Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjmuje wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Obszar wsparcia III – ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania, obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją.

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów  edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów edukacyjnych, które
w największym stopniu przyczynią się do wsparcia opiekunów i rodzin osób z demencją. Skutkiem udzielonego wsparcia, w ramach realizowanego projektu, powinno być podniesienie jakości życia opiekunów i rodzin osób z demencją. 

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są dostępne poniżej.   Czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:

Budowanie sieci współpracy i wsparcia dla szkoły w zakresie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, zachowań, postaw i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Czytaj dalej

Weź udział w konferencji pn. „Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych”

Szanowni Państwo,

7 października 2019 r., o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 odbędzie się konferencja pn. „Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych”.

Konferencja skierowana jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO-L2020, w tym przede wszystkim do lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli JST, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania przybliżona zostanie tematyka nieprawidłowości i nadużyć finansowych, która może być pomocna zarówno podczas realizacji jak i końcowego rozliczania dofinansowanych projektów. Czytaj dalej

Wspomnień czar: Projekt artystyczno – społeczny “Wenecja”

W dniach od 19 do 21 września odbywał się w Gorzowie projekt artystyczno-społeczny “Wenecja” Jego głównym założeniem była integracja środowisk przy wykorzystaniu, nieistniejącego już, ale wciąż żyjącego w pamięci mieszkańców lokalu pod nazwą “Wenecja” Organizatorzy projektu postanowili przenieść mieszkańców Gorzowa w kawiarniany klimat dawnych lat.

W ramach “Wenecji: odbyły się:

  • Prapremiera Widowiska Muzycznego organizowana dla środowiska seniorskiego pod galerią handlową Nova Park
  • Spotknie z gawęda o miejscach minionych poprowadzone przez Renatę Ochwat w WiMBP
  • Warsztaty tańca cygańskiego poprowadzone przez międzynarodową gwiazdę Natalię Kulishenko w Studio tańca “Like To Dance”
  • Premiera Widowiska Muzycznego “Wenecja” w kawiarni “Letnia”

W widowisku Muzycznym Wenecja udział wzięli: Kapela Retro z Lechem Serpiną, Karolina Miłkowska-Prorok, Hanka i Zuza Krajnik, Katarzyna Miczał oraz gwiazdy międzynarodowych scen zespół “Dance Hayat” z Kijowa.

Projekt został wsparty przez Galerię “Nova Park”, Kawiarnię “Letnia” studio Tańca “Like To Dance” oraz przez pracownię “Natalii Ślizowskiej” Czytaj dalej

Start Priorytetu 1b PROO. Złóż wniosek i zdobądź dotację na wkład własny!

Rozpoczynamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  1. udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  2. realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  3. realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

W 2019 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 1 800 000 zł. Maksymalna wartość dotacji to 500 tys. zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Gawęda O Miejscach Minionych w WiMBP Gorzów Wielkopolski


Wyjątkowe spotkanie o miejscach, które dawały duszę lokalnym społecznościom. Miejscach, których już nie ma, a które żyją w sercach mieszkańców. W roli głównej Kawiarnia „Wenecja” ale nie ona jedna… Spotkanie poprowadzi Renata Ochwat.
Na zakończenie zapraszamy na pokaz tradycyjnych tańców ukraińskich w wykonaniu Zespołu „Dance Hayat” z Kijowa.

Zapraszamy w czwartek do

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z Herberta ul. Sikorskiego 107 (wejście od Kosynierów Gdyńskich)

19.09.2019 r. godzina 17.00 – 19.00

Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych 2019

Program skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).

Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.

Dzięki tym działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie sprawczości, rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań. Czytaj dalej