Akcja Społeczna. 100 – lecie Praw Wyborczych Kobiet w Polsce

Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym minęło dokładnie 100 lat, odkąd nasze prababki wywalczyły prawo brania udziału w wyborach, wraz z Dekretem Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej, który stanowił iż Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel Państwa bez różnicy płci. Prawo to umożliwiło nam głosowanie, ale też bycie wybieranymi!

Wczoraj odbyły się obchody 100 lat Praw Wyborczych Kobiet, zorganizowane przez społeczników miasta – Monikę Twarogal oraz Krystynę Arciszewską! Do udziału w obchodach dołączyli gorzowscy Radni, tuż po zakończeniu Sesji Miasta. Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie informacyjne z cyklu „Mama może wszystko”, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
Spotkanie skierowane było Pań powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych.

Mama możne wszystko, w tym również skorzystać z oferty LOWES.  Pod tym hasłem nasz animator – Katarzyna Miczał, wzięła udział w spotkaniu, podczas którego opowiedziała
o możliwościach współpracy w ramach naszego projektu. Panie otrzymały Katalog Produktów
i Usług oferowanych przez lubuskie podmioty ekonomii społecznej, gdzie prezentujemy ofertę naszych spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.
Czytaj dalej