Lista rankingowa KOW 10 po rozpatrzeniu odwołania

LISTA RANKINGOWA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O UDZIELENIE WYDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne. Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej

„Wielkanocne prezenty z misją” w najbliższą sobotę w C.H PANORAMA

Już w najbliższą sobotę w C.H PANORAMA odbędą się Lokalne Targi Ekonomii Społecznej pod nazwą „Wielkanocne prezenty z misją”. W godzinach od 11:00 do 18:00 na parterze C.H PANORAMA będzie można zapoznać się z ofertą lubuskich podmiotów ekonomii społecznej, zakupić ich wyjątkowe wyroby oraz obejrzeć przygotowany specjalnie na tę okazję program artystyczny.

Czytaj dalej