ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie dotyczące zakupu usługi –
realizację szkolenia jednodniowego dla podmiotów ekonomii społecznej
w obszarze autoprezentacji i wystąpień publicznych w dniu 25.10.2021 r. w Gorzowie Wlkp.,

w związku z realizacją projektu:
„Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr RPLB.07.06.01-08-0002/18 .
Zamawiający, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”, zawiadamia,
że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NOVA.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NOVA z siedzibą w Łośno 33E, 66-415 Kłodawa
spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz dokonana ocena oferty według
ustalonych w zapytaniu kryteriów wykazała, iż jest to oferta najkorzystniejsza.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wizyt studyjnych

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”  w związku z realizacją projektu pt. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu 3 wizyt studyjnych dla uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS – uczestników projektu LOWES z terenu powiatów:

Czytaj dalej