Związek Organizacji Pomocowych przekazał środki dezynfekcyjne do DPS, WTZ i ŚDS

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Związek Organizacji Pomocowych w Gorzowie Wlkp. złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn. „Środki ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Gorzów Grodzki oraz Powiatu Świebodzińskiego”.

Zadanie publiczne polega na zabezpieczeniu w środki ochrony, kadr placówek opiekuńczych zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy) oraz samych osób z niepełnosprawnościami.

Po licznych rozmowach ustalono, że największa potrzeba występuje w obszarze maseczek wielorazowego użytku, niezbędnych środków czystości, płynów do dezynfekcji czy też przyłbic medycznych, które będą wykorzystane w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u któregoś z podopiecznych.

Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania. Dzięki Lubuskiej Ekonomii Społecznej Efekt Synergii wsparcie w dobie pandemii otrzymali:
– DPS nr 1 w Gorzowie Wlkp.
– DPS nr 2 w Gorzowie Wlkp.
– WTZ w Świebodzinie.
– ŚDS w Świebodzinie.

Miło nam poinformować, że środki ochrony osobistej zostały zakupione i już przekazane do wyżej wymienionych jednostek 🙂 🙂 🙂

A dzisiaj „przyleciała” do nas taka niespodzianka z Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz 🙂 Wprawdzie tylko pośredniczyliśmy w przekazaniu środków ochrony, niemniej taka „niespodzianka” motywuje, dodaje energii, pobudza do jeszcze większego działania i wzmacnia przekonanie o tym, że wszystko co się dzieje ma swój głęboki sens. DZIĘKUJEMY

💐 „Podziękowania 💐
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za:
* maseczki ochronne,
* przyłbice,
* płyny do higienicznej dezynfekcji rąk,
* płyny antywirusowe do dezynfekcji powierzchni,
którymi wsparł nas wczoraj tajemniczy LOWES 😉
LUBUSKI OŚRODEK
WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
Serdecznie DZIĘKUJEMY za pamięć o nas w tym trudnym czasie, słowa wsparcia i otuchy dla mieszkańców i pracowników i ogromne, dobre serce.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania


Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeślinie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych –na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 majarestauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki

Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Informacje zaczerpnięte ze strony Ministerialnej kliknij TUTAJ

Zobacz jak wierci się studnie wraz ze Spółdzielnią Socjalną „Studnie” z Kaławy.

Spółdzielnia Socjalna „Studnie” z Kaławy realizuje od marca zlecenie pod Warszawą. Wiercą ujecie wody oligoceńskiej w Starych Babicach. Odwiert został zlecony przez Wodociągi w Starych Babicach. Głębokość odwiertu wynosi 280m. Wydajność studni będzie wynosiła 50 tyś litrów na godzinę.

Woda oligoceńska jest to woda mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał, czerpana z tzw. studni oligoceńskich.

Jak wygląda taki odwiert można zobaczyć na załączonych zdjęciach, o pracach związanych z tą studnią opowie p. Piotr Szlachtycz generalny Dyrektor Górniczy, aby obejrzeć filmik kliknij TUTAJ

Galeria zdjęć z odwiertu znajduje się TUTAJ

Przypominamy że Spółdzielnia ma swoją siedzibę w Kaławie 68a  koło Międzyrzecza. Jest jedną z czterech firm w Polsce, które zajmują się głębokimi odwiertami.

Działalność Spółdzielni obejmuje głównie teren zachodniej Polski. Wykonują odwierty dla gospodarstw domowych, właścicieli zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych i ogrodniczych oraz odwierty zlecone przez gminy. Jako firma wykonująca najgłębsze odwierty (do 1200 metrów)

tel kontaktowy do Spółdzielni Socjalnej Studnie: 95 742 24 57

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty?

W ramach projektu „Egida” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubuskiego placówki, które świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, osobom w kryzysie bezdomności. Granty przyznawane będą w dwóch kategoriach:

Zadanie 1. Wsparcie domów pomocy społecznej – wnioski mogą składać domy pomocy społecznej znajdujące się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego.

Zadanie 2. Wsparcie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk, noclegowni dla osób bezdomnych i instytucji opieki paliatywnej – wnioski mogą składać podmioty prowadzące:

 1. domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 2. schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych,
 3. instytucje opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku są:

 • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, posiadające pełnomocnictwo/ upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego (do złożenia wniosku, podpisania Umowy o powierzenie Grantu, rozliczenia Grantu),
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne,
 • przedsiębiorcy (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną).

Podmioty powinny posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, które ubiegają się o Grant.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp

W czasie trwającej epidemii osoby bezdomne należą do grupy osób szczególnie narażonych na działanie wirusa.

Spółdzielnia Socjalna „U Babci Nonci” z Gorzowa Wlkp. złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc osobom bezdomnym powiatu gorzowskiego grodzkiego i ziemskiego”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania. Dzięki realizacji niniejszego projektu wsparcie w dobie pandemii otrzyma 80 osób, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie Wlkp., oraz wnioskodawcy – Spółdzielni Socjalnej „Restauracja Viktoria.

Na czym wsparcie tych 80 osób polega? Między innymi na przygotowaniu przez Spółdzielnię Socjalną 3 posiłków w tygodniu dla osób bezdomnych w postaci potrawy jednogarnkowej/zupy z chlebem i suchego prowiantu, czy też przygotowanie pakietów żywnościowych w Kostrzynie nad Odrą.
I dzisiaj takie pakiety Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą otrzymał ❗️❗️❗️
Więcej zdjęć znajduje się w galerii kliknij TUTAJ

WSS „Eden” zrealizowała zadanie „Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom”.


Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Eden w Kożuchowie zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem ” Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorom”.
W piątek 22 maja na ręce Burmistrza Kożuchowa- Pawła Jagaska, zostały przekazane środki dezynfekujące, mydła antybakteryjne oraz maseczki ochronne, wykonane przez pracowników spółdzielni, z materiału medycznego posiadającego certyfikat.

Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

Na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiamy informację nt. możliwego otwarcia placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudnienia socjalnego

Otwarcie placówek możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Jednakże ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i podejmowana będzie przez wojewodów.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – najważniejsze pytania i odpowiedzi


Mikro, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.

Podstawowe informacje

O dofinansowanie do pensji pracowników mogą starać się wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku pandemii wirusa COVID-19 odnotowali spadek obrotów.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Istnieje również możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do pół etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie takie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy      ww. wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia       z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