Nowa edycja programu Senior+. Rusza nabór wniosków

Rusza nabór wniosków w programie Senior+ w edycji 2023. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Budżet programu w tej edycji to 60 mln zł.

Oferty należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku. Program pozwala na dofinansowanie projektów „jednorocznych”, tj. realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 roku.

Chcemy, aby seniorzy mieli możliwość realizacji swoich pasji oraz, żeby byli bardziej aktywni. Takim celom służy tworzenie Domów i Klubów Senior+. W całej Polsce mamy już prawie 1,1 tys. takich placówek, zależy nam, aby ich przybywało. Zachęcam samorządy do udziału kolejnej edycji programu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Środki dla Dziennych Domów i Klubów Senior+


O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw.

W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek:

  • dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku Dziennych Domów
  • na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać z kolei 200 tys. złotych dotacji
  • w ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. 

W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora:

  • w tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania 
  • na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior+ można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania
  • z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior+ może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie 

Senior+ to program o charakterze wieloletnim. Dziś Domów i Klubów Senior+ działających w Polsce jest prawie 1,1 tys. Oferują ponad 25 tys. miejsc. W latach 2021-2025 rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na realizację programu w sumie 300 mln złotych, po 60 mln złotych rocznie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-wnioskow

NGO-sy i mniejsze opłaty za prąd. Jak wypełnić oświadczenie

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. wdraża działania ochronne, które będą trafiały m.in. do organizacji pozarządowych. Żeby skorzystać z tych działań NGO będzie składać oświadczenie. W artykule opisujemy jak wypełnić oświadczenie odbiorcy uprawnionego.

Wzór oświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego z 10 listopada 2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2299)otwiera się w nowej karcie

Odbiorcy energii elektrycznej, którzy chcą skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., muszą złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w tym rozporządzeniu.zobacz rozporządzenie ze wzorem oświadczenia w Dzienniku Ustaw Odbiorcy, którzy nie użyją tego wzoru oświadczenia – chodzi o dane w nim zawarte – lub nie podadzą danych wymaganych w tym wzorze, nie będą mogli korzystać z tych uprawnień. Dlatego tak ważne jest podanie wszystkich wymaganych w tym wzorze danych i złożenie oświadczenia w terminie ustalonym w ustawie – do 30 listopada.

więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-sy-i-mniejsze-oplaty-za-prad-jak-wypelnic-oswiadczenie

Bądźmy wrażliwi na osoby w kryzysie bezdomności!

Osoby pozbawione schronienia w okresie jesienno-zimowym poważnie narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane z wychłodzeniem organizmu. Dla tych, którzy egzystują w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych znaczny spadek temperatur oraz opady śniegu stanowią śmiertelne zagrożenie.

Dlatego też reagujmy w sytuacjach, gdy zauważymy osoby długo przebywające na mrozie lub ubrane niestosownie do warunków pogodowych. Bądźmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach.

Pamiętajmy również o osobach mieszkających samotnie. Ludzie starsi i chorzy, którzy żyją w naszym sąsiedztwie, nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań.

Dostrzegając takie osoby powiadamiajmy odpowiednie służby:

  • numer alarmowy 112,
  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,  
  • Policja pod numerem tel. 997,

Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego administrują również bezpłatnymi infoliniami, za pośrednictwem których można uzyskać informacje na temat miejsc schronienia, jadłodajni, punktów udzielających pomoc rzeczową, finansową, prawną i medyczną na terenie całego województwa.

Apelujemy przede wszystkim do przedstawicieli różnych służb: pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, o stałe monitorowanie środowisk i miejsc nie nadających się do zamieszkania oraz docieranie z informacją i pomocą do wszystkich samotnych, schorowanych i z różnych przyczyn pozbawionych dachu nad głową osób, które w okresie jesienno-zimowym potrzebują szczególnego wsparcia.

https://www.gov.pl/web/rodzina/badzmy-wrazliwi-na-osoby-w-kryzysie-bezdomnosci

Poświęcają swój czas i energię, aby pomagać innym. Lubuscy społecznicy wyróżnieni!

