalej

Akcja Społeczna. 100 – lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce

Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym minęło dokładnie 100 lat, odkąd nasze prababki wywalczyły prawo brania udziału w wyborach, wraz z Dekretem Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, który stanowił iż Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci. Prawo to umożliwiło nam głosowanie, ale też bycie wybieranymi!

Wczoraj odbyły się obchody 100 lat Praw Wyborczych Kobiet, zorganizowane przez społeczników miasta – Monikę Twarogal oraz Krystynę Arciszewską! Do udziału w obchodach dołączyli gorzowscy Radni, tuż po zakończeniu Sesji Miasta. Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
Spotkanie skierowane było Pań powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

Mama możne wszystko, w tym również skorzystać z oferty LOWES.  Pod tym hasłem nasz animator – Katarzyna Miczał, wzięła udział w spotkaniu, podczas którego opowiedziała
o możliwościach współpracy w ramach naszego projektu. Panie otrzymały Katalog Produktów
i Usług oferowanych przez lubuskie podmioty ekonomii społecznej, gdzie prezentujemy ofertę naszych spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
Czytaj dalej

Audycja. Radiowa Akademia Ekonomii – siódma część

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji p.n. Radiowa Akademia Ekonomii, będącej siódmą odsłoną cyklu audycji 
o przedsiębiorczości społecznej.

Gośćmi Krzysztofa Baługa byli byli Katarzyna Miczał – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Sławomir Wojciechowski – lider Spółdzielni Socjalnej Art.Music.  Czytaj dalej

Dotacja. Ruszył Program „Senior+” edycja 2019r.

Szanowni Państwo. Ruszył Program “Senior+” na 2019r., co oznacza że Samorządy – od 26 listopada 2018 r. – mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie placówek „Senior+”.

Celem programu jest aktywizacja społeczna osób starszych. Dotacja przyznawana jest
w ramach jednorazowego wsparcia finansowe na utworzenie, bądź przebudowę lub remont,
i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+” lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
Czytaj dalej

Ogłoszenie. Otwarty konkurs na realizację projektów w ramach programu „Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2019r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” 

Tegoroczny Programu Osłonowego obejmuje cztery priorytety, tj. rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Czytaj dalej