Nagroda Sektor 3.0 – zgłoś organizację! [patronat ngo.pl]

Po raz jedenasty odbywa się konkurs o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0, w ramach której organizacje społeczne wykorzystujące w swoich działaniach nowe technologie mogą ubiegać się o 40.000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca br.

– Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 jest po to, aby docenić i wesprzeć organizacje, które potrafią skutecznie wykorzystać możliwości, jakie stwarza dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Sprawczość i efektywność działań, a także umiejętność komunikowania o ich rezultatach oraz zdolność do wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów, także za pośrednictwem Internetu, to niezwykle ważne cechy organizacji społecznych. Nagroda Sektor 3.0 to zarówno wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł jaki i ogólnopolska promocja laureatów – mówi Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Warunki formalne

Nagroda przyznawana jest organizacjom, które w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z ICT do realizowania celów użytecznych społecznie. Kryteria, którymi kieruje się Kapituła oceniająca wnioski:

  • skala oraz efekty podejmowanych działań z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
  • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w działaniach organizacji pozarządowych;
  • praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych, jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze nowych technologii;
  • innowacyjne i praktyczne wykorzystanie narzędzi internetowych, aplikacji, dedykowanych programów i systemów komputerowych.

Kapituła Nagrody

Kapituła wybierze organizacje, które ich zdaniem najlepiej wykorzystują technologie i zaprezentuje je jako pozytywne przykłady działalności Trzeciego Sektora. Spośród kandydatur wyłoniony zostanie laureat bądź laureaci, którzy otrzymają dofinansowanie na działania statutowe. W skład tegorocznego zespołu jurorów wchodzić będą: Urszula Krasnodębska-Maciuła (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Michał Jaworski (Microsoft), Konrad Ciesiołkiewicz (Fundacja Orange), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), a przewodniczy jej reprezentujący Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Radosław Jasiński.

Laureaci minionych edycji Nagrody

Przez ponad dekadę istnienia instytucji Nagrody nagrodzono wybitne organizacje, które do dziś z sukcesami realizują swoją misję i aktywnie wspierają swoje społeczności, będąc jednocześnie otwartymi na coraz większe możliwości nowych technologii w ich działaniach. Nagrodzonymi w poprzednich latach byli:

2013 Fundacja Widzialni
2014 Fundacja Itaka
2015 Fundacja Katarynka – adapter.pl
2016 Fundacja TUS – niepelnosprawnik.pl
2017 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna
2019 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
2020 Fundacja Virtual Dream
2021 Stowarzyszenie Demagog
2022 Stowarzyszenie Homo Faber

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu  – propozycje kandydatur do Nagrody – można kierować na adres kontakt@sektor3-0.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Nagroda PAFW Sektor 3.0 2023” do 31 marca 2023 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Sektor 3.0. Ogłoszenie laureata nagrody będzie miało miejsce 17 maja br. podczas Festiwalu Sektor 3.0 online.


Dowiedz się więcej o działaniach Laureatów poprzednich edycji!

Źródło: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Dodaj komentarz