LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

ZA NAMI POSIEDZENIE KAPITUŁY KONKURSU
LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO!

W dniu wczorajszym w siedzibie ROPS
w Zielonej Górze zakończyły się obrady Kapituły Konkursu i s
pośród 33 zgłoszonych kandydatów  wyłoniono laureatów konkursu w każdej z  trzech kategorii:

I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)
II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)
III kategoria konkursu – Debiut

Wyniki poznamy już niebawem podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 7 grudnia 2018r.  w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 15.

Dodaj komentarz