Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wizyt studyjnych

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”  w związku z realizacją projektu pt. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu 3 wizyt studyjnych dla uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS – uczestników projektu LOWES z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica oraz miasta Gorzowa Wlkp., w związku z realizacją projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Termin realizacji wizyt studyjnych:  01.06.2018 r.– 10.08.2018 r.  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godziny 14:00:00.

Załączniki:

 

 

 

Dodaj komentarz