Widowisko Muzyczne Retro WENECJA 19 Września pod Nova Park!


Wiecie czym są projekty międzysektorowe? To projekty, w których partycypują partnerzy instytucjonalni, przedsiębiorcy i trzeci sektor
wiązek Organizacji Pomocowych oraz NOVA PARK serdecznie zapraszają! Na PRAPREMIERĘ WENECJI! 19 wrzesień godzina 12:00 scena pod NOVA PARK
Seniorzy! Rezerwujemy Wam miejsca siedzące.

Dodaj komentarz