Usługi społeczne: zadanie dla ekonomii społecznej i solidarnej.

Obszar usług społecznych to obszar rozwojowy dla Ekonomii Społecznej i podmiotów ją tworzących. To niewątpliwie też gwarant stabilności finansowej PES, szczególnie rozwojowy i opłacalny w najbliższych latach w kontekście gospodarczym kierunek rozwoju działalności. Stoimy przed wielkimi wyzwaniami związanymi z transformacją systemu usług społecznych – z instytucjonalnego do środowiskowego. W pełni wierzymy, że nowy system zostanie oparty na lokalnych organizacjach, które na co dzień działają w środowiskach lokalnych, co może być tym najbardziej pożądanym i efektywnym z punktu widzenia odbiorcy. Odpowiadającym na lokalne potrzeby drugiego człowieka, nie wyliczonym, sprocedurowanym i zminimalizowanym do suchych liczb i jednostek. Zaspokojenie indywidualnej potrzeby drugiego człowieka w ujęciu tradycyjnym jest podstawą naszego porządku gospodarczego, tak jak usługa społeczna dla drugiego człowiek jest podstawą porządku tworzonego przed sektor ekonomii społecznej, by nikt nie pozostał z tyłu.
Przedsiębiorstwa społeczne to integralna cześć społeczności lokalnych, których naturalnym liderem są samorządy. Kształtują one ład publiczny, usługi społeczne i publiczne dla mieszkańców. Prawidłowe wypracowanie i zidentyfikowanie przez samorząd roli ekonomii społecznej, a także poszczególnych przedsiębiorstw społecznych już działających lub zamierzających działać w lokalnym środowisku, jest kluczowe. Nie bez znaczenia w tych procesach jest rola i wsparcie Państwa oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dzięki temu sektor ekonomii społecznej może być katalizatorem potrzebnych zmian i modernizacji naszego życia społecznego.
Usługi społeczne powinny być świadczone przez przedsiębiorstwa społeczne, dostępne w wiązkach i zaprojektowane w taki sposób, żeby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby każdej osoby.

https://publicystyka.ngo.pl/uslugi-spoleczne-zadanie-dla-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej