Ogłoszenie: Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 –

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: 1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), zwana dalej UDPP; 2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

Celem konkursu organizowanego jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności.

APLIKUJ O DOTACJĘ DO 40 000 PLN!

Kto może aplikować do konkursu?

Czytaj dalej

Szkolenia z zasad realizacji projektów w ramach FMP oraz w zakresie PNWM

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na  szkolenie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szkolenie  odbędzie  się 21 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

O spotkaniu Czytaj dalej

Otwarcie V naboru do Funduszu Małych Projektów INTERREG VA

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego. Czytaj dalej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), zwana dalej UDPP; 2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Forum aktywności OWES zaprasza do zapoznania się z ofertą krajowych wizyt studyjnych.

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w wizytach studyjnych.

Wizyty studyjne są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W każdym wyjeździe weźmie udział ok. 15 osób w tym ok. 5 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniany jest przejazd autokarem do odwiedzanych miejsc, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie na czas wizyty oraz prelegentów. Czytaj dalej

V otwarty konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2020-2023


Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Szkolenia w województwie lubuskim dotyczące rozliczania projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o szkoleniu

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenia dla beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów.

Szkolenia odbędą się:

  • 14 stycznia 2020 r. w Zielonej Górze od 9:45 do 14:30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
  • 15 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielopolskim od 9:45 do 14:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 216, II piętro).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkiem “weź udział”. Prosimy o zgłaszanie osób, które dotąd nie brały udziału w tym cyklu szkoleniowym. Czytaj dalej