Bądźmy solidarni z Ukrainą! Zbiórki uruchomione przez organizacje pozarządowe.

Oto wybrane zbiórki, które pomogą nam być solidarnymi z Ukrainą:

🇺🇦   CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ
Wpłat można dokonywać na stronie: 
https://pcpm.org.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie
oraz poprzez Facebooka:
https://www.facebook.com/donate/2948107692167955/4897929046952704/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA” oraz za pomocą wpłat PayU na stronie: 
https://pck.pl/wspieraj-nas/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA AKCJA HUMANITARNA
Wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/pah-ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POMAGAM.PL
Zbiórka „Solidarni z Ukrainą” – wpłacać można tutaj: 
https://pomagam.pl/solidarnizukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   POLSKA MISJA MEDYCZNA
Wpłat można dokonywać na stronie: 
https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukrainaotwiera się w nowej karcie
oraz poprzez Facebooka:
https://www.facebook.com/donate/375415624008297/5395474380471879/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   CARITAS POLSKA
Można pomóc:

 • Dokonując wpłaty na stronie caritas.plotwiera się w nowej karcie
 • Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA
 • Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT).

🇺🇦   FUNDACJA HUMANDOC
Zbiórka „Misja Ukraina” – wpłacać można tutaj: 
https://zrzutka.pl/6phj34otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   UNICEF POLAND
Pomoc dla dzieci na Ukrainie – wpłacać można tutaj: 
https://www.facebook.com/donate/462703465452564/10158711221256545/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA POLSKA POMOC
Wpłacać można na konto: 22 1600 1462 1885 1446 5000 0001 z dopiskiem: Pomoc Ukrainie
https://www.facebook.com/fundacja.polska.pomoc/posts/4805355322874385otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA PRO SPE
Pomoc dla mieszkańców Ukrainy  wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/442810787626237/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   KLUB UKRAIŃSKI W KRAKOWIE – FUNDACJA ZUSTRICZ
Wpłacać można na konto Fundacji Zustricz: 44 1750 0012 0000 0000 3829 1904
https://www.facebook.com/zustricz/posts/3191017424463952otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SŁUŻBY RATUNKOWE RP
Wojna na Ukrainie – wsparcie medyków – wpłacać można tutaj: 
https://zrzutka.pl/ukraina-wsparcieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA OCALENIE
Pomoc dla osób z Ukrainy – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/275450921370284/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SIEPOMAGA
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – wpłacać można tutaj: 
https://www.siepomaga.pl/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA BENEFICJUM
Z Całego Serca dla Ukrainy – wpłacać można tutaj: 
https://beneficjum.com/projects-post/z_calego_serca_dla_ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
Apel o solidarność i wsparcie dla dzieci
Darowiznę można przekazać on-line: mikolaj.org.pl/Ukrainaotwiera się w nowej karcie lub 
na konto: Fundacja Świętego Mikołaja numer: 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie

🇺🇦   STOWARZYSZENIE „SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE”
SOS dla dzieci Ukrainy – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainyotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI
Pomoc dzieciom z Ukrainy – wpłacać można tutaj: 
https://przyszloscdladzieci.org/zbiorka/ukrainaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA SIÓSTR ŚW. DOMINIKA
Ukraina – pomagamy rodzinom, które przybywają do Polski  – wpłat można dokonywać na stronie:
https://www.facebook.com/donate/1108144903279501/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRA FABRYKA
Na pomoc Ukrainie! Wpłat można dokonywać na stronie: 
https://www.dobrafabryka.pl/chce-pomoc/akcja/na-pomoc-ukrainieotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA DOBRYCH INICJATYW
Wsparcie dla Ukrainy i uchodźców. #FDIAid 
Wpłacać można tutaj: 
https://www.fdi.org.pl/pomoc-dla-ukrainy/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦   SPECJALISTYCZNA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WETERYNARYJNEGO – #SJRWnapomocUkrainie
Wpłat można dokonywać na stronie: https://platnosci.ngo.pl/c/4580/Pomoz-nam-niesc-pomoc-osobom-i-zwierzetom–ktore-ucierpialy-w-konflikcieotwiera się w nowej karcie
oraz bezpośrednio na konto fundacji 96 1140 2004 0000 3302 8208 8553 z dopiskiem „UKRAINA”
https://www.facebook.com/PolishSpecialisedAnimalRescueUnit/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM5MjY4NjY2MTExNDI0XzUxNTIwODI5NDgxNjMzMjk%3Dotwiera się w nowej karcie

🇺🇦   FUNDACJA ADRA POLSKA
Zbiórkę na rzecz pomocy humanitarnej na Ukrainie można wesprzeć:

🇺🇦   FUNDACJA AVALON
Obecnie Fundacja Avalon prowadzi zbiórkę na Centrum Pomocy Uchodźcom z Niepełnosprawnością https://helpuj.pl/zbiorki/zbiorka-na-centrum-pomocy-uchodzcom-z-niepelnosprawnosciami

🇺🇦   PUNKT CHARYTATYWNY DARYotwiera się w nowej karcie
Można przynosić do punktu materiały opatrunkowe, odzież, jedzenie itp.

🇺🇦   FUNDACJA GOTOWI DO DZIAŁANIAotwiera się w nowej karcie
Zbiórka m.in. odzieży i żywności

🇺🇦   FUNDACJA DOM POMOCY KRYZYSOWEJotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy!Numer konta dla zbiórki! 51160014171866549640000001
Szybkim sposobem jest również wpłacanie poprzez naszą stronę: https://www.fundacjadompomocykryzysowej.pl/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA AWANS w KIELCACHotwiera się w nowej karcie
Pomoc dla młodzieży z Ukrainy
Wpłaty na konto: 52 1240 4416 1111 0010 9746 1455
Odbiorca: Fundacja Awans, ul. Wierzbowa 1, Bilcza, 26-026 Morawica
Z dopiskiem: Pomoc dla młodzieży z Ukrainy

🇺🇦  FUNDACJA JiM
Prowadzi zbiórkę, której celem jest wsparcie dla dzieci autystycznych z Ukrainy, których lost jest przez obecną sytuację wojenną zagrożony. Zebrane pieniądze zostaną przekazane fundacji Dziecko z Przyszłością (Дитина з майбутнім)
https://www.facebook.com/donate/313516883978838/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA TURBO POMOC
prowadzi zbiórkę dla dzieci i rodzin poszkodowanych na Ukrainie
https://www.turbopomoc.pl/podopieczni/p/dla-dzieci-i-rodzin-poszkodowanych-na-ukrainie/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA
Uruchomiło dwie zbiórki na rzecz Ukrainy, na start każdej z niech przekazując z własnych środków po 10 tys. zł.

🇺🇦  ZWIĄZEK CENTRALNY DZIEŁA KOLPINGA W POLSCE
Rozpoczął przyjmowanie uchodźców w swoim ośrodku w Luborzycy k. Krakowa i zbiera datki na pomoc dla nich.
https://kolping.pl/solidarni-z-ukraina-zbiorkaotwiera się w nowej karcie
https://www.facebook.com/kolping.polskaotwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA GDAŃSKA
prowadzi zbiórkę Gdańsk pomaga Ukrainie
https://www.facebook.com/donate/486031106489144/1766900390166541/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA DLA SOMALII
Zbiera środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu na Ukrainie i dostosowany do potrzeb. 
https://www.facebook.com/donate/1148264522583979/otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  PRO-DZIELNIA
Zbiera artykuły pierwszej potrzeby dla Ukrainy
https://www.facebook.com/events/355073573176180otwiera się w nowej karcie

🇺🇦  FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO
Uruchomiła specjalne konto do wpłat na rzecz pomocy dla Ukrainy. Ty też możesz pomóc, wpłacając dowolną, najmniejszą nawet kwotę.
Dane do przelewu:
Fundacja PKO Banku Polskiego
Tytuł: Wpłata na pomoc dla Ukrainy
Nr konta: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014

🇺🇦  FUNDACJA OPEN CULTURE
PEN Ukraina w kooperacji z PEN Białoruś oraz Fundacją Open Culture otwiera powszechną zbiórkę funduszy na rzecz ukraińskich twórców kultury. Jest to zbiórka funduszy na wsparcie ukraińskich pisarzy, dziennikarzy, naukowców, tłumaczy, artystów, którym grożą niebezpieczeństwa wojny prowadzonej przez Rosję z Ukrainą.
https://openculture.org.pl/wsparcie-ukrainskich-dzialaczy-kultury/otwiera się w nowej karcie.

