Trzy sposoby na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w rzeczywistości pandemicznej

Największe wyzwania stojące przed NGO z którymi mierzą się organizacje pozarządowe:
-problemy z pozyskiwaniem środków na bieżące funkcjonowanie.
-trudności w rekrutowaniu wolontariuszy.
-utrudniona pomoc podopiecznym.
Podpowiadamy 3 sposoby na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w rzeczywistości pandemicznej:
SPOSÓB 1: REORGANIZACJA, CZYLI IDZIE NOWE
Reorganizacja może polegać na zmianach kosmetycznych lub systemowych i zawsze powinna być dopasowana do potrzeb danej organizacji. Reformą niezbędną w obecnej rzeczywistości może być:
zmiana grupy docelowej,
zmiana profilu działalności.
Organizacja może albo zawiesić działalność i liczyć na nadejście „lepszych czasów”, albo się przeorganizować. Wybierając drugą opcję, może rozszerzyć grupę odbiorców o nauczycieli, a profil działalności o pomoc w obszarze nauki zdalnej.
SPOSÓB 2: RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Innym sposobem na przetrwanie organizacji jest poszukiwanie sojuszników i partnerów do wspólnej działalności (inne NGO, osoby i grupy prywatne, przedsiębiorcy, samorząd).
Wspólne działania pozwalają zwiększyć zasoby, zarówno materialne, jak i niematerialne, poszerzyć zasięg organizowanych akcji i je wypromować, wdrożyć systemową pomoc dla zróżnicowanych grup odbiorców lub niejednorodnych obszarów wsparcia.
SPOSÓB 3: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Sposobem na przetrwanie organizacji jest również otwarcie się na nowe technologie. Innowacje w tym obszarze można zacząć wprowadzać stopniowo, zaczynając od nowoczesnych sposobów na pozyskiwanie funduszy ‒ wykorzystując wpłatomaty charytatywne. Wpłatomaty charytatywne są na rynku polskim nowością. Wolnostojące urządzenia umożliwiające zbieranie datków bezobsługowo i bezgotówkowo, to alternatywa dla tradycyjnych zbiórek do puszek i uzupełnienie zbiórek online. Wpłatomaty są mobilne, można je ustawić tam, gdzie są darczyńcy. W obecnej sytuacji, wykorzystują je w siedzibach zaprzyjaźnionych firm i przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych.

więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/3-sposoby-na-funkcjonowanie-organizacji-pozarzadowych-w-rzeczywistosci-pandemicznej
Materiał powstał we współpracy z Fundacją „Pomóż Im”. Więcej o fundacji i jej podopiecznych na stronie organizacji https://pomozim.org.pl/.

Wdrożenie PPK w organizacji pozarządowej

Jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w organizacji pozarządowej? Wprowadzenie PPK od stycznia 2021 roku obowiązuje wszystkich pracodawców. Do 23 kwietnia 2021 roku organizacje pozarządowe muszą podpisać z wybranymi instytucjami umowy o zarządzaniu PPK. Chcesz się dowiedzieć, kogo dotyczy obowiązek wdrożenia PPK, jakie są zasady działania programu, jak wdrożyć PPK w swojej organizacji i nie popełnić błędów, czym się kierować wybierając instytucję finansową prowadzącą PPK?
Przeczytaj artykuł poradniczy: https://publicystyka.ngo.pl/wdrozenie-ppk-przez-organizacje-pozarzadowe-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Jak efektywnie promować organizację bez dużego budżetu?

