Więcej środków na Środowiskowe Domy Samopomocy

Większe dofinansowanie na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz kolejne Kluby i Domy Senior + ogłosili podczas briefingu prasowego Minister Marlena Maląg oraz wiceminister Stanisław Szwed w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Briefing_prasowy_min_M_Maląg_i_wicemin_S_Szweda

Stawiamy na pierwszym miejscu dobro rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc seniorom opieramy na dwóch filarach – solidnym wsparciu finansowym oraz programach, które mają zadbać o aktywność osób starszych – mówiła minister Marlena Maląg.

Przybędzie Domów i Klubów Seniora

Placówki Senior+ to dziś w wielu miejscowościach centra aktywności osób starszych. To miejsca, w których seniorzy mogą nawiązywać nowe znajomości, uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach i aktywnościach.

Dziś nastąpi rozstrzygnięcie tegorocznej edycji programu Senior+ – poinformował sekretarz stanu w MRiPS Stanisław Szwed.

Samorządy mogą otrzymać do 400 tys. zł na utworzenie Domu Senior+ i do 200 tys. zł na stworzenie Klubu Senior+. To także środki finansowe na funkcjonowanie już istniejących placówek.

W tym roku i w kolejnych latach, kwota dotacji na te cele wynosi 60 mln zł. Według szacunków w 2023 r. przybędzie ponad 90 nowych Domów i Klubów. Obecnie jest ich około 1 200, a w 2015 r. było ich niespełna sto.

Środowiskowe Domy Samopomocy

Wiceminister Stanisław Szwed mówił także o zmianach w finansowaniu Środowiskowych Domów Samopomocy, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 855 takich domów, z których skorzystało 36 216 osób.

„Zwiększamy dofinansowanie na jednego uczestnika Środowiskowych Domów Samopomocy, ponieważ wiemy, że tego oczekują zarówno osoby niepełnosprawne intelektualnie, jaki i ich rodzice i opiekunowie”– wyjaśniał wiceminister Szwed. 

Na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym roku to niemal 30,5 mln zł.

Wyższe świadczenia już przed świętami

Od 1 marca seniorzy otrzymują zwaloryzowane renty i emerytury. Najniższe świadczenia wzrosły o 250 zł. Minister Maląg podkreśliła, że jest to świadczenie nieopodatkowane i odprowadzana jest od niego jedynie składka zdrowotna. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł. Dzięki waloryzacji ponad 44 mld zł trafi dodatkowo do seniorów.

Na konta seniorów w tym roku trafią również 13. i 14. emerytura. Wypłaty tego pierwszego świadczenia rozpoczną się 1 kwietnia, więc część emerytów otrzyma je już przed świętami. To razem z waloryzacją rent i emerytur łącznie ponad 70 mld zł dla naszych seniorów. Za naszych poprzedników wsparcie dla seniorów w 2015 r. wynosiło 3,6 mld zł – mówiła minister.


https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-srodkow-na-srodowiskowe-domy-samopomocy

Dodaj komentarz