Gawęda O Miejscach Minionych w WiMBP Gorzów Wielkopolski


Wyjątkowe spotkanie o miejscach, które dawały duszę lokalnym społecznościom. Miejscach, których już nie ma, a które żyją w sercach mieszkańców. W roli głównej Kawiarnia „Wenecja” ale nie ona jedna… Spotkanie poprowadzi Renata Ochwat.
Na zakończenie zapraszamy na pokaz tradycyjnych tańców ukraińskich w wykonaniu Zespołu „Dance Hayat” z Kijowa.

Zapraszamy w czwartek do

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z Herberta ul. Sikorskiego 107 (wejście od Kosynierów Gdyńskich)

19.09.2019 r. godzina 17.00 – 19.00

Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych 2019

Program skierowany jest do młodzieży (13+) z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców).

Grupy młodzieży pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna świetlicy, lidera organizacji pozarządowej, proboszcza parafii itd.) mogą przygotować i samodzielnie przeprowadzić akcje pozytywnie wpływające na środowisko lokalne i grupy rówieśnicze.

Dzięki tym działaniom młodzi ludzie z małych miejscowości mają szansę wyrobić w sobie poczucie sprawczości, rozwinąć zdolności organizacyjne i cechy przywódcze. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań. Czytaj dalej

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Scena dla tańca”

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Oferta Spółdzielni Socjalnej Ariston

Kolejnym Przedsiębiorstwem Społecznym, które powstało przy wsparciu projektu LOWES w roku 2017 jest Spółdzielnia Socjalna ARISTON.

Działalność Spółdzielni to kolportaż ulotek handlowych, rachunków, druków reklamowych, materiałów wyborczych itp. Spółdzielnia ma swoje siedziby w Świebodzinie, Ługów 8 oraz w Gorzowie Wlkp. przy ul. Cichej 9.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Spółdzielnia stworzyła w tym roku 8 nowych miejsc pracy dla osób z obszaru wykluczenia społecznego. W ramach reintegracji społecznej zatrudnieni są również więźniowie odbywający niewielkie kary pozbawienia wolności. Za otrzymaną dotację Spółdzielnia zakupiła dwa busy, jeden samochód osobowy, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenie biura.

Obecnie Spółdzielnia obsługuje cztery województwa (Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-pomorskie, Zachodniopomorskie) ma podpisane umowy z wieloma znanymi sieciami handlowymi na kolportaż gazetek reklamowych. Od tego roku Ariston poszerza swoją działalność o dostarczanie listów. Nowe zlecenia i wciąż rosnąca liczba klientów świadczą o profesjonalnym i rzetelnym podejściu  do klienta. Czytaj dalej

Fundacja Ad Operandum nowy podmiot Ekonomii Społecznej

Przedstawiamy nowy cykl prezentujący Podmioty Ekonomii Społecznej, które przeszły proces Inkubacji i Animacji w LOWES finalnie otrzymując dotację na stworzenie nowych miejsc pracy.

 Pierwszym z prezentowanych podmiotów jest Fundacja Ad Operandum zajmująca się poligrafią. Fundacja ma swoją siedzibę w Gorzowie Wlkp. na ul. Fabrycznej 71, podmiot ten stworzył 5 miejsc pracy na które otrzymał dofinansowanie w kwocie 120 tyś zł. Dzięki dofinansowaniu Ad Operandum zakupiło niezbędne narzędzia pracy takie jak: ploter drukujący, ploter tnący, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, meble, oraz wszelkiego rodzaju materiały i nośniki potrzebne do wysokiej jakości wydruku. Ponieważ fundacja zajmuje się wydrukiem wysokiej jakości, postarała się o certyfikat w postaci Certyfikatu Doskonałości TECCO, tego typu certyfikat otrzymują te firmy, które dążą do doskonałości z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi uzyskując wysoką jakość drukowanego obrazu. Certyfikat ten gwarantuje dla każdego wydruku jakość na najwyższym poziomie otrzymując pełną zgodność kolorystyczną czyli 99%. Dodatkowo ich działalność jest w stu procentach ekologiczna, ponieważ do swoich wyrobów używają tylko nietoksycznych barwników i naturalnych nośników druku.

Posiadają również gwarancję „Trasted Szop” czyli wiodący znak jakości dla sklepów internetowych w Europie oferujący klientom porównanie cen i ochronę kupującego. Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 11 września 2019 r.otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej


I. Rodzaj zadania: Zadanie nr 1Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Zadanie nr 2Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021 z terminem składania wniosków do dnia 4 października 2019 roku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

O programie

Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (zwany dalej FP PES) to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na mocy umowy  zawartej pomiędzy FRW a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie pn. “Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w Działaniu 2.9 PO WER” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych FRW.

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo, przedsięwzięcie finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego powinno generować korzyści społeczne. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Projekt opiewa na kwotę blisko 20 000 000,00 zł, z czego 17 314 883,06 zł stanowi wkład z Unii Europejskiej. Projekt zakłada, że ze wsparcia skorzystają min. 204 Podmioty Ekonomii Społecznej. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek wyniesie min. 162. Czytaj dalej