Przedłużenie terminu oceny wniosków i wydłużone wsparcie pomostowe

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie realizując projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że procedura oceny wniosków o wydłużone wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych zostaje wydłużona. Zgodnie z § 6 pkt. 6 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego pomostowe na utworzone miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w

Czytaj dalej

Program Brandenburgia-Polska 2014-2020 organizuje cykl szkoleń i warsztatów.

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska VA 2014 – 2020, przy współpracy z Euroregianemi Pro Europa Viadrina i Szprewa – Nysa –Bóbr, Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym, zaprasza na cykl szkoleń. Podczas szkoleń otrzymają Państwo najważniejsze informacje na temat przygotowania i złożenia wniosku projektowego w ramach V i VI naboru.