Nabór wniosków o dofinansowanie. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie działań wspomagających powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Nabór wniosków
o dofinansowanie rozpocznie się 19 kwietnia 2019 r. i zakończy się 26 kwietnia 2019 r.

Wnioski należy składać w 1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59 lub w 2) Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są : Czytaj dalej

Szkolenie. Nadchodzą konkursy pn. Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zarząd Województwa Lubuskiego serdecznie zaprasza na szkolenia, które dotyczyć będą planowanych konkursów w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarejestruj się i weź udział w szkoleniu:

21 marca 2018 r. – Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035) <-LINK Czytaj dalej

Nabór wniosków o dotację

Ogłoszenie o naborze “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: “Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że rozpoczyna nabór wniosków
w ramach projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna, działanie 7.6. Wsparcie dla OWES
i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia.

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA (LINK) Czytaj dalej

Wsparcie na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i pracowników lubuskich przedsiębiorstw, które odbędzie się 19 marca 2019r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego oraz ich pracowników.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na udział w szkoleniach i kursach dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w projekcie „Lepsza przyszłość”

Szanowne Panie. Polskie Centrum Edukacji uruchomiło projekt kierowany do 72 pozostających bez pracy kobiet z województwa lubuskiego (w tym z niepełnosprawnością) i ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia uczestniczek oraz ich włączenie społeczne.

WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZEK PROJEKTU:
1) zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego
2) wiek powyżej 18. roku życia
3) status osoby pozostającej bez pracy:
a) status osoby zarejestrowanej jako bezrobotna – 20 kobiet,
b) status osoby długotrwale bezrobotnej
(zarejestrowanie min. 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat) – min 51 kobiet,
c) lub status osoby biernej zawodowo posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności
– min. 1 kobieta.

 KAŻDA Z UCZESTNICZEK MOŻE SKORZYSTAĆ Z: Czytaj dalej

Harmonogram naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego.

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż został przyjęty harmonogram naboru “Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: “Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w roku 2019.

Harmonogram-naboru-wniosków-o-dotację-2019

Dokument stanowiący harmonogram naboru znajduje się również na naszej stronie w zakładce DO POBRANIA (link). Czytaj dalej

To już dziś! Zapraszamy do naszej siedziby na maraton pisania wniosków! Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Szanowni Państwo. Przypominamy, że to właśnie dziś w naszej siedzibie odbędzie się maraton pisania wniosków! Jako fachowcy w tej dziedzinie pomożemy napisać wniosek, jeśli jesteście grupą inicjatywną -znajdziemy dla Ciebie NGO, które będzie wnioskodawcą. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w maratonie pisania wniosków o dofinansowanie swoich inicjatyw. Stawką jest kwota 10.000zł.

Gwarantujemy dużą dawkę wiedzy, zapewniamy poczęstunek.

Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym – 6 marca 2019r. w godzinach  od  17:00  do  20:00  w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul.Przemysłowej 53. Czytaj dalej

Wywiad. Stowarzyszenie BAZA

fot. Anna Dębicka, na zdj. Krzysztof Matuszak i Fabian Błauciak

Szanowni Państwo. Nasi beneficjenci stawiają następne kroki na ścieżce projektu. Część z nich uczestniczy w szkoleniach integracyjnych, a pozostali pod okiem specjalistów zaczynają tworzyć biznesplany swoich działalności. My przeprowadziliśmy rekonesans i dowiedzieliśmy się od założycieli oraz pomysłodawców Stowarzyszenia Baza – Krzysztofa Matuszaka oraz Fabiana Błauciaka – o szczegółach planowanego przez nich przedsięwzięcia.

mówi Krzysztof Matuszak

Oferta prezentowana przez Stowarzyszenie będzie dość rozległa i ściśle związana z rękodzielnictwem oraz naszym regionem. Stowarzyszenie zorganizowało kilkukrotnie tzw. pchli targ i na wiosnę planowana jest kolejna jego odsłona, szczegóły na stronie (link). W ofercie Bazy można będzie znaleźć warsztaty o tematyce różnej – muzycznej, sitodruku, rękodzielnicze – w tym hafciarstwo. Wszystko zabarwione nutką ekologii.

mówi Fabian Błauciak

Każde przedsięwzięcie wymaga zarówno wkładu własnego jak i wparcia na nabycie środków trwałych. Ważnym jest aby posiadane zaplecze stanowiło podwaliny całego projektu. Jak jest w przypadku Stowarzyszenia? Czytaj dalej

NABÓR DO KONKURSU DOTACYJNEGO NIEPODLEGŁA 2019

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczęło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2019 roku!

Wydarzenia powinny nawiązywać do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. W programie kierowanym zarówno do samorządowych instytucji kultury jak i organizacji pozarządowych, można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych.

Beneficjenci mają miesiąc na przygotowanie i złożenie wniosków, tj. do 26 marca 2019r. Czytaj dalej

Projekt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wschowskim

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (IV)” współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wschowskim. W ramach projektu realizowane jest pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże i inne.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu mogą zgłaszać się do siedziby
1) Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie przy ul. Łaziennej 2a
2) Punktu Obsługi Bezrobotnych w Sławie przy ul. Ogrodowej 1
przez cały okres realizacji projektu. Pomoc udzielana jest do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretne zadanie. Czytaj dalej