Google Ads – skuteczna pomoc w osiągnięciu twoich celów

Google Ads to potężne narzędzie, które może pomóc każdej organizacji w zwiększeniu grona swych odbiorców. Google Search Ads to reklamy, które pojawiają się podczas wpisywania słów kluczowych w pole wyszukiwania i to właśnie one są najczęściej używane przez organizacje pozarządowe. Gdy potencjalny darczyńca lub wolontariusz poszukuje informacji związanych z twoją organizacją, to właśnie ten rodzaj reklam zwiększa częstotliwość wyświetlania dotyczących jej rezultatów i poprawia ich pozycję.
Reklamy przy wyszukiwaniu mogą stać się darmowe dla organizacji pozarządowych dzięki Google Ad Grants. W ramach tego programu zakwalifikowane organizacje pozarządowe otrzymują 10 000 dolarów miesięcznie w środkach na reklamy przy wyszukiwaniu. Program przynosi beneficjentom wiele korzyści, choć dobry start wymaga solidnych przygotowań. W tym artykule przedstawimy w 4 prostych krokach, jak zakwalifikować swoją organizację do tego programu i jak zacząć korzystać z jego możliwości.

 1. Sprawdź, czy twoja organizacja kwalifikuje się do programu
  Google przyznaje Ad Grants uprawnionym organizacjom pozarządowym.
  Oto lista wymagań, które musi spełniać kwalifikująca się organizacja:
  Musi zostać zweryfikowana przez lokalnego partnera TechSoup Polska
  Musi mieć własną stronę internetową, która:
  Zawiera przejrzysty opis organizacji, jej misji i działań
  Zawiera aktualne informacje o wydarzeniach oraz świadectwa aktywnej działalności
  Jest łatwa w nawigowaniu, dzięki czemu użytkownicy szybko mogą uzyskać potrzebne informacje
  W jasny sposób wzywa do działania, np. do zapisu na newsletter lub wypełnienia formularza
  Zawiera wyłącznie sprawne linki
  Ma zabezpieczenia HTTPS
  Podczas oceny strony internetowej brana pod uwagę jest także jej szybkość. Aby sprawdzić szybkość strony WWW możesz skorzystać np. PageSpeed Insights. Na szczęście o grant możesz aplikować tyle razy, ile okaże się to konieczne, więc nie przejmuj się, jeśli nie uzyskasz go za pierwszym razem.
 2. Stwórz konto i aplikuj o grant
  Po zakwalifikowaniu twojej organizacji, powinieneś utworzyć konto Google dla Organizacji Pozarządowych. Aby stworzyć konto powinieneś podać:
  Numer KRS twojej organizacji
  Adres twojej organizacji
  Informacje kontaktowe twojej organizacji
  Następnie, zaloguj się do swojego konta Google for Nonprofits, kliknij Aktywne produkty, a następnie Rozpocznij w sekcji Google Ad Grants i wypełnij ankietę, która wyświetli się po kliknięciu w link do formularza weryfikacyjnego. Kliknij Aktywuj, aby poddać ocenie swoją organizację. Po pozytywnym rozpatrzeniu twojej prośby i zaakceptowaniu przez ciebie zaproszenia do konta Ad Grants, możesz rozpocząć tworzenie swojej pierwszej kampanii. Ten moment, to dobry czas na wypełnienie Pre-Kwalifikacyjnej Ankiety Google Ads. Pomoże ci ona w sprecyzowaniu informacji dotyczących demografii oraz planowanego użycia grantu. Po wypełnieniu ankiety, czas na naukę – Google musi mieć pewność, że spożytkujesz środki w sposób prawidłowy i efektywny, więc aby otrzymać grant będziesz musiał dysponować podstawową wiedzą na temat Google Ads. Gdy poczujesz, że jesteś gotowy, będziesz musiał przejść Quiz Kwalifikacyjny Google. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji do Google for Nonprofit, aktywuj swoje konto Google Ad Grants.
 3. Znajdź odpowiednie słowa kluczowe
  Google Ads wyświetlają się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu przez użytkownika określonych słów. Podczas tworzenia nowej kampanii należy znaleźć odpowiednio dopasowane słowa kluczowe, których wprowadzenie zaskutkuje wyświetleniem reklamy. To kluczowy moment tworzenia skutecznej kampanii. Dobór odpowiednich słów kluczowych to mieszanka wiedzy teoretycznej i sztuki. Podczas planowania fraz, skutkujących wyświetleniem twojej reklamy skorzystaj z:
  Dłuższych, precyzyjnych fraz (long-tail-keywords), które pomogą wygenerować więcej ruchu bez konkurowania z kampaniami o nieco innej tematyce. Np. Podczas tworzenia kampanii dla beneficjentów darmowych porad prawnych wybierz frazę “darmowa porada prawna”, ściślejszą od frazy “porada prawna”.
  Planera słów kluczowych od Google – pomoże ci on w oszacowaniu kosztów i przewidzeniu ruchu. Pozwoli również na znalezienie powiązanych oraz dłuższych fraz.
  Negatywnych słów kluczowych (negative keywords) – oznacza to odfiltrowanie słów kluczowych, które nie znajdą zastosowania w danej kampanii.
 4. Stwórz swoją pierwszą reklamę
  Zaloguj się na swoje konto Google Ads i utwórz nową kampanię. Wybierz jej cel, który pomoże ci sprecyzować efekt, który chcesz osiągnąć. Ten ruch, dopasuje kilka następnych parametrów do wprowadzonych danych. Możesz wybrać spośród: zwiększenia liczby leadów, ruchu, rozpoznawalności marki lub inny, dowolnie wybrany. Reklamy tworzone z użyciem tego grantu, mogą być wyłącznie reklamami Google AdWords.
  Następnie, wprowadź ustawienia kampanii i ustaw swoją grupę docelową korzystając z Zarządzania
  Oto wskazówki do tworzenia efektywnych kampanii:
  W swoich reklamach zawrzyj calls to action (wezwania do działania), takie jak: “Kliknij tutaj” lub “Pobierz”
  Stwórz konkretny landing page. Upewnij się, że call to action z reklamy AdWords pokrywa się z przekazem strony lądowania i że jest on czytelny.
  Przeprowadź testy A/B, aby stwierdzić, które z twoich rozwiązań sprawdza się najlepiej.
  Na bieżąco monitoruj i aktualizuj swoje kampanie.
  Twórz wyłącznie kampanie zorientowane na słowa kluczowe.
  Ustaw górny limit kosztu jednego kliknięcia na 2.00$.
  Wszystkie te informacje z początku mogą przytłoczyć, ale tak naprawdę najtrudniej jest zacząć. Rozbijając drogę do pierwszej kampanii na mniejsze, łatwiejsze do ukończenia etapy, zbliżysz się do osiągnięcia swego celu. Gdy już uzyskasz grant I zaczniesz korzystać z Ad Words, będziesz musiał tylko utrzymać, testować i optymalizować swoje reklamy.
  Jeśli masz trudności z uzyskaniem grantu lub utworzeniem pierwszej kampanii, sprawdź Kalendarium Wydarzeń TechSoup Polska – znajdziesz tam szkolenia zarówno dla całkowicie początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.
  Źródło: Techsoup Polska
  https://publicystyka.ngo.pl/google-ads-skuteczna-pomoc-w-osiagnieciu-twoich-celow

Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”

Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu ubóstwa, rozwijaniu usług społecznych oraz wspieraniu integracji społecznej. Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
Określone w dokumencie priorytety i działania koncentrują się na obszarach:

 • przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałania bezdomności,
 • rozwijania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • wspierania osób i rodzin poprzez działania instytucji pomocy społecznej oraz działania podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspierania integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy.
  Przyjęty dokument ustanawia ramy strategiczne zarówno dla działań ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Umożliwia tym samym planowanie i realizację przedsięwzięć w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, które mogą być finansowane tak ze środków krajowych, jak i ze środków funduszy UE z perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ministrow-przyjela-krajowy-program-przeciwdzialania-ubostwu-i-wykluczeniu-spolecznemu-aktualizacja-2021-2027-polityka-publiczna-z-perspektywa-do-roku-2030

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami. Rusza nowy projekt

10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Otworzy to drzwi do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
W piątek 10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oficjalnie zainaugurowano realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego pełna nazwa to „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”.
Celem projektu jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. To z kolei ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Umowa jest początkiem bardzo ważnego etapu. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych już w 2012 roku. Teraz po prawie 10 latach przystępujemy do praktycznego wdrożenia tejże konwencji poprzez stworzenie projektu ustawy – mówił w piątek wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak podkreślił ustawa ma zmienić nie tylko sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce, ale cały system postrzegania tej grupy obywateli, jak i miejsca tych obywateli w kraju.
Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z:
Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (z siedzibą w Krakowie),
Uniwersytetem Warszawskim,
Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.
Liderem projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRiPS.
Projekt przewiduje analizę faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami – przegląd i analizę wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także szerokie konsultacje społeczne z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych. To m.in. osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
Zakłada się, że projekt będzie realizowany od września 2021 do października 2023 r.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. Polska ratyfikowała ją we wrześniu 2012 r.
Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie zawierała regulacje związane z niepełnosprawnością, nie znajdujące się w innych aktach prawnych. Celem nowej ustawy będzie zapewnienie mechanizmów wsparcia zgodnych z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych i „operacjonalizacja” jej postanowień, wraz z odniesieniem do definicji zawartych w Konwencji.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyrownywanie-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami

WŁASNA FIRMA – START DLA MŁODYCH

RUSZAMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM SKIEROWANYM DO LUDZI MŁODYCH, ZMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ.
Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł.
Nasze Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło realizuje projekt pt. Własna firma – start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Cel główny projektu: celem projektu „Własna firma – start dla młodych” jest wzrost aktywności zawodowej 70 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie pomocy tj. bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa, własnej firmy oraz wzięcie udziału w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego. Udział w projekcie daje także możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres 6- ciu miesięcy.
Do kogo jest skierowany nasz projekt – grupa docelowa.
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem:
70 osób (w tym 40 kobiet), mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno –prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostają poza rynkiem pracy.
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami ten projekt jest także dla Ciebie. A może znasz osobę z niepełnosprawnością ? Jeśli tak, powiedz Jej o naszym projekcie.
Co zyskasz dzięki udziałowi w projekcie:

 • szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podstawowe materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • w trakcie szkolenia poczęstunek kawowy oraz obiad;
 • jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 70 osób w kwocie do 23 050,00 zł na 1 – go uczestnika projektu;
 • wsparcie pomostowe do 6 miesięcy dla 70 osób w kwocie do 1 700,00 zł/1 os./1-m-c.
  Kontakt biuro projektu:
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, tel. 68 3201355, 603 505 517
  Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 530 310 888.
  Adres e-mailowy na potrzeby projektu: startdlamlodych.lgd@gmail.com
http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

OWES w Zielonej Górze otwiera nabór wniosków kolejne dotacje

W regionie powstaną nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu „Rozkręcamy Społeczny Biznes” realizowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach socjalnych zostaną zatrudnione nowe osoby. OWES właśnie przygotowuje się do październikowego naboru wniosków. Zapraszamy po szczegóły przedstawicieli istniejących podmiotów, które chcą się rozwijać, a także zainteresowanych utworzeniem nowych podmiotów.
W biurze przy Dąbrowskiego 41d/3 w Zielonej Górze można dowiedzieć się na czym dokładnie polega wsparcie i jakie są warunki jego otrzymania. Tego typu wsparcie pozwala chociażby opłacić składki, podatki czy media, a nawet w pierwszym okresie działalności wypłacać wynagrodzenie pracownikowi. Warto dodać, że w przedsiębiorstwach społecznych można pracować także niepełnym wymiarze zatrudnienia.
źródło: https://www.zachod.pl/331184/331184/?fbclid=IwAR2ujs_rkSe7uCtaKOy8vpK8PiYompaeyxl7qVHImr4EiHUoANmD4rDMVI0

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania poradnicze

WOLONTARIUSZE, KOORDYNATORZY i ORGANIZATORZY WOLONTARIATU oraz ZAINTERESOWANI tego rodzaju działalnością z województwa lubuskiego, zapraszamy na
spotkania poradnicze , które odbywają się w siedzibie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych – ZLOP w Zielonej Górze, ul. Zacisze 17, pokój nr 6 – w każdą roboczą środę w godz. 11.00 -15.00 w okresie do 27 października 2021 r. Zachęcamy Stowarzyszenia i Fundacje do zgłaszania potrzeb do Biura ZLOP w sprawie zorganizowania wyjazdowych dyżurów poradniczych w ich miejscowościach. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 695 605 810 lub 533 563 877 lub e-mail: zlop.prezes@gmail.com lub biuro@zlop.org.pl
Dyżury poradnicze odbywają się w ramach realizowanego przez ZLOP projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4340852119284515&id=230411350328633

Ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2022

Czas na wsparcie pomysłów zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wejdź na stronę https://gorzow.konsultacjejst.pl, zapoznaj się z projektami poddanymi pod głosowanie i zdecyduj, który z nich ma być zrealizowany.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego powyżej 13. roku życia. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę https://gorzow.konsultacjejst.pl. Tu można też zapoznać się z opisem zgłoszonych zadań.
Na ile projektów można zagłosować?1 projekt miękki w kategorii ogólnomiejskiej,
1 projekt twardy (inwestycyjny) w kategorii ogólnomiejskiej,
1 projekt w kategorii oświatowej,
1 projekt w kategorii rejonowej.
Po wybraniu projektów należy uzupełnić wymagane dane:
Jeśli posiadasz Kartę Mieszkańca – podaj swoje imię i nazwisko oraz nr karty,
Jeśli posiadasz Kartę Seniora – podaj swoje imię i nazwisko oraz nr karty,
Jeśli nie posiadasz żadnej z tych kart – podaj swoje imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe matki.
Poza powyższymi danymi należy podać również swój numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS z kodem aktywacyjnym – wprowadzenie go do systemu sprawi, że głosy zostaną oddane poprawnie.
Potrzebujesz pomocy w głosowaniu? Zapraszamy do Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 na I piętrze lub na mobilne punkty wsparcia, które zostaną ustawione:
14 września na Manhattanie – ul. Górczyńska (przy fontannie Motylia),
15 września na Zakanalu – ul. Krótka, (przy Pozytywce),
16 września na os. Słonecznym – ul. Gwiaździsta (naprzeciw przychodni),
17 września na Wieprzycach – ul. Kostrzyńska (skrzyżowanie z ul. Dobrą).
https://um.gorzow.pl/aktualnosci/budzet-obywatelski-2022-wystartowalo-glosowanie.html

Sprawozdanie OPP – kolejny obowiązek sprawozdawczy w 2021 roku, o którym należy pamiętać.

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składać sprawozdanie merytoryczne i finansowe do bazy sprawozdań OPP. . W 2021 roku obowiązek ten, podobnie jak inne obowiązki sprawozdawcze, został przesunięty, ale również on będzie musiał zostać niedługo zrealizowany.
Obowiązki organizacji pozarządowych związane ze sprawozdaniami finansowymi, to obowiązki wszystkich NGO-sów (z wyjątkiem grupy organizacji wybierających uproszczoną ewidencję). OPP mają specjalne obowiązki sprawozdawcze. Są one ważne, ponieważ od ich realizacji zależy czy będą mogły zbierać 1%otwiera się w nowej karcie. Obowiązki te nie zwalniają ze składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego czy KRS. Są ich uzupełnieniem. Przy ich realizacji korzystamy ze sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Musimy też jednak przygotować oddzielne sprawozdanie merytoryczne OPP.
W standardowych terminach większość organizacji pożytku składa sprawozdania OPP w lipcu. Ale w 2021 roku obowiązki sprawozdawcze (drugi rok z rządu – z powodu pandemii) zostały przesunięte. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje dwa terminy na składanie sprawozdań OPP (dla dwóch grup organizacji pożytku). Te dwa terminy zostały zachowane również przy przesunięciu.
W 2021 roku OPP składają sprawozdania do bazy NIW w następujących terminach:
do 15 października składają sprawozdania OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
do 30 listopada składają OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.
Do bazy sprawozdań OPP musi trafić sprawozdanie finansowe (te powinny sporządzać nie tylko OPP, ale wszystkie NGO-sy zobowiązane ustawą o rachunkowości). Należy jeszcze przygotować sprawozdanie merytoryczne.
źródło: https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-opp-kolejny-obowiazek-sprawozdawczy-w-2021-roku-o-ktorym-musisz-pamietac

