Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu LOWES w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

LOWES

Szanowni Państwo!

W dniu 17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18. 

W związku z powyższym Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowanych przyznaniem bezzwrotnych dotacji na tworzenie  nowych miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, bądź uzyskaniem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej do zgłaszania się do projektu. Nowy projekt LOWES rusza z początkiem września 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Przemysłowa 53
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 738 00 61
e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Godziny otwarcia LOWES:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 FWPN przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na jednodniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym w Toruniu. Wsparcie dedykowane jest podmiotom z terenu województwa lubuskiego.Wizyta mają na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski. Wizyta zaplanowana jest na pierwszy tydzień września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym).

 

ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej: Warszawa – Brzeziny – Łódź.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie realizacji zamówień społecznie odpowiedzialnych oraz programów z zakresu rewitalizacji, realizowanych w mieście stołecznym Warszawa, a także Łodzi i gminie Brzezina w województwie łódzkim. Wizyta planowana jest w drugim tygodnia września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym) i dedykowana jest PES w LUBUSKIEM.

Zapraszamy na wizyty studyjne do Poznania!

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na trzecią a zarazem ostatnią z planowanych w lipcu wizyt studyjnych. Tym razem odwiedzimy podmioty ekonomi społecznej w Poznaniu.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ops, wtz, przedsiębiorstw społecznych, zaz, cis itp. z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica. 

Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział w projekcie  do godziny 12.00 w wtorek  17.07 pod  nr. Tel. 95 738 00 61

Czytaj dalejZapraszamy na wizyty studyjne do Poznania!

Konsultacje dotyczące założeń konkursu dla organizacji pozarządowych pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących założeń konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań nr 1/2018). W ramach konkursu będą mogły być zgłaszane projekty realizowane od 1 stycznia 2019 roku.

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Czytaj dalejFundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij