Działanie 1.2 PO WER – Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER (nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18)

Trwa nabór do programu „Niepodległa”

W obchodach stulecia polskiej Niepodległości kluczowe znaczenie ma jak najszersze włączenie do wspólnego świętowania mieszkańców Polski. W spełnieniu tych celów mają pomóc dwa programy dotacyjne na realizację projektów związanych z obchodami w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów i województw. We wszystkich projektach szczególny nacisk zostanie położony na dotarcie do ludzi młodych oraz na realizowanie zadań w różnych formach współpracy.

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs  nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert – „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”
W dniu 2 marca 2018 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o uzupełniających otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Nasza strona używa ciasteczek tzw. cookies. Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij