AKCJA 2. PARTNERSTWA STRATEGICZNE

Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja umożliwia organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów.

Możliwe są do wyboru dwa typy projektów. Pierwszy to projekty mające na celu głównie nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, czyli bardzo podobne do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim programie. Natomiast drugi typ projektów to projekty mające na celu opracowywanie innowacyjnych produktów z dużym potencjałem ich szerokiego wykorzystania w edukacji dorosłych.

Cele Akcji 2 w podziale na 2 typy projektów:

Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji. Czytaj dalej

Pół miliona dla młodych!


To już czwarty rok z rzędu, kiedy młodzi Lubuszanie mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich pomysłów w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. Po środki mogły sięgać stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. – Dziękuję Wam za wielkie zaangażowanie. Podpisaliśmy ponad 1000 umów, samorząd z własnego budżetu przeznaczył na inicjatywy młodych prawie 3,5 miliona złotych! – mówi marszałek województwa Elżbieta Anna Polak.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej program, marszałek Elżbieta Anna Polak z radością opowiadała o tym, ile już udało się osiągnąć i ile wciąż jest planów. Co roku budżet Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych to okrągły milion, ale w tym roku ze względu na koronawirusa przeznaczono na niego pół miliona. – Drugie pół miliona z tej puli poszło do szpitali i na zakup środków ochrony osobistej,  mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Jeżeli sytuacja się poprawi, dorzucimy kolejne środki do programu po to, by te inicjatywy mogły rosnąć, rozwijać się, pączkować w regionie.  Bardzo nam zależy, żeby nasz program dla młodych, realizujący np. nowe kierunki studiów, zatrzymywał młodych w regionie – tłumaczyła marszałek. – Jeśli chodzi o Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe, w tym roku wybraliśmy tematykę odpowiadającą wyzwaniom, ponieważ rok 2020 został uchwalony przez senat Rokiem Samorządu Terytorialnego ze względu na jego 30-lecie. W Waszych projektach widziałam inicjatywy i założenia w zakresie edukacji obywatelskiej, budowania świadomości obywatelskiej, które będą realizowane! Czym jest samorząd, czym jest wspólnota, czym są małe ojczyzny. Wy, młodzi ludzie, możecie mieć wpływ na to, jak będzie się rozwijała nasza mała ojczyzna. Możecie być radnymi, kandydować, wspierać, działać w ramach wolontariatu – i to wszystko znalazło się w Waszych projektach – podkreślała marszałek.

Dalszy ciąg artykułu znajduje się TUTAJ

W połowie lipca 2020 r. nie musicie wysyłać sprawozdania finansowego. Przypominamy o przesuniętych terminach

Zwykle przed 10 lipca przypominaliśmy o mijającym terminie na wysłanie sprawozdania finansowego: do KAS i do KRS. Ale nie w tym roku! W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Nie musicie (ale możecie) wysyłać sprawozdania do odpowiedniego urzędu przed wyjazdem na wakacje.

Do 30 czerwca większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe. To i tak o 3 miesiące później niż standardowo, ponieważ z powodu koronawirusa przesunięto terminy. Ale sporządzanie i podpisywanie to dopiero pierwszy etap. Sprawozdanie musimy też zatwierdzić i wysłać. Zwykle robiliśmy to właśnie teraz. W 2020 r. mamy jednak więcej czasu.


Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania przesunięto o 3 miesiące. Tak samo zrobiono z terminem na zatwierdzenie sprawozdania. W 2020 r. mamy więc czas do końca września. Ale jeśli z powodów organizacyjnych lub jakichkolwiek innych sprawozdanie finansowe wygodnie jest nam zatwierdzić właśnie teraz – zróbmy to! Przesunięte terminy mają ułatwić nam życie, ale to tylko możliwość, z której możemy skorzystać – lub nie. Wybór należy do nas.

Termin na wysłanie sprawozdania liczy się od jego zatwierdzenia

Zatwierdzając sprawozdanie trzeba pamiętać, że od momentu kiedy to zrobimy zależny jest kolejny sprawozdawczy termin – termin na wysłanie sprawozdania do Szefa KAS (organizacje bez działalności gospodarczej) lub do KRS (organizacje z działalnością gospodarczą). Jeśli skorzystamy z przesuniętych terminów i zatwierdzimy sprawozdanie ostatniego dnia września to wysyłać będziemy je w październiku. Jeśli jednak zatwierdzimy sprawozdanie teraz (lub za kilka dni) będziemy musieli wysłać je jeszcze w lipcu. Czytaj dalej

„ZUS dla Biznesu” najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej.

Przedstawiamy najnowsze informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej. W bieżącym numerze „ZUS dla Biznesu” znajdują się m. in:

– świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którzy jednocześnie pracują;

– dodatek solidarnościowy;

– składanie wniosków o wsparcie w ramach Tarczy tylko przez PUE; Czytaj dalej

Artykuł poradniczy Organizacje pozarządowe i obowiązek zgłoszenia się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych


13 lipca upływa termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą bardzo wysokie kary – nawet do miliona złotych. Czy i kiedy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych dotyczy organizacji pozarządowych?

Coraz częściej dostaję pytania od zaniepokojonych organizacji, przekonanych, że obowiązek zgłoszenia do 13 lipca 2020 r. beneficjentów rzeczywistych dotyczy także fundacji i stowarzyszeń. Alarmistyczne wpisy na ten temat widziałam także na pozarządowych profilach na Facebooku. Warto więc ostatecznie uporządkować sobie temat obowiązków organizacji pozarządowych związanych z ujawnianiem przez nie swoich beneficjentów rzeczywistych.

Najważniejsze: kogo nie dotyczy?

Zacznę od najważniejszego – obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie dotyczy fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych –ustawa o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu taki obowiązek przewiduje bowiem wyłącznie dla spółek (art. 58). 

Nieporozumienie wokół tego obowiązku może wynikać stąd, że w ostatnim czasie banki, mające obowiązek ustalać beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, nagminnie żądały od organizacji pozarządowych oświadczeń o ich beneficjentach rzeczywistych (pisałam już o tym tutaj: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Beneficjenci rzeczywiści stowarzyszeń i fundacji), ale nie ma to nic wspólnego z Rejestrem i obowiązkiem zgłaszania do niego ustalonych w ten sposób beneficjentów rzeczywistych organizacji. Czytaj dalej

Jednorazowa pomoc finansowa- Dotacja z Fundacji mBanku

Pomożemy sfinansować twój pomysł
 

Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na jego realizację, skorzystaj z dotacji Fundacji mBanku.

  • Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na projekty z zakresu edukacji matematycznej i okołomatematycznej.
  • Każdy projekt możemy dofinansować maksymalnie trzykrotnie.
  • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
  • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – zawsze możesz się zgłosić po dotację.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację. Czytaj dalej

Dodatkowe środki na politykę społeczną


W województwie lubuskim, w ramach funduszy europejskich realizowanych jest szereg programów społecznych. Na tej liście znajdują się m.in. projekty „Poznaj nowy świat dla seniorów” i „Efekt Synergii…”, których budżety dzisiaj zwiększono. Zarząd województwa przyznał na realizację inicjatyw dodatkowo ponad 250 tys. zł.  

Poznaj nowy świat dla seniorów

W przypadku tego projektu pierwotny budżet zadania wynosił prawie 2,4 mln zł. Po przyznaniu dodatkowych 234 tys. zwiększył się do ponad 2,6 mln zł. Dzięki pieniądzom do pracy w Dziennym Domu Pobytu w Zielonej Górze zostanie zaangażowany dodatkowy personel (salowe, pielęgniarka, opiekun medyczny). W placówce pojawią się także środki czystości i ochrony osobistej. Ogółem wsparcie pozwoli wspomóc do 100 seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Do tej pory zakładano, że pomoc obejmie niespełna 50 osób.

EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej

O 122 tys. zł wzrośnie także budżet programu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Po zmianie budżet zadania wyniesie prawie 2,6 mln zł. Dzięki dotychczas wydanym pieniądzom udało się poprawić warunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianiając ich potencjał oraz promując dobre praktyki. Chodziło m.in. o zorganizowanie sieci współpracy, czy też kampanii społecznych.

Dodatkowe środki na program zostaną przeznaczone do opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim. Chodzi o tworzenie tzw. gospodarstw opiekuńczych, które są innowacyjnym rozwiązaniem i odpowiadają na potrzeby bezrobotnych mieszkańców wsi. Poza tym podmiotom ekonomii społecznej, które w swojej działalności oferują usługi użyteczności publicznej, zostaną przekazane środki ochrony osobistej, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Czytaj dalej