Już po raz dwudziesty pierwszy wyróżniono najbardziej zasłużonych społeczników województwa lubuskiego. Uroczysta gala odbyła się w gorzowskim teatrze i została zorganizowana w ramach wojewódzkich obchodów dnia pracownika socjalnego. Statuetki trafiły do osób, instytucji i organizacji, które pokazują, że pomagać można na wiele sposobów i udowadniają, że warto to robić. Nikt nie ma wątpliwości, że pracownicy socjalni są potrzebni, a ich praca to szczególna misja. Każdego dnia opiekują się seniorami i przewlekle chorymi, pomagają rodzinom i osobom, które znalazły się na życiowym zakręcie. Ich zawód wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Ale nie tylko. Jest także powołaniem, do wypełnienia którego niezbędna jest otwartość, empatia i wrażliwość. To jest bardzo ważny dzień i bardzo ważne święto. Chcemy z całego serca podziękować wszystkim pracownikom służb społecznych, dla których ważniejsze jest być niż mieć. Dzisiejszy świat narzuca takie tempo i powoduje, że często gonimy za tym dobrobytem, ale przez to nie dostrzegamy drugiego człowieka. Natomiast ci wszyscy ludzie, którzy pracują w opiece społecznej dostrzegają ubogich, chorych, samotnych oraz zagubionych i podają im pomocna dłoń – mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Szczególnym wyzwaniem dla służb pomocy społecznej był obecny rok. Nagły napływ do naszego kraju dużych grup obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wymagał ogromnego zaangażowania, a często wręcz poświęcenia w niesieniu pomocy humanitarnej potrzebującym. To było wielkie wyzwanie dla służb społecznych, które były mocno zaangażowane od pierwszego dnia tej barbarzyńskiej wojny i zdeterminowane na konkretne działanie. Dzięki temu udało się pomóc wszystkim tym, którzy uciekali ze swojej ojczyzny i szukali bezpiecznego schronienia – dodaje Władysław Dajczak.

Tym razem statuetka trafiła między innymi do Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które zostało docenione za wsparcie udzielane seniorom i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To nagroda, która mówi o dobroci, o ludziach, którzy tę pomoc tworzą oraz wszystkich tych, którzy tę pomoc otrzymują. To jest wyróżnienie dla Parafialnych Zespołów Caritas tworzonych przez przeszło dwa i pół tysiąca wolontariuszy z całej diecezji, Szkolnych Kół Caritas zrzeszających ponad tysiąc młodych ludzi oraz dla naszych sponsorów i darczyńców, czyli zwykłych ludzi wspierających nasze działania swoimi darowiznami, bo to dzięki nim wszystkim możemy pomagać – mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kapituła dostrzegła też działania Zespołu Koordynatorów Pracy Socjalnej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. To nagroda za kompleksowe działania wspierające obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

To jest nagroda dla całego zespołu, ale również dla wszystkich pracowników, dla naszej pani dyrektor, która jest zawsze otwarta na wszelkie działania na rzecz lokalnego środowiska i to jest też nagroda dla mieszkańców, bo oni się sprawdzili w tej trudnej sytuacji i pokazali wielkie serce. – Jest to niesamowite wyróżnienie. Ta pomoc była dla nas zupełnie naturalna i oczywista. Przyjechali ludzie, którzy doświadczyli różnych traumatycznych zdarzeń, stracili swoje domy, schronienie i nie mieli nic ze sobą. Przywozili za to bagaż różnych emocji – złość, lęk i frustrację. Staraliśmy się im pomóc, żeby poczuli się bezpieczni i zaopiekowani – mówią Anna Stefanów i Lucyna Jastrzębska z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.W gronie laureatów znalazła się również Katarzyna Rucioch – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku za działania na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek w szczególności seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz Tomasz Szurkało – właściciel jednej z gorzowskich kwiaciarni – za działania wolontarystyczne na rzecz społeczności Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie.

https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/gorzow-mieszkanie-do-zadan-specjalnych-tu-samotne-matki/ar/c6-9043473

Seniorzy listy piszą. Możesz zostać ich św. Mikołajem

To będzie niepowtarzalna szansa, aby zostać św. Mikołajem i sprawić, że osoby samotne, które przebywają w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie, uśmiechnęły się w święta. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki zaprasza do udziału w wyjątkowej akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja”.

