Ogłoszenie – III Nabór wniosków o dotację LOWES

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Realizator Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako Partner projektu  zaprasza Uczestników do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego na utworzenie nowych stanowisk pracy w terminie od 10-06-2019 r do 24-06-2019 r”

Dodatkowo informujemy, że dnia 20.06.2019 r. siedziba Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie będzie zamknięta, z tego względu nabór wniosków został przedłużony do 24.06.2019 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Spotkania informacyjne „Fundusze dla organizacji pozarządowych na projekty na rzecz seniorów”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się 17 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim oraz 18 czerwca 2019 r. w Zielonej Górze.

O spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego, w szczególności działających na rzecz seniorów.

Więcej informacji dla Gorzów kliknij tutaj

Więcej informacji dla Zielona Góra kliknij tutaj