Warsztaty. III Edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju.

Misją Lubuskiej Akademii Rozwoju jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz płynących z tego tytułu korzyści dla samorządów i przedsiębiorstw. 

14 grudnia rusza III edycja Lubuskiej Akademii Rozwoju, jako cykl warsztatów dla przedsiębiorców oraz samorządowców, podczas których będzie można nabyć wiedzę na temat funduszy unijnych, promocji marek produktowych oraz wsparcia przedsiębiorczości. Naukę rozpocznie się od spotkań z wykładowcami, którzy należą do czołówki ekspertów w swoich dziedzinach. Czytaj dalej

LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz trzeci konkurs p.n. Lider Biznesu Społecznego. Laureatem konkursu może zostać podmiot, który w sposób szczególny przyczynia się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych (szerzej o konkursie pisaliśmy tutaj). 

ZA NAMI POSIEDZENIE KAPITUŁY KONKURSU
LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO!

W dniu wczorajszym w siedzibie ROPS
w Zielonej Górze zakończyły się obrady Kapituły Konkursu i s
pośród 33 zgłoszonych kandydatów  wyłoniono laureatów konkursu w każdej z  trzech kategorii:

I kategoria konkursu – Przedsiębiorstwo Społeczne (PS)
II kategoria konkursu – Podmiot Ekonomii Społecznej (PES)
III kategoria konkursu – Debiut Czytaj dalej