W ramach akcji, pracownicy DPS nr 1 im. Marii Juchacz udostępnią anonimową listę osób, na której będą spisane „listy do Mikołaja” napisane przez 24 podopiecznych. Lista zawierać będzie również krótki opis osób, które napiszą swój list, m.in. wiek, płeć i zainteresowania.

– Zasady akcji „Gorzowskie listy do Mikołaja” będą proste. Mieszkańcy zainteresowani pomocą, z listy udostępnionej przez DPS wybiorą jedną osobę, dla której przygotują paczkę na święta. Swój wybór zgłaszają pracownikom Urzędu Miasta Gorzowa pisząc maila na adres: wpi@um.gorzow.pl – opowiada Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji Urzędu Miasta Gorzowa.

Osoby na liście DPS będą oznaczone numerkami, od 1 do 24. Na stornie internetowej Miasta Gorzów, lista będzie stale aktualizowana. – Bardzo liczymy na to, że wszystkie samotne osoby będą miały swojego Mikołaja – podkreśla Eliza Rudnicka, dyrektor wydziału spraw społecznych, pomysłodawczyni akcji.

Przygotowane, zgodnie z marzeniami samotnych seniorów z DPS nr 1, paczki będzie trzeba dostarczyć do magazynu Mikołaja, czyli do wydziału spraw społecznych w dniach od 1 do 18 grudnia. Natomiast do 23 grudnia paczki trafią do podopiecznych gorzowskiego DPSu.

Wkrótce udostępnimy listę świątecznych marzeń samotnych seniorów z DPS w Gorzowie.

Webinaria i spotkania informacyjne o konkursach NOWEFIO, PROO oraz Uniwersytety Ludowe w edycji 2023.

Zapraszamy na cykl webinariów informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, edycja 2023.

W trakcie webinariów przedstawimy:

założenia i cele poszczególnych Priorytetów Programów;

zasady i wytyczne regulaminów konkursowych;

na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek;

informacje dotyczące procedury oceny wniosków i przyznawania dotacji.

W ramach działań informacyjnych dotyczących ogłoszonych konkursów przewidujemy również sesje Q&A, w trakcie których będziemy odpowiadać na Państwa pytania zadawane na czacie podczas webinarium.

Oprócz działań dotyczących zasad regulaminowych zorganizowane zostaną również na webinaria szkoleniowe z zakresu logiki projektowej. Zapraszamy na nie wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć, nie tylko jak wypełnić wniosek według reguł Programu, ale również jak odpowiednio zaplanować, zrealizować i podsumować swój projekt.

Webinaria będą tłumaczone na Polski Język Migowy, a także nagrane i udostępnione na kanale Narodowego Instytutu Wolności na Facebooku oraz na YouTube.

Ponadto w kilku miastach zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne dotyczące ww. konkursów. Podczas nich można porozmawiać z pracownikami NIW-CRSO na temat regulaminów nowych edycji konkursowych oraz zasad składania ofert.

Lista miejsc będzie aktualizowana w miarę potwierdzenia ze strony gospodarzy spotkania. Wraz z listą miejsc opublikujemy w tym miejscu informację o sposobie zgłoszenia i zapisów na te spotkania. Warto śledzić również nasze media społecznościowe.

https://niw.gov.pl/webinaria-i-spotkania-informacyjne-o…/

List Minister Marleny Maląg z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj wyjątkowe święto, jakim jest Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji przyjmijcie Państwo serdeczne podziękowania za Waszą pracę – która, co trzeba podkreślić, jest wyjątkowo trudna, odpowiedzialna, wymaga ofiarności i poczucia swego rodzaju misji niesienia pomocy.

List Minister Marleny Maląg z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dziś jest znakomita okazja do wyrażenia ogromnej wdzięczności za Państwa codzienny wysiłek  i  trud wkładany  w pracę na rzecz osób, które z różnych względów znalazły się  trudnych okolicznościach życiowych, przez co  wymagają wsparcia i podania pomocnej dłoni. To Państwa wysokie i wszechstronne kompetencje stoją często za zmianą sytuacji życiowej osób będących w kryzysie życiowym.

Kolejny raz zdali Państwo celująco egzamin z ofiarności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka udzielając wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Z całego serca dziękuję za Państwa zaangażowanie w powierzone zadania.

W tym wyjątkowym Dniu życzę wszystkim Państwu – zarówno pracownikom socjalnym, jak wszystkim osobom pracującym w pomocy społecznej –niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej pracy i satysfakcji z niesienia pomocy innym. Oby praca przynosiła Państwu nie tylko zadowolenie, ale także szacunek i uznanie lokalnej społeczności, na które w pełni zasługujecie.

Jednocześnie składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i wielu sukcesów zawodowych.

Z wyrazami szacunku Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Materiały

CO TRZEBA ZROBIĆ DO KOŃCA LISTOPADA

Do 25 listopada złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni.
Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2022 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP. Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2022 r.

do 30 listopada – OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW. Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

Projekty rozporządzeń Przewodniczącego KPP

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego nowelizuje trzy rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku. Potrzeba zmiany rozporządzeń wynika z przekształcenia 1% podatku w 1,5%. Dwa z poprawianych rozporządzań dotyczą bezpośrednio organizacji.

1% zostanie zastąpiony 1,5%. Wiemy o tym od połowy roku, kiedy to nieoczekiwanie w Sejmie przegłosowano podniesienie wysokości alokacji. Była to odpowiedź na problemy, jakie w systemie 1% powodują zmiany podatkowe, wprowadzone na początku 2022 roku (tzw. Polski Ład). Pisaliśmy o tym m.in. w informacji: 1,5% dla organizacji pożytku publicznego.

1,5% pojawi się w ustawie o działalności pożytku 1 stycznia 2023 r. – kiedy na wiosnę 2023 roku będziemy rozliczać się z podatków, przekażemy OPP 1,5%. W związku z tą zmianą konieczne jest znowelizowanie części rozporządzeń do ustawy pożytkowej, co właśnie robi Przewodniczący. Celem projektowanych regulacji jest dostosowanie treści przedmiotowych rozporządzeń do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, z późn. zm.), polegającej na zmianie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w ten sposób, że prawo to od 1 stycznia 2023 r. będzie dotyczyło 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

https://publicystyka.ngo.pl/projekty-rozporzadzen-przewodniczacego-kpp

Dodatki dla asystentów rodziny – ogłoszono Program asystent rodziny na rok 2022

Asystenci rodziny otrzymają dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 3 000 zł brutto. To forma docenienia asystentów, którzy stanowią ważne ogniwo w systemie wsparcia rodzin. Na wypłatę dodatków Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy do 10 mln złotych.

Asystent Rodziny

Dodatki do wynagrodzenia wypłacane będą w ramach resortowego Programu asystent rodziny na rok 2022. Otrzymają je asystenci rodziny z całej Polski, wskazani przez samorządy. Każdy z asystentów otrzyma dodatek do wynagrodzenia w kwocie do 3 000 złotych brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Budżet programu to 10 mln złotych.

Przyznanie dodatku to forma docenienia zaangażowania i wysiłku asystentów rodziny w wykonywaniu swoich zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Według danych na koniec 2021 r. na terenie Polski zatrudnionych było ogółem 3 786 asystentów rodziny, z tego ponad  87% asystentów było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Asystent rodziny stanowi znaczący element systemu wspierania rodziny w środowisku,  który jest  odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w  rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych i wychowawczych. Asystent rodziny wspiera ponadto aktywność społeczną rodzin, motywuje członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej, udziela również wsparcia dzieciom podejmując działania zaradcze i interwencyjne.

Zadania asystenta rodziny polegają m.in. na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz w niektórych przypadkach  występowania w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatki-dla-asystentow-rodziny–ogloszono-program-asystent-rodziny-na-rok-2023