🇺🇦 FUNDACJA TO SIĘ UDA przy wsparciu portalu ZRZUTKA.PL
#RazemDlaUkrainy | zrzutka.plotwiera się w nowej karcie
Dzisiaj jesteśmy razem z Ukrainą! Międzynarodowa Pomoc dla Ukrainy.
🇺🇦 Українська версія – LINKotwiera się w nowej karcie

🇬🇧 English version – LINKotwiera się w nowej karcie

🇺🇦 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) 
w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. 
Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy.
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Odbiorca: Narodowy Bank Ukrainy.
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.
Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

🇺🇦 FUNDACJA ARI ARI
Zbiórka pieniędzy na pilną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie: Droga do samodzielności.
https://pomagam.pl/drogadosamodzielnosci

https://publicystyka.ngo.pl/badzmy-solidarni-z-ukraina

Światowy Dzień NGO (Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych)

Światowy Dzień NGO (Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych) – międzynarodowy dzień kalendarzowy obchodzony corocznie 27 lutego. Oficjalnie uznany i ogłoszony przez 12 państw członkowskich IX Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2010 r. i po raz pierwszy naznaczony przez ONZ, przywódców UE i organizacje międzynarodowe w 2014 r.
Światowy Dzień NGO, 27 lutego, został ustanowiony przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors Skadmanis. Światowy Dzień NGO został oficjalnie uznany przez Forum Organizacji Pozarządowych Morza Bałtyckiego Rady Państw Morza Bałtyckiego w dniu 17 kwietnia 2010 r. Państwami członkowskimi Bałtyckiego Forum NGO były Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja, Norwegia i Szwecja.
Światowy Dzień NGO ma na celu zainspirowanie ludzi do aktywniejszego zaangażowania się w organizacje pozarządowe i zachęcanie do większej symbiozy między organizacjami pozarządowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym. Uniwersalną koncepcją Światowego Dnia NGO jest świętowanie, upamiętnienie i współpraca różnych organizacji pozarządowych na całym świecie oraz osób stojących za nimi. Światowy Dzień NGO to dzień dla organizacji pozarządowych na całym świecie, podczas którego mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Ma na celu edukowanie osób z całego świata na temat organizacji pozarządowych i ich wpływu. Światowy Dzień NGO daje okazję do uczczenia i zapamiętania założycieli organizacji pozarządowych, jak również ich pracowników, wolontariuszy, członków i sympatyków.
Każdego roku Światowy Dzień NGO obchodzony jest od Nowej Zelandii i Australii, aż po Amerykę Północną i Południową, skupiając osoby wspierające ich działalność z sektora pozarządowego, międzynarodowych przywódców rządowych, osoby z organizacji multilateralnych i bilateralnych, sektorów prywatnych, społeczności, nauczycieli, studentów i ekspertów. Światowy Dzień NGO został oznaczony jako święto w 89 krajach na sześciu kontynentach w latach 2010–2018.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_NGO

Gmino, zgłoś się do konkursu i zostań Samorządem PRO FAMILIA 2022!

Konkurs „Samorząd PRO FAMILIA” ma na celu wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności. – Prezentując dobre przykłady możemy inspirować innych, pokazać, że inwestycja w rodzinę się opłaca. Zachęcam do udziału w konkursie, zgłoszenia będą przyjmowane do końca marca br. – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Udział w konkursie „Samorząd PRO FAMILIA” edycja 2022 może wziąć każda gmina. Zgłoszenia będą przyjmowane w 4 kategoriach:
Gmina wiejska,
Gmina wiejsko-miejska; gmina miejska do 20 tys. mieszkańców,
Gmina miejska powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców,
Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.
Realizowana przez gminy polityka prorodzinna powinna być kierowana do wszystkich rodzin (m.in. niezależnie od ich statusu materialnego czy społecznego – nie należy jej więc utożsamiać wyłącznie z pomocą społeczną). Powinna mieć ona na celu tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania wszystkich rodzin i przychodzenia na świat dzieci, a także powstawania nowych rodzin. Polityka prorodzinna ma służyć wzmacnianiu rodziny, jak również tworzeniu pozytywnego wizerunku rodziny.
Formularz zgłoszeniowy – wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej – należy przesłać w postaci elektronicznej poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).
21 stycznia 2021 r. wszystkie gminy otrzymały mailem szczegółowe informacje o dostępie do Centralnej Aplikacji Statystycznej, za pomocą której należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie „Samorząd PRO FAMILIA”.
Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce Konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2022.
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca br. Zgłoszenia dokonane po tej dacie nie będą uwzględniane.
Ogłoszenie wyników konkursu „Samorząd PRO FAMILIA” edycja 2022 i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi w maju 2022 r. Organizatorzy konkursu zawiadomią nagrodzone i wyróżnione gminy o dokładnej dacie wręczenia nagród oraz wyróżnień.
Konkurs „Samorząd PRO FAMILIA” organizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej po raz drugi. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji, do udziału zgłosiło się 236 gmin. Laureatami zostali: Miejsce Piastowe, Pleszew, Boguszów-Gorce, Otwock i Katowice.
Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia, które otrzymały: Sędziszów Małopolski, Grodzisk Mazowiecki oraz Gdynia. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.

https://www.gov.pl/web/rodzina/gmino-zglos-sie-do-konkursu-i-zostan-samorzadem-pro-familia-2022

Webinar pt. „Fundusze dla organizacji pozarządowych” – 25.02.2022 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza 25.02.2022r. na webinar „Fundusze dla organizacji pozarządowych”.
Zapraszamy na bezpłatny webinar dla lubuskich organizacji pozarządowych, które są zainteresowane wsparciem przeznaczonym na rozwój sektora NGO.
Podczas spotkania omówimy:

 • ogólne założenia wsparcia,
 • kto może sięgnąć po pomoc,
 • na co można uzyskać wsparcie,
 • jak ubiegać się o dotację lub pożyczkę,
 • gdzie, jak i kiedy składać dokumentację aplikacyjną.
  Webinar odbędzie się w piątek 25 lutego 2021 r. od 10:00 do 11:00 na platformie ClickMeeting.
  Wystarczy wypełnić formularz rejestracji na stronie:
  https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-dla-sektora-ngo-25-02-2022-r-/register
  Ważne!
  Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2022 r.
  Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 -377, -378, -380, 386.
  Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 50 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Ekonomia społeczna w UE

Wiceminister Stanisław Szwed wziął udział w prowadzonej online pierwszej Nieformalnej Konferencji Ministrów odpowiedzialnych za Ekonomię Społeczną w Unii Europejskiej. Tematem Konferencji była realizacja Planu Działania Komisji Europejskiej na rzecz Ekonomii Społecznej, opublikowanego w grudniu 2021 r. Gospodarzem spotkania była Francja, a wzięli w nim udział przedstawiciele ponad dwudziestu krajów europejskich.
Plan Działania przedstawia różne propozycje rozwoju ekonomii społecznej zarówno na poziomie krajowym, jak i zharmonizowany z europejskim. W Planie Działania proponuje się m.in. rozwiązania służące uwolnieniu potencjału gospodarki społecznej w celu tworzenia miejsc pracy o wysokiej społecznej wartości dodanej oraz przyczyniania się do zielonej i cyfrowej transformacji. Celem konferencji jest przedstawienie wspólnego stanowiska politycznego na temat ekonomii społecznej, które zostanie opublikowane w komunikacie, wypracowanym wspólnie przez kraje biorące udział w konferencji. Wiceminister Stanisław Szwed zabrał także głos w panelu pt. Podnoszenie świadomości na temat ekonomii społecznej i budowanie ram prawnych. W jego opinii Polska ocenia pozytywnie Plan Działania na rzecz Ekonomii Społecznej, zwłaszcza, że jest ona jednym z priorytetów polskiej polityki społecznej, jako narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o ekonomii społecznej, który jest na zaawansowanym etapie prac – został przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów. Jej wejście w życie będzie stanowić nowy impuls rozwojowy dla sektora oraz przyczyni się do budowania marki ekonomii społecznej w powszechnej świadomości.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ekonomia-spoleczna-w-ue2

Dzień Myśli Braterskiej (World Thinking Day)

22 lutego to dzień urodzin założyciela skautingu, sir Roberta Baden-Powella (1857) i jego żony Olave Baden-Powell (1889). Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się na 4. Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było to święto dziewcząt, jednak z czasem do jego obchodów również dołączyli skauci. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry terenowe lub spotykają się przy ognisku. Dla niektórych środowisk harcerskich Dzień Myśli Braterskiej jest okazją do zbiórki pieniędzy, często na cel charytatywny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_My%C5%9Bli_Braterskiej

Wirtualne Targi Ekonomii Społecznej

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na Wirtualne Targi Ekonomii Społecznej, na których zaprezentujemy przedsiębiorstwa społeczne i wybrane podmioty ekonomii społecznej z terenu miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Wszyscy Wystawcy powstali lub są wspierani w ramach projektu „KPOWES”. Kolejna fala pandemii mobilizuje do stosowania nowych rozwiązań i narzędzi w zakresie promocji naszych klientów. Odwiedzając wirtualne stoiska (sceny) będzie można poznać zakres działań organizacji, w tym też społecznych oraz zapoznać się z ich wyrobami lub świadczonymi usługami. Platforma VIRTUAL-EXPO stworzy również możliwość porozmawiania z wybranymi Wystawcami, będzie można ponegocjować, dopytać, wysłuchać. Sprawdź czym jest ekonomia społeczna i poznaj przedsiębiorstwa społeczne.