8 sprawdzonych sposobów na skuteczne wykorzystanie strony internetowej przez NGO

 1. Zakomunikuj swoje zadania w przejrzysty sposób.
  Upewnij się, że struktura twojej strony internetowej pozwala odwiedzającym na szybkie uzyskanie wiedzy na temat waszych działań. Wiadomości i grafiki z silnym przesłaniem pomagają w przekonaniu odwiedzających do zaangażowania się w działalność waszej organizacji.
 2. Przyciągnij wspierających
  Aby twoja organizacja rozwijała się dynamicznie, powinieneś zatroszczyć się o regularne wpływanie leadów (jest to okazanie zainteresowania konkretnym działaniem/usługą/ofertą) od potencjalnych wspierających. Optymalizacja twojej strony internetowej tak, zachęcała odwiedzających do wsparcia organizacji jest niezwykle korzystna.
 3. Zwiększ liczbę darowizn
  Z jasnym przesłaniem i stałym przyrostem liczby potencjalnych wspierających, twoja strona jest gotowa na przekonwertowanie ruchu na liczbę darczyńców. Dobrym sposobem na powiększenie wpływów do budżetu od wspierających jest obdarowanie darczyńców, co zachęci ich do ponownego wykonania datku. Może to być ekskluzywna, płatna treść (np. raport w formie ebooka) lub pakiet (podziękowanie w postaci np. zamieszczania loga firmy w publikacjach lub wzmianka w mediach społecznościowych).
  Warto także zadbać o łatwość przekazania datku – świetnie, jeśli twoja strona będzie posiadać baner z przyciskami z różnymi kwotami wsparcia, których kliknięcie przekieruje użytkownika do dalszych kroków umożliwiających sprawne przekazanie darowizny.
 4. Rozbuduj listę mailingową
  Podczas pracy nad zwiększeniem ruchu na swojej stronie, musisz przygotować się na to, że odwiedzający znajdują się na niej z różnych powodów i zostają na nią przekierowani z różnych miejsc. Nie wszyscy użytkownicy odwiedzają twoją stronę w celu udzielenia pieniężnego wsparcia, w związku z czym potrzebujesz zapytania niższego poziomu lub punktu konwersji.
  Jednym ze sposobów uchwycenia takiego lead’a jest zapytanie o adres mailowy, tak, by zainteresowani mogli być na bieżąco z najświeższymi informacjami na temat organizacji. Zaplanowanie regularnych, miesięcznych lub kwartalnych newsletterów z nowościami to świetny sposób na zaprezentowanie sukcesów twojej organizacji, takich jak: wydarzenia, udane kampanie fundraisingowe, dołączenie nowych członków zespołu oraz promowanie dalszego udziału w przedsięwzięciach.
 5. Zrekrutuj wolontariuszy
  Jeszcze innym sposobem na przekształcenie odwiedzających twoją stronę we wspierających jest nieskomplikowany proces dołączenia do grona wolontariuszy. Specjalna podstrona dedykowana sposobom, na jakie można wesprzeć organizację pomoże ci trafić do wszystkich chętnych do zaangażowania się.
  Dla większych organizacji lub organizacji z zespołem aktywnych wolontariuszy, podstrona o wolontariackiej współpracy i jej zaletach będzie świetnym rozwiązaniem. Możesz pokazać na niej zdjęcia z przeszłych wydarzeń, promować nadchodzące wydarzenia i wzywać odwiedzających do działania.
 6. Promuj wydarzenia i zarządzaj rejestracją
  Rozmaite rodzaje wydarzeń przeszły w zeszłym roku szereg przemian. Coraz więcej organizacji przestawia się hybrydowy lub zdalny model organizowanych wydarzeń. Nawet mimo powrotu wydarzeń stacjonarnych, korzystanie ze strony internetowej twojej organizacji jako środka promocji i zarządzania wydarzeniami jest świetnym sposobem na zwiększenie zaangażowania i liczby uczestników. Utworzenie kalendarza wydarzeń nie tylko promuje wydarzenia, ale również zwiększa wiarygodność twojej organizacji, ukazując jej działania i aktywność!
 7. Włącz kanały social media
  Media społecznościowe to kolejne narzędzie, które pozwala na interakcję z odbiorcami i rozbudowanie ich bazy. Tak jak stworzenie listy mailingowej, aktywowanie kanałów social media może pomóc w dzieleniu się ważnymi aktualnościami, informowaniu o wydarzeniach, a także zachęcaniu do darowizn. Wykorzystaj swoją stronę, aby zachęcić odwiedzających do obserwowania twoich kanałów social media, linkując je na swojej stronie WWW. Warto umieścić je w postaci ikonek na szczycie lub u dołu strony. Nie zapomnij o uwzględnieniu ich w newsletterze!
 8. Pokaż swój wpływ
  Trzonem wszystkich podejmowanych przed ciebie starań powinno być ukazanie skuteczności twojej pomocy społeczności. Dzielenie się twoim wkładem w czynienie świata lepszym za pomocą historii sukcesu i video zwiększa wiarygodność i zaufanie do twojej organizacji. Te opowieści są powodem działania twojej organizacji, ale mogą także skłonić do działania potencjalnego darczyńcę lub wspierającego albo umotywować twój wniosek o uzyskanie grantu.
  źródło: https://publicystyka.ngo.pl/8-sposobow-na-wykorzystanie-strony-internetowej-przez-ngo