Promocja i marketing nie zawsze oznaczają wielkie wydatki. Przede wszystkim, warto postawić na działania promocyjne online. W sieci znajduje się znacząca część grupy docelowej większości organizacji. Zazwyczaj organizacje mają już strony internetowe, strony na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, ale najczęściej nie wykorzystujemy całości ich potencjału. Nawet jeśli nam się wydaje, że działalnością naszej organizacji może być zainteresowany niemalże każdy, nie kierujmy komunikacji do wszystkich. Warto wybrać grupę docelową, która jest dla nas najważniejsza i skupić się na niej. W sprecyzowaniu grupy docelowej mogą pomóc persony – archetypy odbiorców organizacji. Dzięki tej metodzie skupimy się na konkretnej osobie, jej zainteresowaniach i potrzebach, zamiast analizowania szerokiej grupy. W opisie persony musi znaleźć się imię, wiek, zainteresowania, zawód. Aby ułatwić sobie tworzenie person, można skorzystać z gotowych szablonów, które są dostępne w sieci. Pamiętajmy jednak, że dokładny opis persony musi bazować na wcześniej pozyskanych danych – pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy persona nie będzie realnym odzwierciedleniem naszego odbiorcy. Bardzo ważna jest zatem analiza istniejących odbiorców organizacji. Możecie wykorzystać do tego np. Google Analytics. Za pomocą tego narzędzia dowiecie się, skąd przychodzą najbardziej zaangażowani odbiorcy, jak zachowują się na stronie, jakie czynności wykonują, w którym momencie opuszczają stronę. Dzięki temu będziecie wiedzieć, co warto poprawić na stronie oraz które treści są najbardziej popularne. Zwróćcie także uwagę na SEO, czyli działania, które spowodują, że Wasza strona będzie na pierwszej stronie w wyszukiwarce. Co prawda wymaga to regularnego tworzenia wartościowych treści, ale SEO ma jedną niewątpliwą zaletę – jest darmowe. Większość organizacji ma sporo treści na stronie – wpisów blogowych, linków – ale żeby SEO działało lepiej, warto te działania uporządkować i prowadzić regularnie.
Materiały edukacyjne mogą dobrze się sprawdzić jako treści na stronie organizacji. Można także wykorzystać dane i liczby, z którymi pracujemy (np. z prowadzonych badań, tworzonych raportów) i zaprezentować je w ciekawej formie. Więcej o marketingu treści przeczytacie w naszym poprzednim artykule. Nie zapominajmy o strategii komunikacji. Wszystkie aktywności komunikacyjne muszą być spójne i podporządkowane jednej koncepcji, a cele jasno i dokładnie określone. Wtedy zbudowanie nawet długoterminowego planu komunikacyjnego nie będzie trudne.

więcej informacji: https://publicystyka.ngo.pl/jak-efektywnie-promowac-organizacje-bez-duzego-budzetu
Źródło: TechSoup Polska

Dofinansowania w ramach środków otrzymanych z PFRON. Gdzie? Na co? Jak?

Osoby z niepełnosprawnością stanowią 12,2 proc. mieszkańców naszego kraju. Wsparcie tej grupy to szereg zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych czy warsztatów terapii zajęciowej. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo wielu ograniczeń, niepełnosprawność nie oznacza całkowitej izolacji i nie zamyka drogi do normalnego życia i funkcjonowania. Wiele w tym względzie zależy od samych osób dotkniętych niepełnosprawnością ich otoczenia, ale również od instytucji wspierających takie osoby.
I o wsparciu instytucji dzisiaj słów kilka. Mamy nadzieję, że informacje zawarte poniżej będą przydatne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. Warto również dodać, że prawa osób z niepełnosprawnością zapisane są w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez Polskę w 2012 roku.
Dział Rehabilitacji Społecznej ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski blok nr 2, II piętro, pokój 233 tel. 95 7151 366/367, e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl
W ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie do:
Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej w warunkach domowych, zalecony przez lekarza, nierefundowany przez NFZ.
Przedmioty zaliczane do sprzętu rehabilitacyjnego to np. rower trójkołowy, rower rehabilitacyjny, rotor, łóżko rehabilitacyjne, mata masująca, przyrządy do ćwiczeń manualnych dłoni.
WAŻNE! Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to przedmioty ortopedyczne niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej np.: protezy, kule, wózki inwalidzkie, balkoniki ułatwiające chodzenie. Natomiast przedmioty zaliczane do środków pomocniczych ułatwiających funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej to np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki.
Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami
Likwidacja barier architektonicznych polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie czyli wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Do likwidacji barier architektonicznych zaliczamy m.in: podjazdy i windy dla osób na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi min. 90 cm dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, usunięcie progów w mieszkaniu.
Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na udzieleniu pomocy finansowej w celu usunięcia ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przedmioty zaliczane do likwidacji barier w komunikowaniu się np. waga mówiąca, telefon mówiący, lupa elektroniczna, komputer.
Likwidacja barier technicznych, czyli przeszkód wynikających z braku zastosowania lub niedostosowania różnych przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy. Przedmioty zaliczane do likwidacji barier technicznych to np. podnośniki wannowe, schodołaz, uchwyty, nakładki toaletowe, krzesła prysznicowe.
Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Dofinansowanie przysługuje tylko raz w roku, przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnusu, nie może być wyższe od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna, przysługuje tylko gdy uczestnik jedzie do ośrodka wpisanego do rejestru prowadzonego przez wojewodę.
Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych przysługuje dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli: prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku, występuje o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gorzowa Wlkp., ma siedzibę albo prowadzi działalność na terenie Gorzowa Wlkp. Wnioski przyjmowane są w terminie do 30 listopada w danym roku na rok następny. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia.
WAŻNE! Dofinansowania przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w siedzibie działu lub na stronie internetowej www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Dział Rehabilitacji Społecznej/Druki do pobrania. Wnioski można składać przez cały rok bezpośrednio w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim, można je również przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego.
Opracowano na podstawie materiałów Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Informator dla osób z niepełnosprawnościami – skierowany do mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego”
W przygotowaniu kolejny materiał o możliwościach pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”