https://virtual-expo.pl/product/targi-ekonomii-spolecznej/?fbclid=IwAR3SrgYa6wjV49OAyynSGLe2prgrhT7OOTMDVPWjqDLaNO1-TBU4eHMI7bM

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – LOIM 2022
I. Informacje ogólne:
W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu
4 stycznia 2022 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych, Departament Promocji i Strategii Marki zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności.
III. Zadanie komisji konkursowej:
Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego
pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych na podstawie uchwały nr 234/3199/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 stycznia 2022 roku.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp przy ul. Ignacego Mościckiego 6 w kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych na wsparcie w 2022 roku Województwa Lubuskiego pn. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe – zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

https://bip.lubuskie.pl/180/4290/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej_do_opiniowania_ofert_zlozonych_w_ramach_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2022_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_pn___22Lubuskie_Obywatelskie_Inicjatywy_Mlodziezowe_22_w_obszarze_dzialan_promocyjnych_wplywajacych_na_aktywizacje_mlodziezy_do_realizacji_zadan_publicznych/

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym wchodzi w życie 15 lutego br. Obejmuje ona m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.
Na pierwszym planie dłoń. Obok dłuto. Domyśleć się można, że jest to człowiek wykonujący prace ręczne.
Najważniejsza zmiana dotyczy podniesienia wysokości świadczenia integracyjnego, które przysługuje uczestnikowi zajęć w Centrum Integracji Społecznej (CIS). Świadczenie ma wzrosnąć ze 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych do 120 proc. tego zasiłku. Zrezygnowano także z utrzymywania obniżonej wysokości świadczenia integracyjnego w okresie próbnym w CIS. Aby skorzystać ze wsparcia Centrów Integracji Społecznej nie trzeba już będzie spełnić m.in. przesłanki ubóstwa.
Wzrasta świadczenie integracyjne
Przepis wprowadzający nową – wyższą wysokość świadczenia integracyjnego obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 lutego 2022 r. z mocą od 1 stycznia 2022 r. Świadczenie integracyjne należne za grudzień 2021 r., a wypłacone w styczniu 2022 r. powinno wynosić 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.
Podwyższona kwota świadczenia integracyjnego wynosić będzie 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych tj. 1.489 zł.
Kwota świadczenia integracyjnego, wypłacona przed 15 lutego 2022 r. powinna wynosić 100 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od 15 lutego, wysokość świadczenia wzrasta, z mocą od 1 stycznia 2022 r. w związku, z czym centrum integracji społecznej powinno złożyć do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku o wypłatę świadczenia.
Jeżeli centrum integracji społecznej otrzymało zaliczkę na wypłatę świadczenia integracyjnego przed 15 lutego 2022 r., wypłata świadczenia dokonywana będzie według dotychczasowych zasad. Jednocześnie, biorąc pod uwagę interes uczestnika CIS, Centrum powinno niezwłocznie skierować do powiatowego urzędu pracy korektę wniosku uwzględniającą nową wysokość świadczenia.
Okres próbny
Okres próbny i okres uczestnictwa powinny być nadal liczone jako dwa odrębne okresy.
Okres próbny w CIS trwa 1 miesiąc. Tak więc miesięczny okres próbny rozpoczynający się 1 stycznia, zakończy się 1 lutego, okres próbny rozpoczynający się 15 lutego, zakończy się 15 marca. Uczestnik objęty okresem próbnym w CIS nabędzie prawo do świadczenia integracyjnego w podwyższonej wysokości, tj. 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
W przypadku, gdy okres próbny rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r. i jest kontynuowany w styczniu, wysokość świadczenia należy ustalić w następujący sposób: za okres 15-31 grudnia 2021 r. według zasad dotychczasowych (tj. 50 proc. kwoty świadczenia integracyjnego), za okres 1-15 stycznia 2022 r. według nowych zasad (tj. 120 proc. kwoty świadczenia integracyjnego). W przypadku gdyby okresy uczestnictwa obejmowały inne daty, należy świadczenie ustalić proporcjonalnie dla danego okresu.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-ustawie-o-zatrudnieniu-socjalnym