Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów biurowych dot. zapytania ofertowego z dnia 17.10.2016 roku do projektu Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęły dwie oferty.

W związku z ofertami złożonymi spełniającymi kryteria wyłoniliśmy następującego wykonawcę Moduł II i III

TMB Monika Kowalska Mieszka I 12 68-100 Żagań

Oferta pod względem kryterium w pełni spełnia nasze kryterium.

W związku z ofertami złożonymi spełniającymi kryteria wyłoniliśmy następującego wykonawcę Moduł I

TEST-SYSTEM S.C. ul. Młyńska 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta pod względem kryterium w pełni spełnia nasze kryterium.

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.