Przedłużenie terminu oceny wniosków i wydłużone wsparcie pomostowe

Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie realizując projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że procedura oceny wniosków o wydłużone wsparcie pomostowe dla Przedsiębiorstw Społecznych zostaje wydłużona. Zgodnie z § 6 pkt. 6 Regulaminu Komisji Oceny Wniosków na udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego pomostowe na utworzone miejsca pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych bądź w

Czytaj dalej