Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego? Wyjaśnienie krok po kroku


Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wyjaśniamy krok po kroku jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

Zacznijmy jednak od przypomnienia co zakłada wsparcie?

W świetle ustawy (pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł(w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możemy wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek Czytaj dalej

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy?

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach?

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek. Czytaj dalej

#pomocbezdomnym Gorzów Zbiórka darów na parkingu przed siedzibą LOWES trwa!

Tak to dziś wyglądało przed siedzibą LOWES! Pierwszą partię darów już zawieźliśmy do Schronisk dla Bezdomnych. Przyjmujemy: żywność długoterminową, wodę mineralną. Czystą odzież używaną i nową dla kobiet, mężczyzn i dzieci, bieliznę, pościele, ręczniki, koce, materace, chemię i kosmetyki a w szczególności kosmetyki do higieny osobistej jak mydła, szampony. Potrzebne są również środki dezynfekcyjne i rękawiczki🤚

Zatem róbcie porządki w szafach i spiżarniach i pomagajcie potrzebującym razem z nami!❤️🧡💛💚💙💜

Można dostarczać rzeczy do pawilonu postawionego na parkingu ul. Przemysłowa 53 w godzinach od 8 rano do 17 (parking będzie otwarty również w weekend) Zbieramy dary do czwartku 9 kwietnia włącznie! Czytaj dalej

Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej


Trudności związane z epidemią koronawirusa dotykają praktycznie wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się te podmioty, które mają do spłacenia pożyczki. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Przygotowaliśmy krótki przewodnik po ułatwieniach dla PES.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowały szereg ułatwień dla podmiotów ekonomii społecznej dotyczących warunków udzielania i spłaty pożyczek w ramach wspomnianych projektów.

Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych nastąpią na wniosek pożyczkobiorcy i zostaną zastosowane pod warunkiem, że podmiot ekonomii społecznej wiarygodnie (według oceny pośrednika finansowego) uzasadnił, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa powodującego chorobę COVID-19 spowodowała ryzyko utraty płynności w okresie spłaty pożyczki.

Działania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie pożyczek („na rozwój” oraz „na start”) w ramach projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej Czytaj dalej

Co musi zapewnić pracodawca, do czego zobowiązany jest pracownik? Sprawdź


Troska o bezpieczeństwo obywateli to najważniejszy cel kolejnych wprowadzanych ograniczeń dotyczących m.in. poruszania się w przestrzeni publicznej. Nowe regulacje dotykają także pracodawców i pracowników. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki obejmą poszczególne grupy w okresie od 2 do 11 kwietnia br.

Przygotowaliśmy przegląd szczególnych praw i obowiązków pracowników obowiązujących w okresie od dnia 2 kwietnia do dnia 11 kwietnia br.

Jednorazowe rękawiczki albo środki do dezynfekcji rąk dla każdego

Pracodawcy (zakłady pracy) mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym – niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Czytaj dalej

#WlasniePoTo Spółdzielnia Socjalna DGK “Mechanika na Piaskach”


#wlasniepoto Spółdzielnia „DGK” „Mechanika na Piaskach” to Spółdzielnia założona między innymi „właśnie po to”
by aktywizować społecznie i zawodowo pracowników. Spółdzielnia dysponuje, doskonale wyposażonym zapleczem technicznym, zapewniają zatem kompleksową obsługę pojazdów na najwyższym poziomie. Równie ważne jest to, że Spółdzielnia stworzyła 6 nowych miejsc pracy. #WlasniePoTo Zachęcamy do wspierania Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Dane kontaktowe Spółdzielni DGK

Gorzów Wlkp. ul. Bohaterów Westerplatte 33. Telefon do kontaktu ze Spółdzielnią: tel.660 356 389 lub 504 915 817.

Wydłużony termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe

31 marca 2020 r., późnym wieczorem, Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie dotyczące wydłużenia czasu na sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym przez organizacje pozarządowe. 

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe został wydłużony o 3 miesiące.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe będzie musiało zostać sporządzone do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzone – do końca września.

Rozporządzenie dostępne TUTAJ Czytaj dalej

Aplikacja Kwarantanna domowa – od dziś obowiązkowa


Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od dziś dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa.

Na początek – wyjaśnienie. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Zdrowy obowiązek

A skąd ten obowiązek? Wprowadziła go podpisana wczoraj przez Prezydenta specustawa. Jej pełna nazwa to ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Informacje o obowiązku korzystania z naszej aplikacji znajdziecie w artykule 7e ust.1.

Tyle formalności. Przejdźmy do praktyki. Czytaj dalej

EFS: 20 mln zł na wsparcie przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o relokacji kolejnych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki zmianom – 20 mln zł trafi do przedsiębiorców. Środki – za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy – zostaną przeznaczone na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek na ubezpieczenia społeczne. – Łączna wartość alokacji w RPO związanych z epidemią koronawirusa to już 70 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował, że Wojewódzki Urząd Pracy uruchomi nowy projekt, na który przeznaczono 20 mln zł. Przypomnijmy, że wcześniej Zarząd Województwa realokował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 50 mln zł, które przeznaczył na zabezpieczenie sprzętowe i ochronne szpitali (45 mln zł) i zakup testów na koronawirusa (5 mln zł).

Łączna wartość alokacji w RPO związanych z epidemią koronawirusa to już 70 mln zł. Czytaj dalej