Rusza konkurs FIO edycja 2020

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  2. Priorytet Aktywni obywatele;
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Czytaj dalej

Relacja z sobotniego szkolenia “Oswoić Alzheimera”

W sobotę 16 listopada w siedzibie LOWES przy ul. Przemysłowej 53 odbyło się bardzo ciekawe szkolenie „Oswoić Alzheimera”. W dobie starzejącego się społeczeństwa wiedza na temat tej podstępnej choroby jest istotna, ponieważ dotyczy około 10% osób powyżej 65 roku życia i prawie połowy powyżej 80 roku życia. W przypadku choroby Alzheimera bardzo ważne jest to, aby niezbędne chorym leczenie rozpoczynać jak najwcześniej – terapia może bowiem zahamować postęp choroby.
Szkolenie podzielono na trzy panele:
1. W pierwszym mgr Krzysztof Łoziński mówił o Optymalizacji relacji rodzinnych z osobą starzejącą się.
2. Następnie mec. Sabina Ekiert poruszyła problem: Ubezwłasnowolnienie – trudne wyjście ale czasami jedyne.
3. Ostatni, trzeci panel mgr Krzysztof Łoziński poświęcił tematowi: Poznaj odczucia drugiego człowieka.
4. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z alternatywnymi formami aktywizacji chorych. W tematykę wprowadziła Katarzyna Miczał, a następnie wraz z Kapelą Retro zaprezentowała w postaci zajęć tanecznych stronę praktyczną tego rodzaju aktywizację.

Organizatorami szkolenia są:
Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów I Osób Z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi.
Fundacja „Odkrywamy”.
Spółdzielnia Socjalna „Odkrywamy Lubuskie”.
Na kolejne szkolenie zapraszamy do siedziby LOWES przy ul. Przemysłowej 53 w dniu 23 listopada o godz. 10.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii kliknij TUTAJ

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Sport Akademicki”

Program „Sport Akademicki” w 2020 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu „Sport Akademicki” w 2020 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: Infolinia konsumencka w latach 2020-2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Infolinia konsumencka w latach 2020-2021” (dalej „konkurs”).

1. Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów poprzez zapewnienie funkcjonowania infolinii konsumenckiej przez dwa lata

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: po 1 300 000 zł w każdym roku (2020 i 2021). Czytaj dalej

Spotkania konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja tego celu będzie polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych modeli trzystopniowego (poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację) wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie rekomendacji dotyczących systemowych działań na rzecz poprawy umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej” Spotkanie poświęcone analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej.

„Źródła finansowania działań ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,

Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,  zaprasza lubuskie podmioty ekonomii społecznej (również te nie zrzeszone w partnerstwie) do udziału w spotkaniu poświęconym analizie dostępnych źródeł finansowania działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej w naszym województwie. Czytaj dalej

Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie

Centrum Integracji Społecznej w Rzepinie, zostało utworzone dzięki determinacji aktywnych członków Lubuskiego Stowarzyszania Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, którzy dostrzegli potencjał gminy Rzepin i uwierzyli, że przy wsparciu władz samorządowych wspólnymi siłami uda się znaleźć lokalizację, wyposażyć ją i objąć wsparciem potrzebujących ludzi.

Po sprostowaniu licznym wymogom formalnym, lokalowym, sprzętowym a czasem i ludzkim, a także przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego oraz dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. EFS udało się stworzyć bardzo dobrze wyposażone Centrum z wysokokwalifikowaną kadrą. Funkcjonuje ono nieprzerwanie od 2016 r. i do dnia dzisiejszego wsparcia w formule integracji społeczno- zawodowej uzyskało ponad 60 osób oraz 28 osób z ich najbliższego otoczenia.

Wsparcie dedykowane jest każdej niepracującej osobie w wieku produkcyjnym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, potrzebuje uzupełnienia kompetencji zawodowych oraz wsparcia społecznego.  Z instruktorem zawodu może podjąć wyzwanie nauki i praktyki nowych umiejętności na utworzonych stanowiskach w obszarze gospodarczym, komunalnym czy remontowym. Z pracownikiem socjalnym może popracować nad uregulowaniem wszelkich życiowych zawirowań. Czytaj dalej

Dotacja przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.

Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na jego realizację, skorzystaj z dotacji Fundacji mBanku.

  • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
  • Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
  • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
  • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.

Więcej informacji kliknij TUTAJ