“Narazili siebie, aby ratować innych”. Flaga przed siedzibą prezydenta opuszczona do połowy

Flaga przed siedzibą prezydenta RP została opuszczona do połowy. To wyraz hołdu dla członków służb, którzy zmarli podczas pandemii koronawirusa niosąc pomoc innym.
Wczoraj w środę7 kwietnia był obchodzony Światowy Dzień Zdrowia – Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Andrzej Duda oddał hołd lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy zmarli podczas trwającej pandemii koronawirusa. Prezydent RP podkreślił, że oddaje hołd wszystkim, którzy poświęcili swoje życie niosąc pomoc innym i walcząc z pandemią koronawriusa. “W Światowym Dniu Zdrowia, a jednocześnie Światowym Dniu Pracowników Służby Zdrowia podnosząc w uroczystym ceremoniale wojskowym nasz narodowy sztandar, naszą Biało-Czerwoną na maszt (…) chcemy oddał hołd. Z jednej strony wszystkim pracownikom polskiej służby zdrowia, jak również wszystkim innym osobom: żołnierzom, funkcjonariuszom, pracownikom różnych branż, którzy mężnie stają każdego dnia w walce z koronawirusem” – powiedział Andrzej Duda. Prezydent wspomniał także o ciężkiej pracy sprzedawców, farmaceutów oraz innych, którzy na co dzień wykonując swoją pracę ryzykują zarażeniem i hospitalizacją. Prezydent wspominał także wszystkie ofiary pandemii.
– Opuszczając do połowy masztu flagę przed Pałacem Prezydenckim, oddajemy hołd zmarłym pracownikom służby zdrowia, którzy odeszli, walcząc o zdrowie innych, ale też wszystkim ofiarom koronawirusa. Składając hołd, dziękujemy za wielką ofiarę i służbę. One nie idą na marne; oznaczają tysiące powrotów do życia i zdrowia – powiedział Andrzej Duda.
“W takim dniu jak ten nasze wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się przede wszystkim ludziom, bez których codzienna walka z koronawirusem nie byłaby możliwa. Lekarzom, medykom, pielęgniarkom, sanitariuszom, ratownikom medycznym i funkcjonariuszom każdego szczebla polskiej służby zdrowia” – napisał premier Mateusz Morawiecki.
Od początku trwania pandemii do 29 marca COVID-19 zdiagnozowano wśród 23 095 lekarzy, u 2403 lekarzy dentystów, 1994 diagnostów laboratoryjnych, 2903 farmaceutów, 36 felczerów, 59 012 pielęgniarek, 5833 położnych i u 4213 ratowników medycznych. Choroba ta skończyła się tragicznie dla 138 lekarzy, 16 lekarzy dentystów, 2 diagnostów laboratoryjnych, 12 farmaceutów, 4 felczerów, 131 pielęgniarek, 19 położnych i 16 ratowników medycznych.

Rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację – od dziś stawiam na przyszłość!”

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Czas na integrację-od dziś stawiam na przyszłość!”
zapraszam do składania ofert stażu dla Uczestników projektu.
Projekt skierowany jest do 40 mieszkańców woj. lubuskiego spełniających następujące kryteria:

 1. wiek 18 lat i więcej,
 2. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie lub kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia pomocy społecznej tj, spełniających min. 1przesłankę wskazaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 3. status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
 4. Zamieszkiwanie na terenie województwa lubuskiego.
  W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w ścieżce wsparcia w ramach której przewidziany jest 5 miesięczny staż zawodowy (nauka zawodu na danym stanowisku pracy). Za udział w stażu uczestnik otrzymuje stypendium stażowe, które wypłacane jest przez firmę Kontraktor Sp. z o.o., firma przyjmująca na staż nie ponosi kosztów związanych z zatrudnieniem stażysty przez okres stażu zawodowego (koszt badań lekarskich, ewentualnego zakupu odzieży roboczej jest również po stronie realizatora projektu).
  Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na przyjęcie stażysty zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy dla stażysty, przygotowanego zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi(stanowisko wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia, zaplecze techniczne, materiały) zgodnie z ustalonym programem stażu i potrzebami Uczestnika projektu wynikającymi ze specyfikacji wykonywanych zadań, wymogów technicznych miejsca pracy oraz niepełnosprawności lub stanu zdrowia stażysty.
  Zapraszamy do składania zapotrzebowania na stażystów, z informacją: stanowisko pracy, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy.
  Biuro projektu mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34/409, czynne w godzinach 8-15.
  Serdecznie zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu!
  Pozdrawiam serdecznie,
  Joanna Podgórska
  Kierownik Projektów
  Biuro Projektu:
  Ul. Kombatantów 34/409
  66-400 Gorzów Wlkp.
  Tel.: 884 201 708
  E-mail: j.podgorska@kontraktor.biz.pl

Dofinansowanie do patriotycznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Dofinansowanie do projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych). O dofinansowanie mogą się ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, czy Koła Gospodyń Wiejskich. Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych (Priorytet I oraz Priorytet II).
W ramach Priorytetu I można ubiegać się o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych (np. konferencji, odczytów, koncertów i działań grup rekonstrukcyjnych).
Priorytet II umożliwia finansowane dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych lub szkoleniowych mających na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2021

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://granty.pl/448241/?fbclid=IwAR2F9G7UmJNhCKTYXjKnDZAyq-xQ5K4Fs- oO7SDnCU2frif7A37HHkUO3no

Więcej informacji:
https://www.fundusz-patriotyczny.pl
https://granty.pl/448241/