„Narazili siebie, aby ratować innych”. Flaga przed siedzibą prezydenta opuszczona do połowy

Flaga przed siedzibą prezydenta RP została opuszczona do połowy. To wyraz hołdu dla członków służb, którzy zmarli podczas pandemii koronawirusa niosąc pomoc innym.
Wczoraj w środę7 kwietnia był obchodzony Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Andrzej Duda oddał hołd lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy zmarli podczas trwającej pandemii koronawirusa. Prezydent RP podkreślił, że oddaje hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie niosąc pomoc innym i walcząc z pandemią koronawriusa. „W Światowym Dniu Zdrowia, a jednocześnie Światowym Dniu Pracowników Służby Zdrowia podnosząc w uroczystym ceremoniale wojskowym nasz narodowy sztandar, naszą Biało-Czerwoną na maszt (…) chcemy oddał hołd. Z jednej strony wszystkim pracownikom polskiej służby zdrowia, jak również wszystkim innym osobom: żołnierzom, funkcjonariuszom, pracownikom różnych branż, którzy mężnie stają każdego dnia w walce z koronawirusem” – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wspomniał także o ciężkiej pracy sprzedawców, farmaceutów oraz innych, którzy na co dzień wykonując swoją pracę ryzykują zarażeniem i hospitalizacją. Prezydent wspominał także wszystkie ofiary pandemii.
– Opuszczając do połowy masztu flagę przed Pałacem Prezydenckim, oddajemy hołd zmarłym pracownikom służby zdrowia, którzy odeszli, walcząc o zdrowie innych, ale też wszystkim ofiarom koronawirusa. Składając hołd, dziękujemy za wielką ofiarę i służbę. One nie idą na marne; oznaczają tysiące powrotów do życia i zdrowia – powiedział Andrzej Duda.
„W takim dniu jak ten nasze wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się przede wszystkim ludziom, bez których codzienna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa. Lekarzom, medykom, pielęgniarkom, sanitariuszom, ratownikom medycznym i funkcjonariuszom każdego szczebla polskiej służby zdrowia” – napisał premier Mateusz Morawiecki.
Od początku trwania pandemii do 29 marca COVID-19 zdiagnozowano wśród 23 095 lekarzy, u 2403 lekarzy dentystów, 1994 diagnostów laboratoryjnych, 2903 farmaceutów, 36 felczerów, 59 012 pielęgniarek, 5833 położnych i u 4213 ratowników medycznych. Choroba ta skończyła się tragicznie dla 138 lekarzy, 16 lekarzy dentystów, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 farmaceutów, 4 felczerów, 131 pielęgniarek, 19 położnych i 16 ratowników medycznych.

Rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację – od dziś stawiam na przyszłość!”

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
zapraszam do składania ofert stażu dla Uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców woj. lubuskiego spełniających następujące kryteria:

 1. wiek 18 lat i więcej,
 2. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie lub kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej tj, spełniających min. 1przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 3. status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
 4. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubuskiego.
  W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w ścieżce wsparcia w ramach której przewidziany jest 5 miesięczny staż zawodowy (nauka zawodu na danym stanowisku pracy). Za udział w stażu uczestnik otrzymuje stypendium stażowe, które wypłacane jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o., firma przyjmująca na staż nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem stażysty przez okres stażu zawodowego (koszt badań lekarskich, ewentualnego zakupu odzieży roboczej jest również po stronie realizatora projektu).
  Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przyjęcie stażysty zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty, przygotowanego zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi(stanowisko wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze techniczne, materiały) zgodnie z ustalonym programem stażu i potrzebami Uczestnika projektu wynikającymi ze specyfikacji wykonywanych zadań, wymogów technicznych miejsca pracy oraz niepełnosprawności lub stanu zdrowia stażysty.
  Zapraszamy do składania zapotrzebowania na stażystów, z informacją: stanowisko pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy.
  Biuro projektu mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34/409, czynne w godzinach 8-15.
  Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu!
  Pozdrawiam serdecznie,
  Joanna Podgórska
  Kierownik Projektów
  Biuro Projektu:
  Ul. Kombatantów 34/409
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: 884 201 708
  E-mail: j.podgorska@kontraktor.biz.pl

Dofinansowanie do patriotycznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Dofinansowanie do projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, czy Koła Gospodyń Wiejskich. Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II).
W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych).
Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2021

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://granty.pl/448241/?fbclid=IwAR2F9G7UmJNhCKTYXjKnDZAyq-xQ5K4Fs- oO7SDnCU2frif7A37HHkUO3no

Więcej informacji:
https://www.fundusz-patriotyczny.pl
https://granty.pl/448241/